Assist. Prof. Luka Vidmar, Ph.D.

Research Fellow


01 47 06 299
lvidmar@zrc-sazu.si

Education

• BAs in art history and comparative literature, University of Ljubljana, Faculty of Arts (2002)

• MA in art of the early modern period, University of Ljubljana, Faculty of Arts (2005)

• Ph.D. in literary studies, University of Nova Gorica (2009)

 

Academic and research titles

• Assistant Professor in literary studies, University of Nova Gorica (2007−2010)

• Research Assistant, ZRC SAZU (2004−2012)

• Research Fellow, ZRC SAZU (2012−)

 

Management positions

• Coordinator of the ZRC SAZU Historical Seminar (Historični seminar, 2010−)

• Head of the Central Specialist IT Center for Humanities (OSICH, 2012−2017)

 

Teaching 

• University of Nova Gorica, Faculty of Humanities (2006/2007)

• AlpenAdria Universität Klagenfurt, Institut für Slawistik (2012/2013)

 

Research abroad

• The Ohio State University, Center for Slavic and East European Studies (2014)

 

Expert committee

• Chair of the Slovenian section of the Slovenian Research Initiative, in partnership with The Ohio State University, Center for Slavic and East European Studies (2014−)

 

Scholarly association

• Founding member, member of the executive board (2008−) and secretary (2013−) of the Slovenian Society for Eighteenth Century Studies

 

Editorial work 

• Member of the editorial board of the book series Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, ZRC SAZU (2011−)

• Member of the editorial board of Novi Slovenski biografski leksikon, ZRC SAZU (2011−2017)

• Member of the editorial board of the magazine SLO – časi, kraji, ljudje, Družina press (2014−)

Luka Vidmar works on literature, art and culture in Slovenia in the periods of Baroque and the Enlightenment, especially on the Academia Operosorum, the Zois circle, cultural nationalism and forbidden books.
Vodstvene funkcije:

 • Koordinator Historičnega seminarja ZRC SAZU (2010−)
 • Vodja Osrednjega specializiranega informacijskega centra za humanistiko (2012−2017)

 

Pedagoško delo:

 • Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko (2006/2007)
 • AlpenAdria Universität Klagenfurt, Institut für Slawistik (2012/2013)
 • Podiplomska šola ZRC SAZU (2016/2017, 2017/2018)

 

Strokovna komisija:

 • Predsednik komisije slovenskega dela Slovenske raziskovalne iniciative – v partnerstvu z The Ohio State University, Center for Slavic and East European Studies (2014−)

 

Znanstveno združenje:

 • Ustanovni član, član izvršilnega odbora (2008−) in tajnik (2013−) Slovenskega društva za preučevanje 18. stoletja

 

Uredništvo:

 • Član uredniškega odbora Zbranih del slovenskih pesnikov in pisateljev, ZRC SAZU (2011−)
 • Član uredniškega odbora Novega Slovenskega biografskega leksikona, ZRC SAZU (2011−2017)
 • Član uredniškega odbora revije SLO – časi, kraji, ljudje, založba Družina (2014−)

 • A Slavic Republic of Letters: The Correspondence between Jernej Kopitar and Baron Žiga Zois. Frankfurt: Peter Lang, 2016.
 • (W. Metoda Kemperl:) Barok na Slovenskem: sakralni prostori. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014.
 • Ljubljana kot novi Rim: Akademija operozov in baročna Italija. Ljubljana: SAZU, 2013.
 • Zoisova literarna republika: vloga pisma v narodnih prerodih Slovencev in Slovanov. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010.
 • Ed.: Trubar, Hren, Valvasor, Dolničar: O slovstvu na Kranjskem: Elektronska znanstvenokritična izdaja. Edn 1.0. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013.
 • Kopitar, Jernej. In: Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Ed. Joep Leerssen. Amsterdam: Huizinga Instituut, Universiteit van Amsterdam, 2017. N. pag.
 • Zois, Sigismund. In: Enzyklopädie der slowenischen Kulturgeschichte in Kärnten/Koroška: von den Anfängen bis 1942. Band 3. Ed. Katja Sturm-Schnabl and Bojan-Ilija Schnabl. Vienna: Böhlau, 2016. 1542–43.
 • Franc Wützenstein: prvi romanopisec na Kranjskem. Jezik in slovstvo 61.3–4 (2016): 59–69.
 • Tři fáze vztahů mezi Jernejem Kopitarjem v Čechy. Slavica litteraria 17.2 (2014): 25–37.
 • Požiga protestantskih knjig v Ljubljani leta 1600 in 1601: med zgodovino in mitom. Kronika 61.2 (2013): 189–216.
 • “Ad usum publicum destinata”: O javnem značaju Semeniške knjižnice v Ljubljani. Zgodovinski časopis 62.1–2 (2008): 187–202.

MODULE GENERAL ELECTIVE COURSES

Discourse theory and literature

Assist. Prof. Jernej Habjan, Ph.D.,

ECTS: 6

European literatures and nationalisms

Assoc. Prof. Marijan Dović, Ph.D.,

ECTS: 6

History of books and censorship

Assoc. Prof. Marijan Dović, Ph.D.,

ECTS: 6

Literary geography

Prof. Marko Juvan, Ph. D.,

ECTS: 6

Literature and the visual arts

Assist. Prof. Luka Vidmar, Ph.D.,

ECTS: 6

Modernism and the avant-garde

Prof. Marko Juvan, Ph. D.,

Asst. Prof. Andraž Jež, Ph. D. ,

ECTS: 6

Narratology

Asst. Prof. Alenka Koron, Ph.D.,

ECTS: 6

Slovenian Baroque literature during the Reformation and the Enlightenment

Assist. Prof. Matija Ogrin, Ph.D,

Asst. Prof. Monika Deželak Trojar, Ph. D. ,

ECTS: 6

Sociology of the (Slovenian) literary institution

Assoc. Prof. Marijan Dović, Ph.D.,

ECTS: 6

Textology and digital humanities

Assist. Prof. Matija Ogrin, Ph.D,

Asst. Prof. Andrejka Žejn, Ph. D. ,

ECTS: 6

World systems and Slovenian literary discourse

Prof. Marko Juvan, Ph. D.,

ECTS: 6