Assist. Prof. Nataša Gliha Komac, Ph.D.

Research Fellow, Fran Ramovš Institute of Slovenian Language, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts

Office: ZRC SAZU, Novi trg 4, 1st floor
Tel.: 01 4706 185
ngk@zrc-sazu.si
Office hours: Thursday 8.00–10.00

Education: 

 • B.A. Slovene Language and Sociology (University of Ljubljana, 1998)
 • M.Sc. Slovene Language (University of Ljubljana, 2002)
 • Ph.D. General Linguistics  (University of Ljubljana, 2008)

 

Important long-term projects:

 • New explanatory dictionary of Slovene Standard Language
 • 2nd revised and enlarged edition of the Dictionary of Slovene Standard Language / Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ 2)
 • Usage labelling (lexicographic indicators) in the Dictionary of Contemporary Slovene Language / Slovar novejšega besedja slovenskega jezika;
 • Slovene  language acquisition and language practices in language mixed  environments (Canale Valley, Italy 2002, 2004; Winnipeg, Canada 2008).

 

Research interests:

 • Applied linguistics and sociolinguistics;
 • Language planning (status, corpus, acquisition);
 • Slovene language in language mixed environments;
 • Usage labelling (lexicographic indications) of the (Slovene) language;
 • Lexicography.


 • Visiting Professor, Università degli studi di Trieste, Triest, Italy (2015);
 • Research Scholar, University of Manitoba, Winnipeg, Canada (2008).

 • Assistant Professor, University of Ljubljana (2009–2012; 2014/15);
 • Member of the Scientific Committee of the Slovene Research Institute SLORI in Italy (since 2010);
 • President of the Slovensko kulturno središče Planika Kanalska dolina / Centro Culturale Sloveno Stella Alpina Val Canale (since 2011);
 • 1st prize in the VII. Award-Giving Competition for Bachelor, Master Theses and Doctorate  Dissertations of the Government Office for Slovenians Abroad, Republic of Slovenia (2009).

 • Gliha Komac, N., Jakop, N., Ježovnik, J., Klemenčič, S., Krvina, D., Ledinek, N., Michelizza, M., Mirtič, T., Perdih, A., Petric, Š., Snoj, M., Žele, A. 2015. Koncept novega razlagalnega slovarja slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
 • Gliha Komac, N. 2015. Kaj nam slovarsko spletišče Fran lahko pove o državi, narodu in slovenskem jeziku. V: Tivadar, H. (ed.), Država in narod v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana: ZIFF. 113–121. 
 • Gliha Komac, N. 2015. La religiosità popolare in Val Canale. Il teschio lavato e avvolto nel panno. Lubiana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
 • Gliha Komac, N. (ed.), Jakop, N. (ed.), Kern, B. (ed.), Klemenčič, S. (ed.), Krvina, D. (ed.), Ledinek, N. (ed.), Michelizza, M. (ed.), Mirtič, T. (ed.), Perdih, A. (ed.), Petric, Š. (ed.), Snoj, M. (ed.), Žele, A. (ed.). 2014. Slovar slovenskega knjižnega jezika: SSKJ 2. Dopolnjena in deloma prenovljena izdaja. Ljubljana: Cankarjeva založba.
 • Ferčič, A., Gliha Komac, N., Knez, R., Tratnik, M., Klemenčič, S., Kozina, J., Ledinek, N. 2014. Izbrani vidiki jezikovne situacije v Republiki Sloveniji v vlogi presoje učinkovitosti njene veljavne zakonske ureditve. Končno poročilo. Maribor: Pravna fakulteta, Inštitut za javno upravo in narodne skupnosti; Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša in Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU.
 • Gliha Komac, N. 2014. Ljudska religioznost v Kanalski dolini. O umiti in v prt zaviti lobanji. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
 • Bizjak Končar, A. (author and ed.), Snoj, M. (author and ed.), Gložančev, A., Kern, B., Kostanjevec, P., Krvina, D. Ledinek, N., Michelizza, N., Perdih, A., Petric, Š., Šircelj-Žnidaršič, I., Žele, A., Mirtič, T., Gliha Komac, N., Klemenčič, S. 2013 (2012). Slovar novejšega slovenskega besedja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
 • Gliha Komac, N. 2011 (2009). Slovenščina med jeziki Kanalske doline. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede; Ukve: Slovensko kulturno središče Planika Kanalska dolina.
 • Stabej, M., Kalin Golob, M., Stritar Kučuk, M., Gliha Komac, N., Vitez, P. 2010. Predlog metodologije priprave Nacionalnega programa za jezikovno politiko za obdobje 2012–2016. Ljubljana: Ministrstvo za kulturo RS.
 • Kalin Golob, M., Gliha Komac, N., Logar Berginc, N., Goršek Mencin, N. 2008 (2007). O slovenskem jeziku / On Slovene. Ljubljana: Evropski parlament, Informacijska pisarna za Slovenijo, Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Služba Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve.
 • Gliha Komac, N. (ed.), Smole, V. (ed.). 2003. Ovčja vas in njena slovenska govorica: Raziskovalni tabor Kanalska dolina 2003 / Valbrunna e la sua parlata slovena: stage di ricerca Val Canale 2003. Ukve: Slovensko kulturno središče Kanalska dolina; Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.
 • Gliha Komac, N. 2002. Na meji, med jeziki in kulturami: širjenje slovenskega jezika v Kanalski dolini. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja; Kanalska dolina: Slovensko kulturno središče Planika, Slovenski raziskovalni inštitut.

MODULE GENERAL ELECTIVE COURSES

Historical lexicology, historical lexicography and historical grammar

Assist. Prof. Andreja Legan Ravnikar, Ph.D.,

ECTS: 6

Lexicology, lexicography, contemporary grammar

Assoc. Prof. Nataša Jakop, Ph.D.,

Prof. Andreja Žele, Ph. D. ,

ECTS: 6

Terminology and terminography

Assist. Prof. Mojca Žagar Karer, Ph. D. ,

Assist. Prof. Mateja Jemec Tomazin, Ph. D. ,

ECTS: 6