Doc. dr. Metoda Kokole

Znanstvena svetnica na Muzikološkem inštitutu ZRC SAZU, docentka za muzikologijo

ZRC SAZU, Novi trg 4, 2. nadstropje, Ljubljana
01 4706 196
metoda.kokole@zrc-sazu.si
torek, 9.00 - 11.00 in po dogovoru

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz muzikologije in francoskega jezika s književnostjo (Univerza v Ljubljani, 1990);
 • Magisterij iz muzikologije (Univerza v Ljubljani, 1995);
 • Doktorat iz muzikologije (Univerza v Ljubljani, 1999).

 

Raziskovalni interesi:

 • Kulturna dediščina;
 • Glasbena dediščina prostora današnje Republike Slovenije;
 • Posvetna glasba v času med 16. in koncem 18. stoletja;
 • Italijanske operne predstave v 17. in 18. stoletju;
 • Starejši glasbeni rokopisi in tiski na Slovenskem;
 • Znanstvenokritično izdajanje starejših glasbenih virov;
 • Italijanska glasbena dediščina primorskih mest v 17. in 18. stoletju;
 • Starejša glasbena ikonografija.


Raziskovalno delo v tujini:

 • Program Tempus: Royal Hollaway College, University of London, 1994;
 • Štipendija francoske vlade: Centre de Musique Baroque, Versailles, Francija: 1995;
 • Štipendija Evropske znanstvene fundacije=ESF) – Oxford (Faculty of Music, Univerza v Oxfordu) in London (British Library), 2000.

Uspešno zaključeni in tekoči raziskovalni projekti (vodja projekta):

 • 2013–2016: HERA MusMig = Music migrations in the early modern age: the meeting of the European East, West and South (Glasbene migracije v zgodnjem novem veku: na sotočju evropskega vzhoda, zahoda in juga)
 • 2008–2013: Didaktični priročniki in glasbena vzgoja v 18. stoletju (ARRS, J6-2199);
 • 2007–2010: Cerkveni glasbeni fondi slovenskih obalnih mest (ARRS, J6-9544);
 • 2003–2006: Glasba cerkvenih redov na Slovenskem od 16. stoletja do njihove ukinitve (MŠZŠ, J6-5075-0618-03);
 • 2001–2004: Glasbeni viri 16. do 18. stoletja s posebnim ozirom na slovenske primorske arhive (MŠZŠ, L6-3122);
 • 2000–2002: Mobilnost glasbenikov in glasbeno-idejnih tokov na Slovenskem od 16. do 19. stoletja (MŠZŠ, J6-2276).

 

Drugo:

 • Glavna in odgovorna urednica zbirke Monumenta artis musicae Sloveniae in podzbirke Supplementa (http://mi-s.zrc-sazu.si/index.php?q=sl/node/16) – od 2008;
 • Glavna in odgovorna urednica spletne zbirke Slovenska glasbena dediščina (http://ezb.ijs.si/fedora/get/ezmono:sgd/VIEW/) – od 2012;
 • Članica uredniškega odbora znanstvene revije De musica disserenda – od 2005;
 • Predsednica Slovenskega društva za preučevanje 18. stoletja – od 2012;
 • Vodja nacionalnega komiteja za mednarodni projekt RILM (Mednarodni repertoar glasbene literature s centrom v New Yorku) v Sloveniji – od 2002.

 • Kokole, M. 2017. Inštrumentalna glasba v Ljubljani na prehodu v 18. stoletje: Sonate da camera a tre op. 2 Francesca Antonia Bonportia (1703). Muzikološki zbornik 53/1: 81–102.
 • Kokole, M. 2016. Echoes of Giovanni Gabrieli’s style in the territories between Koper and Graz in the first quarter of the seventeenth century. V: Giovanni Gabrieli: Transmission and Reception of a Venetian Musical Tradition, Venetian music studies, 1, ur. R. Baroncini, D. Bryant, L. Collarile. Turnhout: Brepols, str. 51–67.
 • Kokole, M. 2015. Glasbeni utrinki s potovanja štajerskega plemiča po Evropi 18. stoletja. Muzikološki zbornik 51/1: 57–79.
 • Kokole, M. 2014. Glasba v koprski stolnici v času škofa Paola Naldinija. V: Eremita doctus – Episcopus Iustinopolitanus Paolus Naldini (1686–1713): Zapuščina koprskega škofa Paola Naldinija, ur. V. Kamin Kajfež. Koper: Škofija, Ognjišče, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, str. 49–73.
 • Kokole, M. 2012. Glasba v Kopru v 17. stoletju / Music in Seventeenth-Century Koper. Monumenta artis musicae Sloveniae, 54, Ljubljana: Založba ZRC, SAZU.
 • Kokole, M. 2012. Glasba v plemiških bivališčih na Slovenskem od srednjega veka do konca 18. stoletja. Kronika 60/3: 667–698.
 • Kokole, M. 2012. Who was Antonio Tarsia and from whom did he learn how to compose). V: Barocco padano 7. Contributi musicologici del Centro Ricerche dell’A.M.I.S. 19, ur. A. Colzani et al., Como: A.M.I.S., str. 413–451.
 • Kokole, M. 2012. Two Operatic Seasons of Brothers Mingotti in Ljubljana. De musica disserenda 8/2: 57–89.
 • Kokole, M. 2011. Glasbenoteoretični in pedagoški priročniki iz “dolgega” 18. stoletja na Slovenskem. Muzikološki zbornik 47/1: 49–74.
 • Kokole, M. 2009. Isaac Posch “diditus Eois Hesperiisque plagis – praised in the lands of Dawn and Sunset”. Frankfurt am Main [etc.]: P. Lang.
 • Kokole, M. 2009: Musicale essercitio. O glasbenem izobraževanju slovenskih protestantov. V: Vera in hotenja. Študije o Primožu Trubarju in njegovem času, ur. S. Jerše. Ljubljana: Slovenska matica, str. 162–183.
 • Kokole, M. 2007. “Sequamini o socii” ali vesela glasbena druščina s Kranjske in Štajerske: prva knjiga pet- in šestglasnih madrigalov Filippa de Duca (1586). Muzikološki zbornik 43/1: 67–90.
 • Kokole, M. 2007. “Servitore affetionatissimo Fra Gabriello Puliti” and the dedicatees of his published music works (1600-1635): from institutional commission via a search for protection to an expression of affection. De musica disserenda 3/2: 107–134.
 • Kokole, M. 2006. The Earliest Operas in Ljubljana: the “Comedia Italiana in Musica” (1660) and “Il Tamerlano” (1732) in Ljubljana. V: Italian Opera in Central Europe. Institutions and Ceremonies, ur. M. Bucciarelli et al. Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag, str. 51–
 • Kokole, M. 2006. Operne predstave v Gorici od odprtja gledališča do konca 18. stoletja. V: Barok na Goriškem, ur. F. Šerbelj. Nova Gorica: Goriški muzej, Grad Kromberk & Ljubljana: Narodna galerija, str. 137–158.
 • Kokole, M. 2006. Sacred music in “Capo d’Istria” in the 17th century. V: Barocco padano. Contributi musicologici del Centro Ricerche dell’A.M.I.S. 13, ur. A. Colzani et al., Como: A.M.I.S., str. 225–
 • Kokole, M. 2006. The musical repertoire cultivated on the territory of modern Slovenia (1567-C. 1620) and its possible connections with the court chapel in Munich. V: Die Münchner Hofkapelle des 16. Jahrhunderts im europäischen Kontext:Bericht über das internationale Symposion der Musikhistorischen Kommission der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in Verbindung mit der Gesellschaft für Bayerische Musikgeschichte, München, 2.-4. August 2004, (Abhandlungen, N. F., H. 128), ur. Th. Göllner, B. Schmid. München: Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, str. 171–190.
 • Kokole, M. 2004. Baroque music in Eastern Europe, Music in Slovenia. V: A History of Baroque Music by George J. Buelow. Bloomington: Indiana Univ. Press, str. 429–437, 606–610.
 • Kokole, M. 2002. Gabriello Puliti: Lilia convallium (1620), Sacri accenti (1620). Monumenta artis musicae Sloveniae, 42, Ljubljana: Založba ZRC, SAZU.
 • Kokole, M. 2001. Gabriello Puliti: Sacri concentus (1614), Pungenti dardi spirituali (1618). Monumenta artis musicae Sloveniae, 40, Ljubljana: Založba ZRC, SAZU.
 • Kokole, M. 2001. Isaac Posch: Harmonia concertans (1623). Monumenta artis musicae Sloveniae, 35, Ljubljana: Založba ZRC, SAZU.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Beseda-glasba-ritual ǀ

Doc. dr. Metoda Kokole,

ECTS: 6

Dediščine, dediščinski procesi in prakse ǀ

Doc. dr.Špela Ledinek Lozej,

ECTS: 6

Ekokultura: živali in narava v folklori, literaturi in kulturi ǀ

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Etika dramatike ǀ

Red. prof. dr. Krištof Jacek Kozak,

ECTS: 6

Folklorni obrazci v kulturi in družbi ǀ

Doc. dr.Saša Babič,

ECTS: 6

Govorica predmetov – poglavja iz materialne kulture Slovencev ǀ

Red. prof. dr. Maja Godina Golija,

ECTS: 6

Jezikovna identiteta slovenskih pokrajin ǀ

Red. prof. dr. Jožica Škofic,

ECTS: 6

Ljudsko in umetno – folkloristični in medbesedilni vidiki ǀ

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Ritualnost ǀ

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Slovenski izseljenci med tradicijo in sodobnostjo ǀ

Red. prof. dr. Marina Lukšič Hacin,

ECTS: 6

Vloga ženske v slovenski družbi in kulturi ǀ

Izr. prof. dr. Mirjam Milharčič Hladnik,

ECTS: 6