Podiplomska šola ZRC SAZU je zaprta do 29. 3. 2020

Na podlagi sklepa vlade RS št. 18100-7/2020/2 z dne 12. 3. 2020 se zaradi izvajanja ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-19 začasno preneha izvajati študijska dejavnost v vseh za to namenjenih prostorih. Sklep vlade prepoveduje zbiranje ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in visokošolskih zavodih od 16. do vključno 29. marca 2020.

 

Do preklica se na Podiplomski šoli ZRC SAZU prekine z izvajanjem vseh oblik neposrednega pedagoškega dela. Odpove se sprejemanje študentk in študentov, zunanjih obiskovalk in obiskovalcev ter gostovanja tujih sodelavk in sodelavcev v prostorih Podiplomske šole ZRC SAZU, ki so v prostorih ustanovitelja, ZRC SAZU. Šola je zaprta.

 

Neposredno pedagoško delo in pouk se nadomesti s študijem na daljavo in individualnim učenjem. Sklep velja do preklica in stopi v veljavo takoj.

 

Kontakti vodstva šole, tajništva in sodelavk in sodelavcev so:

  • vršilka dolžnosti dekanje red. prof. dr. Jelica Šumič Riha: jsumr@zrc-sazu.si
  • tajništvo šole: Podiplomska.Sola@zrc-sazu.si
  • Kontaktni podatki sodelavk in sodelavcev so dostopni na povezavi: https://ps-zrc-sazu.org/kdosmo/

 

Glej: Načrt dela Podiplomske šole ZRC SAZU v času pojavljanja koronavirusa – posodobitev 3.