Assist. Prof. Mojca Žagar Karer, Ph. D.

Assistant Professor at doctoral study degree study programme (3rd cycle) Comparative study of ideas and cultures at Postgraduate school ZRC SAZU and research Associate, Fran Ramovš Institute of Slovenian Language, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts

ZRC SAZU, Novi trg 4, 3st floor
0386 1 4706 223
mojca.zagar@zrc-sazu.si
Monday 13.00–15.00

Education:

 • Sc. Slovene Language and Literature (University of Ljubljana, 2010)
 • D. Linguistics (University of Ljubljana, 2011)
 • Prof. Linguistics (Postgraduate School ZRC SAZU, 2022)

 

Important long-term projects:

 • Terminological counselling on Terminologišče web-site
 • Terminological dictionaries of different subject fields
 • Terminological research

 

Research interests:

 • Terminology and terminography
 • Lexicology and lexicography
 • Terminological counselling
 • Orthography


Research scholar, TERMCAT terminology centre, Barcelona, Catalonia, Spain (2022).


Other:

 • Co-author and co-editor of the Terminological Dictionary of Reinforced Concrete Structures (2021), Terminological Dictionary of Legal Terminology (2018), Terminological Dictionary of Automatic Control, Systems and Robotics (2014, 2018) and Terminological Dictionary of Theatre Terminology (2007)
 • member of the Board of EAFT (European Association for Terminology) (2018–)
 • co-editor of the Terminologišče series and a member of the editorial board of Terminological-counselling service (2015–)
 • member of the editorial board of the Dictionary of the Slovenian Standard Language (eSSKJ) (2015–)
 • member of the editorial board of the portal Fran (2014–)
 • member of the Commission on Orthography at SAZU and ZRC SAZU (2013–)
 • member of Terminology Commission of the International Committee of Slavonic Scholars (2013–)
 • member of the Coordination Committee of the Historical Seminar of the ZRC SAZU and a member of the editorial board of the publication of the Historical Seminar (2006–)

Selected publications:

 • Žagar Karer, M., Ledinek, N. 2021. Med terminologijo in splošno leksiko: determinologizacija in z njo povezane slovaropisne ter uporabniške dileme. Slovenski jezik – Slovene linguistic studies 41–60.
 • Žagar Karer, M., Fajfar, T. 2020. Sinonimija v terminologiji: analiza normativnih odločitev v terminoloških slovarjih. Slavistična revija 68/4. 491–507.
 • Jemec Tomazin, M., Žagar Karer, M. 2020. Slovenska terminološka spletišča in njihove zasnove. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 46/2. 693–716.
 • Fajfar, T., Jemec Tomazin, M., Žagar Karer, M. 2019. Slovenska pravna terminologija in njen prikaz v Pravnem terminološkem slovarju. Jezikoslovni zapiski 25/1. 53–66.
 • Fajfar, T., Žagar Karer, M. 2019. Analiza kratic v terminoloških slovarjih. Slavistična revija 67/4. 551–567.
 • Michelizza, M., Žagar Karer, M. 2018. Internetna leksika v slovenščini: analiza novejših slovarskih virov. Jezikoslovni zapiski 24/1. 79–92.
 • Žagar Karer, M. 2018. Upoštevanje terminoloških načel v terminografski praksi. Slavistična revija 66/2. 235–249.
 • Fajfar, T., Žagar Karer, M. 2015. Strokovnjaki in prepoznavanje terminov v strokovnih besedilih. Jezikoslovni zapiski 21/1. 7–21.
 • Žagar Karer, M., Fajfar, T. 2015. Strokovnjaki in drugi uporabniki terminologije kot naslovniki terminoloških slovarjev. Jezikoslovni zapiski 21/1. 23–35.
 • Frangež, D., Klančnik, A. T., Žagar Karer, M. idr. 2015. The importance of terminology related to child sexual exploitation. Revija za kriminalistiko in kriminologijo 66/4. 291–299.
 • Žagar Karer, M. 2011. Terminologija med slovarjem in besedilom: Analiza elektrotehniške terminologije (Zbirka Linguistica et philologica, 26). Ljubljana: Založba ZRC.
 • Žagar Karer, M. 2005. Determinologizacija (na primeru terminologije fizike). Jezik in slovstvo 50/2. 35–48.

MODULE GENERAL ELECTIVE COURSES

Historical lexicology, historical lexicography and historical grammar

Assist. Prof. Andreja Legan Ravnikar, Ph.D.,

Asst. Prof. Alenka Jelovšek, Ph. D.,

ECTS: 6

Lexicology, lexicography, contemporary grammar

Assoc. Prof. Nataša Jakop, Ph.D.,

Prof. Andreja Žele, Ph. D. ,

ECTS: 6

Linguistic normativity and the sociolinguistic aspect of dictionaries, grammars and orthographic dictionaries

Assist. Prof. Nataša Gliha Komac, Ph.D.,

Assoc. Prof. Helena Dobrovoljc, Ph. D.,

ECTS: 6

Terminology and terminography

Assist. Prof. Mojca Žagar Karer, Ph. D. ,

Assist. Prof. Mateja Jemec Tomazin, Ph. D. ,

ECTS: 6