Assist. Prof. Katarina Šter, Ph. D.

Assistant Professor at doctoral study programme (3rd cycle) Comparative study of ideas and culture at Podstgraduate school ZRC SAZU.
Course principal:

 • Comparative study of ideas and culture (doctoral study programme 3rd cycle):
MODULE GENERAL ELECTIVE COURSES

Ecoculture: Studies of Animals and Nature in Folklore, Literature and Culture

Assoc. Prof. Marjetka Golež Kaučič, Ph.D.,

ECTS: 6

Folk and Literary: Folklore and Intertextual Aspects

Assoc. Prof. Marjetka Golež Kaučič, Ph.D.,

ECTS: 6

Intertextuality and Cultural Memory

Prof. Marko Juvan, Ph. D.,

ECTS: 6

Ritual

Assoc. Prof. Marjetka Golež Kaučič, Ph.D.,

ECTS: 6

Short folklore forms in culture and society

Asist. prof. Saša Babič, Ph. D.,

ECTS: 6

Slovenian Emigrants between Tradition and the Present

Prof. Marina Lukšič Hacin, Ph.D.,

ECTS: 6

The etics of Drama

Prof. Krištof Jacek Kozak, Ph. D.,

ECTS: 6

The Language of Objects: Topics in Slovenian Material Culture

Prof. Maja Godina Golija, Ph.D.,

ECTS: 6

The Linguistic Identity of Slovenian Regions

Prof. Jožica Škofic, Ph.D.,

ECTS: 6

The Role of Woman in Slovenian Society and Culture

Assoc. Prof. Mirjam Milharčič Hladnik, Ph.D.,

ECTS: 6

Tradition and Ethics

Prof. Edvard Kovač, Ph.D.,

ECTS: 6

Tragedy in Theater, Culture, and Society

Prof. Krištof Jacek Kozak, Ph. D.,

ECTS: 6

Word – Music – Ritual

Assist. Prof. Katarina Šter, Ph. D. ,

ECTS: 6

Tiva Vlaj,

Academic Coordinator

Postgraduate School ZRC SAZU Secretariat, Novi trg 2, 1st floor, Ljubljana
01 470 64 52
Tiva.Vlaj@zrc-sazi.si
Mon-Fri, 9.00-17.00

Academic coordinator at Postgraduate School ZRC SAZU:

 • front desk
 • student affairs office
 • international office
MODULE GENERAL ELECTIVE COURSES

Anthropology of consciousness and practices of awareness

Asst. Prof. Maja Petrović Šteger, Ph. D.,

ECTS: 6

Anthropology of Fertility

Assoc. Prof. Duška Kneževič Hočevar, Ph.D.,

ECTS: 6

Cosmology of Mesoamerican Societies

Prof. Ivan Šprajc, Ph.D.,

ECTS: 6

Epistemological pluralism and “decolonizing” methods in ethnographic research

Assoc. Prof. Pirjo Kristiina Virtanen, Ph.D.,

ECTS: 6

Laughing politically: toward the anthropology of humor

Prof. Tanja Petrović, Ph.D.,

ECTS: 6

Public anthropology, social engagement and activism

Assoc. Prof. Ana Hofman, Ph.D.,

ECTS: 6

Research Methodology in Anthropological Linguistics

Prof. Borut Telban, Ph.D.,

Karmen Kenda-Jež, Ph.D.,

ECTS: 6

Space and movement: towards anthropology of locations and migrations

Asst. Prof. Nataša Gregorič Bon, Ph.D.,

ECTS: 6

Assist. Prof. Špela Ledinek Lozej, Ph.D.

Research fellow at Institute of Slovenian Ethnology ZRC SAZU, Assistant professor for the ethnology

ZRC SAZU, Novi trg 5/II, Ljubljana
+386 5 335 73 22
spela.ledinek@zrc-sazu.si

Education:

 • B.Sc. Ethnology, Culturale Anthropology and Art History (University of Ljubljana, 1999)
 • Ph.D. Ethnology (University of Ljubljana, 2012)

Research interests:

 • Heritage and heritage studies
 • Material culture
 • Dwelling culture
 • Mountain pasture and livestock grazing
 • Food and foodways
 • Pilgrimage
 • Collections and collecting
 • Alps, Slovenia, Friuli, Istria


Main visiting appointments:

 • Visiting researcher – Research grant OP ESF 2014–2020, University of Udine (2016–2017)

 • Coordination of research programme Heritage on the margins: New perspectives on heritage and identity within and beyond national (2019–2024)
 • Coordination of international projects ZBORZBIRK – Cultural heritage in collections between the Alps and Karst (ERDF, Interreg Iva) (2012–2015); coordination of international projects for ZRC SAZU: THETRIS – Thematic Transnational Church Route Development with Involvement of Local Society (ERDF, Interreg IVb) (2012–2014); AlpFoodway – A cross-disciplinary, transnational and participative approach to Alpine food cultural heritage (ERDF, Interreg Vb), (2016–2019), 100% Local – Boosting the Alpine agri-food value chains with the “100% Local” approach (ARPAF II) (2019–2021)
 • Vice President of the Expert Council of the Slovene Ethnographic Museum (2012–2016)
 • Member of the Scientific Council of the Department of History and Ethnography at the National Library of Studies in Trieste (2014–)
 • Member of the Action Group 6 of the European Union Strategy for the Alpine Region (EUSALP) (2017–)
 • Member of editorial boards: Goriški letnik (2008–), Monitor ISH (2001–2003), Izvestja Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (2004–); Digital Encyclopedia of Slovenian Natural and Cultural Heritage – DEDI (2015–)

Selected publications:

 • Ledinek Lozej, Š.: Od hiše do niše: Razvoj kuhinje v Vipavski dolini [From main room to niche: Development of the Kitchen in the Vipava Valley]. (Ethnologica – Dissertationes, 5). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015.
 • Ledinek Lozej, Š., Rogelja, N.: Potepanja po poteh Šavrinke Marije [Roving along the routes of the Šavrinka Marija] (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva 32). Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 2000.
 • Godina-Golija, M., Ledinek Lozej, Š.: Pomen in cilji projektov ohranjanja dediščine prehrane: Register nesnovne kulturne dediščine, Etnofolk in AlpFoodway [The Importance and Objectives of Projects Aimed at Safeguarding Food Heritage: Register of the Intangible Cultural Heritage, Etnofolk and AlpFoodway]. Etnolog, 28, 2018, pp. 85–103.
 • Ledinek Lozej, Š., Rogelja, N., Kanjir, U.: Walks through the multi-layered landscape of Šavrinkas’ Istria: Eggs, books, backpacks and stony paths. Landscape research, 43/5, 2018, pp. 600–612. Doi: 10.1080/01426397.2017.1336207.
 • Ledinek Lozej, Š.: Frankfurtska ali švedska kuhinja?: Prispevek k zgodovini migracij in prilaščanj oblik(ovanja) [A Frankfurt or a Swedish kitchen? A contribution to the history of migrations and design appropriation]. Etnolog, 26, 2016, pp. 127–146.
  • Ledinek Lozej, Š.: Stanovanjsko-arhitekturne krajine v Vipavski dolini: Družbenozgodovinske okoliščine sprememb mediteranske pokrajine v 50. in 60. letih 20. stoletja [dwelling-architecturescapes in the Vipava valley: Socio-historical Conditions of the changes of the Mediterranean landscape in the 50s and 60s of the 20th century]. Annales: Anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, 25/1, 2015, pp. 143–154.
 • Ledinek Lozej, Š., Peče, M., Ivanćič Kutin, B.: Linking local cultural heritage collections from the Slovenian-Italian border region with ICT. Pregled Nacionalnog centra za digitalizaciju, 27, 2015, pp. 52–64.
 • Ledinek Lozej, Š.: Šavrinke – preprodajalke med osrednjo Istro in obalnimi mesti ter nosilke simbolnih identifikacij: Družbenozgodovinske okoliščine delovnih migracij in šavrinizacije istrskega podeželja. Dve domovini: Razprave o izseljenstvu, 40, 2014, pp. 47–55.
 • Ledinek Lozej, Š., Peče, M.: Povezovanje krajevnih zbirk kulturne dediščine z informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami: Primer “ZBORZBIRK” = Connecting Local Cultural Heritage Collections with ICT: The case of ZBORZBIRK. Knjižnica: Revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, 58/3, 2014, pp. 41–57.
 • Šmid Hribar, M., Ledinek Lozej, Š.: The role of identifying and managing cultural values in rural development. Acta geographica Slovenica, 53/2, 2013, pp. 371–378. Doi: 10.3986/AGS53402.
 • Ledinek Lozej, Š.: Planini Sleme in Medrje na Tolminskem [The Sleme and the Medrje alp in the Tolmin area]. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, 10, 2013, pp. 31–35.
 • Ledinek Lozej, Š.: Paša in predelava mleka v planinah Triglavskega narodnega parka: Kulturna dediščina in aktualna vprašanja vprašanja [Grazing and dairying in the mountain pastures of Triglav national park: Cultural heritage and current questions]. Traditiones, 42/2, 2013, pp. 49–68. Doi: 10.3986/Traditio2013420203.
 • Ledinek Lozej, Š., Rogelja, N.: Šavrinka, Šavrini in Šavrinija v etnografiji in literaturi = The Šavrinka, Šavrin, and Šavrinija in ethnography and literature. In: Perenič, U. (ed.), Prostor v literaturi in literatura v prostoru = Space in literature and literature in space (Slavistična revija, 60/3, 2012). Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije. pp. 537–547, 549–560.
 • Ledinek Lozej, Š.: Prolegomena etnološkemu raziskovanju kuhinjskega prostora: Oris raziskav in epistemoloških izhodišč s poudarkom na Vipavski dolini [Prolegomena to the ethnological research of the Kitchen’s space: Outline of the Rresearch and the epistemological origins of the kitchen study in the Vipava Valley]. In: Kolenc, P. (ed.), Marušičev zbornik: Zbornik prispevkov v počastitev 70-letnice prof. dr. Branka Marušiča (Goriški letnik, 33-34/2, 2010), Nova Gorica: Goriški muzej, pp. 731–747.
 • Ledinek Lozej, Š. Pričevanja o nekdanji ureditvi in življenju v planini Krstenica [Sources on the past of the Krstenica Alpine dairy mountain]. Traditiones, 31/1, 2002, pp. 69–90.
 • Ledinek Lozej, Š.: Dairying in the mountain pastures in the Julian Alps: Heritages, utopias and realities. Studia ethnologica Croatica, 28, 2016, pp. 91–111. Doi: 10.17234/SEC.27.1.
 • Ledinek Lozej, Š.: Stanovanjska kultura v etnološki vedi [Dwelling culture in ethnology]. Traditiones, 42/1, 2013, pp. 143–163. Doi: 10.3986/Traditio2013420108.
 • Ledinek Lozej, Š.: Raziskave stavbarstva in bivalne kulture Vipavske doline: Pregled poglavitnih virov in literature pred drugo svetovno vojno [ Architecture and dwelling culture in the Vipava Valley: Overview of sources and bibliography for the period prior to the second World War]. Traditiones, 35/1, 2006, pp. 219–245.

MODULE GENERAL ELECTIVE COURSES

Ecoculture: Studies of Animals and Nature in Folklore, Literature and Culture

Assoc. Prof. Marjetka Golež Kaučič, Ph.D.,

ECTS: 6

Folk and Literary: Folklore and Intertextual Aspects

Assoc. Prof. Marjetka Golež Kaučič, Ph.D.,

ECTS: 6

Intertextuality and Cultural Memory

Prof. Marko Juvan, Ph. D.,

ECTS: 6

Ritual

Assoc. Prof. Marjetka Golež Kaučič, Ph.D.,

ECTS: 6

Short folklore forms in culture and society

Asist. prof. Saša Babič, Ph. D.,

ECTS: 6

Slovenian Emigrants between Tradition and the Present

Prof. Marina Lukšič Hacin, Ph.D.,

ECTS: 6

The etics of Drama

Prof. Krištof Jacek Kozak, Ph. D.,

ECTS: 6

The Language of Objects: Topics in Slovenian Material Culture

Prof. Maja Godina Golija, Ph.D.,

ECTS: 6

The Linguistic Identity of Slovenian Regions

Prof. Jožica Škofic, Ph.D.,

ECTS: 6

The Role of Woman in Slovenian Society and Culture

Assoc. Prof. Mirjam Milharčič Hladnik, Ph.D.,

ECTS: 6

Tradition and Ethics

Prof. Edvard Kovač, Ph.D.,

ECTS: 6

Tragedy in Theater, Culture, and Society

Prof. Krištof Jacek Kozak, Ph. D.,

ECTS: 6

Word – Music – Ritual

Assist. Prof. Katarina Šter, Ph. D. ,

ECTS: 6

Asist. prof. Saša Babič, Ph. D.
Education:

 • B.Sc. Slovenian Language and Literarture, Russian Language and Literature (University of Ljubljana, 2005)
 • Ph.D. Slovenian Literature (University of Ljubljana, 2012)

 

Research interests:

 • Language and society;
 • Short folklore forms and their functioning within time and place;
 • Folklorism and modifications/re-uses of short folklore forms;
 • Cross-genre transformations of short folklore forms;
 • Rituals and other practices, connected with riddles, initiations, healing and life turning points;
 • Folkloristics;
 • Ethnolinguistics;
 • Linguistic Anthropology;
 • Ethno-psychology;
 • Relationship between context and concepts kept in language.


Main visiting appointments:

 • Postdoctoral project, Estonian Literary Museum Tartu, Estonia (2017–2019)
 • Student with fellowship Bojan Erhartič ZRC SAZU, University College Dublin, Irska (2016).

Other:

 • Field editor, Studia Mythologica Slavica, znanstvena revija;
 • Editorial member Dedi: enciklopedija naravne in kulturne dediščine na Slovenskem
 • Editorial member of Institute’s of ethnology book collection: Dela etnologije, folkoristike in kulturne antropologije [Works of ethnology, folkloristics and cultural anthropology]];
 • Editor of electronic data base: Slovenian riddles.
 • Editor of book: Golež Kaučič, Marjetka. Slovenska ljudska balada [Slovenian folk balad], (Zbirka Folkloristični zvezki, 2). 1. naklada. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018.
 • Jesenšek, Vida (editor), Babič, Saša (editor). Več glav več ve : frazeologija in paremiologija v slovarju in vsakdanji rabi = Zwei Köpfe wissen mehr als einer : Phraseologie und Parömiologie im Wörterbuch und Alltag = Two heads are better than one : phraseology and paremiology in dictionaries and in everyday use : Maribor, Ljubljana, 18.-19. 4. 2013. V Mariboru: Oddelek za germanistiko, Filozofska fakulteta; Ljubljana: Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, 2014.

Selected publications:

 • Babič, S.: Beseda ni konj: estetska struktura slovenskih folklornih obrazcev [Word is not a horse; aesthetic structure of Slovenian short folklore forms], (Ethnologica – Dissertationes, 6). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015.
 • Babič, S.: Barve v slovenskih folklornih ugankah [Colours in Slovenian folklore riddles]. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 58/1-2, 2018, str. 43–51.
 • Babič, S., Voolaid, P.: Swearing: dissolution into nothingness. Studia mythologica Slavica 21, 2018, str. 147–159.
 • Babič, S.: Stereotipi in predsodki o ženskah in moških v šaljivih vprašanjih [Stereotypes and prejudges on women and men in conundrums]. V: Jambrešić Kirin, Renata (ur.). Humor u svakodnevnoj komunikaciji, (Biblioteka Nova etnografija). Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku. 2018, str. 81–95.
 • Babič, S.: Tudi stara pamet ne vidi vsega vselej prav: konceptualizacija pameti in neumnosti v paremioloških enotah iz zbirke Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU [Even old brain cannot know always the right way: conceptualization of wisdom and stupidness in paremiological units from the collection of Institute of Slovenian ethnology]. V: Będkowska-Kopczyk, A. (ur.), Pfandl, H. (ur.). Slavofraz 2016 : Phraseologie und (naive) Psychologie = Phraseology and (naïve) psychology = Frazeologija i (naivnaja) psihologija,. Hamburg: Dr. Kovač. 2018, str. 81-92.
 • Babič, S.: Bukue sa use potrebe tega gmein ludstva: stiški prepis Lipičevih bukev [Bukue sa use potrebe tega gmein ludstva: Stična transcript of Lipič healing books]. V: Bjelčevič, A. (ur.), Ogrin, M. (ur.), Perenič, U. (ur.). Rokopisi slovenskega slovstva od srednjega veka do moderne, (Obdobja, ISSN 1408-211X, Simpozij, = Symposium, 36). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2017, str. 393–403.
 • Babič, S., Podjed, D.: Vozila in stereotipi: primerjava Ljubljane in Beograda [Vehicles and stereotypes: comparison of Ljubljana and Belgrade]. Glasnik Slovenskega etnološkega društva, 56/1–2, 2016, str. 74–84.
 • Babič, S.: Contemporary forms of Slovenian love charms. Studia mythologica Slavica 19, 2016, str. 271–282.
 • Babič, S.: Prostor in čas v slovenskih kmetijskih napotilih [Place and time in Slovenian meteorological paremias]. V: Kržišnik, E. (ur.), Jemec Tomazin, M. (ur.), Jakop, N. (ur.). Prostor in čas v frazeologiji. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2016, str. 345–355.
 • Babič, S., Fikfak, J.: Presidents and their speeches at national commemorations. Traditiones: zbornik Inštituta za slovensko narodopisje 45/1, 2016, str. 215–239. doi: 10.3986/Traditio20164501107
 • Podjed, D., Babič, S.: Crossroads of anger: tensions and conflicts in traffic. Ethnologia Europaea: journal of european ethnology 45/2, 2015, str. 17–33.
  • Granbom-Herranen, L., Babič, S., Voolaid, P.: Proverbial expressions in newspapers: a study in Estonia, Finland, and Slovenia. Traditiones: zbornik Inštituta za slovensko narodopisje, 44/3, 2015, str. 5–32.
 • Babič, S.: Charms against evil eye. V: Uherek, Z. (ur.), Nagy, Károly Z. Changes of traditional beliefs in Central Europe: [a collective monograph]. Prague: Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech Republic. 2014, str. 57–63.
 • Babič, S.: Uganka v časovnem prerezu [Riddle in time]. V: Žbogar, A. (ur.). Recepcija slovenske književnosti, (Obdobja, ISSN 1408-211X, Simpozij, = Symposium, 33). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2014, str. 23–29.

MODULE GENERAL ELECTIVE COURSES

Ecoculture: Studies of Animals and Nature in Folklore, Literature and Culture

Assoc. Prof. Marjetka Golež Kaučič, Ph.D.,

ECTS: 6

Folk and Literary: Folklore and Intertextual Aspects

Assoc. Prof. Marjetka Golež Kaučič, Ph.D.,

ECTS: 6

Intertextuality and Cultural Memory

Prof. Marko Juvan, Ph. D.,

ECTS: 6

Ritual

Assoc. Prof. Marjetka Golež Kaučič, Ph.D.,

ECTS: 6

Short folklore forms in culture and society

Asist. prof. Saša Babič, Ph. D.,

ECTS: 6

Slovenian Emigrants between Tradition and the Present

Prof. Marina Lukšič Hacin, Ph.D.,

ECTS: 6

The etics of Drama

Prof. Krištof Jacek Kozak, Ph. D.,

ECTS: 6

The Language of Objects: Topics in Slovenian Material Culture

Prof. Maja Godina Golija, Ph.D.,

ECTS: 6

The Linguistic Identity of Slovenian Regions

Prof. Jožica Škofic, Ph.D.,

ECTS: 6

The Role of Woman in Slovenian Society and Culture

Assoc. Prof. Mirjam Milharčič Hladnik, Ph.D.,

ECTS: 6

Tradition and Ethics

Prof. Edvard Kovač, Ph.D.,

ECTS: 6

Tragedy in Theater, Culture, and Society

Prof. Krištof Jacek Kozak, Ph. D.,

ECTS: 6

Word – Music – Ritual

Assist. Prof. Katarina Šter, Ph. D. ,

ECTS: 6

Prof. Edvard Kovač, Ph.D.

Faculty of Philosophy, Toulouse Catholic University, France
MODULE GENERAL ELECTIVE COURSES

Ecoculture: Studies of Animals and Nature in Folklore, Literature and Culture

Assoc. Prof. Marjetka Golež Kaučič, Ph.D.,

ECTS: 6

Folk and Literary: Folklore and Intertextual Aspects

Assoc. Prof. Marjetka Golež Kaučič, Ph.D.,

ECTS: 6

Intertextuality and Cultural Memory

Prof. Marko Juvan, Ph. D.,

ECTS: 6

Ritual

Assoc. Prof. Marjetka Golež Kaučič, Ph.D.,

ECTS: 6

Short folklore forms in culture and society

Asist. prof. Saša Babič, Ph. D.,

ECTS: 6

Slovenian Emigrants between Tradition and the Present

Prof. Marina Lukšič Hacin, Ph.D.,

ECTS: 6

The etics of Drama

Prof. Krištof Jacek Kozak, Ph. D.,

ECTS: 6

The Language of Objects: Topics in Slovenian Material Culture

Prof. Maja Godina Golija, Ph.D.,

ECTS: 6

The Linguistic Identity of Slovenian Regions

Prof. Jožica Škofic, Ph.D.,

ECTS: 6

The Role of Woman in Slovenian Society and Culture

Assoc. Prof. Mirjam Milharčič Hladnik, Ph.D.,

ECTS: 6

Tradition and Ethics

Prof. Edvard Kovač, Ph.D.,

ECTS: 6

Tragedy in Theater, Culture, and Society

Prof. Krištof Jacek Kozak, Ph. D.,

ECTS: 6

Word – Music – Ritual

Assist. Prof. Katarina Šter, Ph. D. ,

ECTS: 6

Assoc. Prof. Mirjam Milharčič Hladnik, Ph.D.

Research advisor, Slovenian Migration Institute, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts

Office: ZRC SAZU, Novi trg 2, 1st floor
Ph.: 01 4706461
hladnik@zrc-sazu.si

MODULE GENERAL ELECTIVE COURSES

Ecoculture: Studies of Animals and Nature in Folklore, Literature and Culture

Assoc. Prof. Marjetka Golež Kaučič, Ph.D.,

ECTS: 6

Folk and Literary: Folklore and Intertextual Aspects

Assoc. Prof. Marjetka Golež Kaučič, Ph.D.,

ECTS: 6

Intertextuality and Cultural Memory

Prof. Marko Juvan, Ph. D.,

ECTS: 6

Ritual

Assoc. Prof. Marjetka Golež Kaučič, Ph.D.,

ECTS: 6

Short folklore forms in culture and society

Asist. prof. Saša Babič, Ph. D.,

ECTS: 6

Slovenian Emigrants between Tradition and the Present

Prof. Marina Lukšič Hacin, Ph.D.,

ECTS: 6

The etics of Drama

Prof. Krištof Jacek Kozak, Ph. D.,

ECTS: 6

The Language of Objects: Topics in Slovenian Material Culture

Prof. Maja Godina Golija, Ph.D.,

ECTS: 6

The Linguistic Identity of Slovenian Regions

Prof. Jožica Škofic, Ph.D.,

ECTS: 6

The Role of Woman in Slovenian Society and Culture

Assoc. Prof. Mirjam Milharčič Hladnik, Ph.D.,

ECTS: 6

Tradition and Ethics

Prof. Edvard Kovač, Ph.D.,

ECTS: 6

Tragedy in Theater, Culture, and Society

Prof. Krištof Jacek Kozak, Ph. D.,

ECTS: 6

Word – Music – Ritual

Assist. Prof. Katarina Šter, Ph. D. ,

ECTS: 6

Prof. Marina Lukšič Hacin, Ph.D.

Office: ZRC SAZU, Novi trg 2, 4th floor
Ph.: 01 4706486
luksic@zrc-sazu.si

Education

 • PhD in Sociology, Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana, 1998
 • MA in Sociology, Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana 1994
 • BA in Sociology, Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana, 1989

 

Academic and research positions

 • Research advisor, 14. 10. 2010, Znanstveni svet ZRC SAZU
 • Senior research fellow, 6. 6. 2005, Znanstveni svet ZRC SAZU
 • Research fellow, 30. 5. 2000, Znanstveni svet ZRC SAZU
 • Associate professor, Sociology, University of Nova Gorica (first appointment: 26.5. 2008 – 25.5. 2013; second appointment : 11. 7. 2014 – 10. 7. 2019)
 • Assistant professor, Social and Political Anthropology, Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana (2000 – 2008)
 • Assistant, Social and Political Anthropology, Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana (1993-2000)

 

Employment

 • ZRC SAZU, Slovenian Migration Institute; permanent position (15. 11. 1989 – )
 • University of Nova Gorica, School of humanities; part time (1. 9. 2008 – )
 • University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences; part time (2004-2006)Leadership and competences:

 • 1999 – Head of the Slovenian Migration Institute ZRC SAZU
 • 2010 – Director of the international MA study ‘European Master in Migration and Intercultural Relations’ at the School of Humanities, University of Nova Gorica
 • 2010 – Consortium committee member of the Europan Master in Migration and Intercultural Relations (Erasmus Mundus programme)
 • 2011- Editor-in-charge of a scientific journal Dve domovini/Two Homelands (SSCI, SCOPUS)
 • 2010 – Member of the Senate of the Faculty of Humanities, University of Nova Gorica
 • 2014- Member of the Scientific Council of Humanities III, University of Nova Gorica
 • 2004 – 2010 Member and vice president of the Board of Directors ZRC SAZU
 • 2005-2013 Consortium committee member of the Joint MA study programme ‘Migration and Intercultural relations’

Project leader

International projects:

 • 2002 – 2005 National coordinator of a Comenius project ‘Migration and Intercultural relations: Challenge for European Schools Today’ (leading partner: Stavanger University College, Norway)
 • 2003 – 2006 National coordinator of a Comenius project ‘Www-supported Learning in Migration/Intercultural Relations – a Joint MA Programme for Collaborative Learning and Cultural Awareness 2005 – 2008 National coordinator of a Comenius project ‘Learning Migration’ (leading partner: Stavanger University College, Norway)

Projects financed by the European Social Fund:

 • 2008 Project leader: Encouraging Intercultural Dialogue through Migration Research (for the Ministry of the Interior)
 • 2009-2011 Project coordinator: Professional Bases, Strategies and Theoretical Frameworks of Education for Intercultural Relations and Active Citizenship (for the Ministry of Education, Science and Sports)
 • 2016-2021 Project leader: Strengthening Educational Staff’s Social and Civic Competences – Only (with) others we are (for the Ministry of Education, Science and Sports)

Bilateral projects with neighbouring countries

 • 2011-2014 National project coordinator: EDUKA – Educating for Diversity (Slovenia-Italy)

National projects

 • 2000 Expert report: ‘Strategy for emigrants’, financed by the governmental Office for Slovenians Abroad
 • 2001 – 2004 Project leader: The Role and the Significance of Women in the Preservation of Cultural Tradition among Emigrants
 • 2009-2010 Project Leader: Equal Opportunities in Slovenian Diplomacy (for the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia)
 • 2018-2020 Project Leader : Social, economic and cultural history of the Slovenian emigration 1945-2015

 

Educational activity:

Norway

 • 2012-2019 Module leader at Faculty of Arts and Education, University of Stavanger, Norway; Study programme “European Master in Migration and Intercultural Relations” (Erasmus Mundus programme): Module 1 – Theorising Migration and Integration (2012- 2018); Module 2: Multiculturalizm, Citizenship and Education (2013 – 2018) and Module 3: Contoversies over Multiculturalism (2018-2019).

Slovenia:

 • 1992-2000 University of Ljubljana, Faculty of Education, module: Sociology of education, assistant
 • 1993-1999 University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences, module: Civilisations, assistant
 • 1999- 2007 University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences, module: Civilisations, module leader
 • 2001-2004 University of Ljubljana, Faculty of Education, module: Sociological aspects of the professional identity of the teaching profession, module leader
 • 2008-2010 University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences, module: Culture, globalisation and multiculturalism (graduate level), module leader
 • 2004- 2012 University of Nova Gorica, study programme: Comparative Study of Ideas and Cultures, module: Slovenian emigrants between tradition and modernity, module leader
  2006- 2012 University of Nova Gorica, study programme Joint MA in Migration and Intercultural Relations, module: Slovenian emigrants between tradition and modernity, module leader
 • 2012- 2019 Postgraduate School of ZRC SAZU, module: Slovenian expatriates between tradition and Modernity, module leader

Module leader, graduate study programmes at the Faculty of Arts and Faculty of Social Sciences University of Ljubljana:

 • 2005/2006 Department of Slovenian studies, Faculty of Arts: Emigration of Slovenians to Argentina – political economic perspective
 • 2006-2008 Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Faculty of Arts: Slovenian emigrants
 • 2007- 2010 Department of History, Faculty of Arts: Politics of migration
 • 2007- 2010 Department of Geography, Faculty of Arts: Slovenian emigrants between tradition and modernity
 • 2010-2012 Faculty of Social Sciences: Multiculturalism and integration

Supervisions:

Supervisions/mentorships at various faculties of the University of Ljubljana, the University of Nova Gorica and the University of Stavanger:

 • BA thesis: 30 (27 as mentor, 3 as co-mentor)
 • MA thesis: 7 (6 as mentor, 1 as co-mentor)
 • PhD dissertations: 5 (4 as mentor, 1 as co-mentor)

Ongoing:

 • PhD dissertations 4 (Tanja Cukjati; Marina Teresa Mahdavi, Anja Polajnar, Asja Pehar)
 • MA dissertations 1 (Stephen Ogwere)

Research supervisor at the Slovenian Migration Institute ZRC SAZU to three researchers.

Awards:

 • Mentor to Maša Mikola, who was awarded Prešernova nagrada(University award) for her BA thesis: Ethnic choice: from Australian Slovenians to Slovenian Australians (Faculty of Social Sciences UL) *Mentor to Miralem Zec, who was awarded Prešernova nagrada (Faculty award) for his BA thesis: Teacher’s (lack of) power when dealing with deviant behaviour in a group: qualitative analysis of selected cases (Faculty of Education UL)
 • Mentor to Mojca Vah, who was awarded Prešernova nagrada (Faculty award) for her BA thesis: The New Transnational Social Spaces: The impact of Transnationalisation of Space on Habitats of Meaning (Faculty of Social Sciences).
 • Mentor to Mojca Vah Jevšnik, who received an award for the overall performance during the MA study programme JMMIR at the University of Nova Gorica.

 

Editor, editorial board:

 • 2008 – 2012 member of the editorial board Thesis Kosova
 • 2010 – editor-in-charge Dve domovini /Two homelands
 • 2014- member of the editorial board book series Thought, society, culture. Frankfurt am Main: Peter Lang
 • 2018 – member of the editorial board Družboslovne razprave

 

Membership in expert committees in Slovenia and abroad:

 • 2003-2006 member of the expert core group of the national research field Narodno vprašanje
 • 2004-2006 status of a migration expert at the Ministry of Education and Sports
 • 2006-2011 member of the ARRS team of evaluators, call for papers ‘Knowledge for Safety and Peace’
 • 2005-2012 consortium committee member, Joint Master in Migration and Intercultural Relations (JMMIR)
 • 2010 – consortium committee member, European Master in Migration and Intercultural Relations (Erasmus Mundus programme)
 • 2013 – member of the committee for selection of research programme evaluators for social sciences
 • 2013 – member of the team of experts, implementation of the strategy of cooperation between Slovenia and Slovenian emigrants
 • 2015 – member of the ARRS Scientific Research Council for Social Sciences

 

Membership in international associations:

 • Society for Slovene Studies
 • Association for the Study of Ethnicity and Nationalism
 • Association for Teacher Education in Europe
 • Association of European Migration Institutions
 • International Sociological Association

 

Membership in Slovenian associations:

 • Slovenian Sociological Association
 • Slovene Anthropological Society

 

Expert activity with international impact:

 • 2008 Invited by the Ministry of Health as an expert in migration and multiculturalism to give a lecture on the intercultural dialogue at the ‘Horizontal working group on drugs,’ Council of the European Union, 12. 6. 2008.
 • 2008 Invited by the Ministry of Foreign Affairs to organise training at the ‘School of Diplomacy’ – Module 5 of the 8th European diplomatic programme, Brdo pri Kranju, 15. – 17. 5. 2008; the training was implemented by myself and the ZRC SAZU research team
 • 2008 Providing a seminar on the intercultural dialogue in education to professors from the former Yugoslavian republic, during Slovenian EU presidency
 • 2011 Invited by the president of the Republic of Slovenia, Danilo Turk, to attend the international conference Living together: combining diversity and freedom in 21st century Europe (Bled 2011)
 • 2011 Introductory lecture at the Parliament of the Republic of Slovenia about integration of immigrants and education
 • 2012 Introductory lecture at the Parliament of the Republic of Slovenia as part of the meeting of Slovenians Abroad.
 • 2015 Economic prospects of the Western Balkans: invited lecture at the European Parliament conference in Ljubljana “What is the (new) European perspective of the Western Balkans?”, 27. XI.2015

 • LUKŠIČ-HACIN, Marina. Zgodbe in pričevanja : Slovenci na Švedskem. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2001.
 • LUKŠIČ-HACIN, Marina. Multikulturalizem in migracije, (Zbirka ZRC, 22). Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 1999.
 • LUKŠIČ-HACIN, Marina. Ko tujina postane dom : resocializacija in narodna identiteta pri slovenskih izseljencih, (Zbirka Sophia, 1995, 7). Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 1995.
 • LUKŠIČ-HACIN, Marina. Refugees as a part of the global socio-political-economic migration triangle of causality. V: ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), et al. The disaster of European refugee policy : perspectives from the “Balkan route”. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 2018, str. 55-65.
 • LUKŠIČ-HACIN, Marina. Selitvena dinamika slovenskega prostora v zgodovinski perspektivi. Dve domovini : razprave o izseljenstvu, 2018, št. 48, str. 55-72.
 • LUKŠIČ-HACIN, Marina. Sociologija mednarodnih selitev in njeni začetki v Sloveniji skozi tematizacije slovenskih izseljencev. V: ŽITNIK SERAFIN, Janja (ur.), KALC, Aleksej (ur.). Raziskovanje slovenskega izseljenstva : vidiki, pristopi, vsebine. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 2017, str. 37-48.
 • LUKŠIČ-HACIN, Marina. Refugee flows and the complexity of social relations : the case of Slovenia. V: ZENNER, Hans-Peter (ur.), ŠELIH, Alenka (ur.). Human rights and refugees, (Nova acta Leopoldina, ISSN 0369-5034, Neue Folge, Nr. 415). Halle (Saale): Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina – Nationale Akademie der Wissenschaften; Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft. 2017, neue Folge, nr. 415, str. 31-37.
 • LUKŠIČ-HACIN, Marina. Theorizing the concept of multiculturalism through Taylor’s ‘politics of recognition’. Dve domovini : razprave o izseljenstvu, 2016, št. 44, str. 79-91.
 • LUKŠIČ-HACIN, Marina. Izseljevanje Slovencev od devetnajstega stoletja do osamosvojitve Slovenije = Emigration of Slovenians from the nineteenth century to Slovenia’s attainment of independence. Geografija v šoli, 2016, letn. 24, št. 2/3, str. 32-43
 • LUKŠIČ-HACIN, Marina. Women migrants and gender relations : patriarchy in the time of aleksandrinke. V: MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam (ur.). From Slovenia to Egypt : Aleksandrinke’s trans-Mediterranean domestic workers’ migration and national imagination, (Transkulturelle Perspektiven, Bd. 13). Göttingen: V&R Unipress. cop. 2015, str. 157-171.
 • LUKŠIČ-HACIN, Marina, TOPLAK, Kristina. Teoretizacija multikulturalizma in etnične ekonomije v luči ohranjanja kulturne dediščine med migranti. Dve domovini : razprave o izseljenstvu, 2012, št. 35, str. 107-117.
 • LUKŠIČ-HACIN, Marina, MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam. Kulture, civilizacije, nacionalne kulture. V: LUKŠIČ-HACIN, Marina (ur.), MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam (ur.), SARDOČ, Mitja (ur.). Medkulturni odnosi kot aktivno državljanstvo. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 2011, str. 23-29.
 • MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam, LUKŠIČ-HACIN, Marina. Identitete, pripadnosti, identifikacije. V: LUKŠIČ-HACIN, Marina (ur.), MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam (ur.), SARDOČ, Mitja (ur.). Medkulturni odnosi kot aktivno državljanstvo. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 2011, str. 31-39.
 • LUKŠIČ-HACIN, Marina. Teorije, politike in strategije sobivanja v raznolikosti. V: LUKŠIČ-HACIN, Marina (ur.), MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam (ur.), SARDOČ, Mitja (ur.). Medkulturni odnosi kot aktivno državljanstvo. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 2011, str. 127-136.
 • LUKŠIČ-HACIN, Marina. Multikulturalizem kot spoštljivo sobivanje v raznolikosti. V: LUKŠIČ-HACIN, Marina (ur.), MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam (ur.), SARDOČ, Mitja (ur.). Medkulturni odnosi kot aktivno državljanstvo. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 2011, str. 147-159.
 • VAH JEVŠNIK, Mojca, LUKŠIČ-HACIN, Marina. Theorising immigrant/ethnic entrepreneurship in the context of welfare states. Migracijske i etničke teme, 2011, br. 2, str. 249-261
  LUKŠIČ-HACIN, Marina. Migracije v teoretskem diskurzu. V: ŠTIH, Peter (ur.), BALKOVEC, Bojan (ur.). Migracije in slovenski prostor od antike do danes, (Zbirka Zgodovinskega časopisa, ISSN 1408-3531, 39). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije. 2010, str. 8-23
 • LUKŠIČ-HACIN, Marina. Večkulturno državljanstvo in večetični patriotizem?!. V: GABER, Slavko (ur.), et al. Za manj negotovosti : aktivno državljanstvo, zdrav življenjski slog, varovanje okolja. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta. 2009, str. 59-74.
 • VAH JEVŠNIK, Mojca, LUKŠIČ-HACIN, Marina. Contemporary implications of multiculturalism policies for European welfare states. Dve domovini : razprave o izseljenstvu, 2008, št. 28, str. 7-21.
 • LUKŠIČ-HACIN, Marina. Tematizacija pojmov povratnik in povratništvo. V: LUKŠIČ-HACIN, Marina (ur.). Spet doma? : povratne migracije med politiko, prakso in teorijo, (Migracije, 11). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 2006, str. 133-144.

MODULE GENERAL ELECTIVE COURSES

Ecoculture: Studies of Animals and Nature in Folklore, Literature and Culture

Assoc. Prof. Marjetka Golež Kaučič, Ph.D.,

ECTS: 6

Folk and Literary: Folklore and Intertextual Aspects

Assoc. Prof. Marjetka Golež Kaučič, Ph.D.,

ECTS: 6

Intertextuality and Cultural Memory

Prof. Marko Juvan, Ph. D.,

ECTS: 6

Ritual

Assoc. Prof. Marjetka Golež Kaučič, Ph.D.,

ECTS: 6

Short folklore forms in culture and society

Asist. prof. Saša Babič, Ph. D.,

ECTS: 6

Slovenian Emigrants between Tradition and the Present

Prof. Marina Lukšič Hacin, Ph.D.,

ECTS: 6

The etics of Drama

Prof. Krištof Jacek Kozak, Ph. D.,

ECTS: 6

The Language of Objects: Topics in Slovenian Material Culture

Prof. Maja Godina Golija, Ph.D.,

ECTS: 6

The Linguistic Identity of Slovenian Regions

Prof. Jožica Škofic, Ph.D.,

ECTS: 6

The Role of Woman in Slovenian Society and Culture

Assoc. Prof. Mirjam Milharčič Hladnik, Ph.D.,

ECTS: 6

Tradition and Ethics

Prof. Edvard Kovač, Ph.D.,

ECTS: 6

Tragedy in Theater, Culture, and Society

Prof. Krištof Jacek Kozak, Ph. D.,

ECTS: 6

Word – Music – Ritual

Assist. Prof. Katarina Šter, Ph. D. ,

ECTS: 6

Assoc. Prof. Jurij Fikfak, Ph.D.

Research adviser, Institute of Slovenian Ethnology, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts

Office: ZRC SAZU, Novi trg 5, 2nd floor
Ph.: 01 4706290
fikfak@zrc-sazu.si

MODULE GENERAL ELECTIVE COURSES

Ecoculture: Studies of Animals and Nature in Folklore, Literature and Culture

Assoc. Prof. Marjetka Golež Kaučič, Ph.D.,

ECTS: 6

Folk and Literary: Folklore and Intertextual Aspects

Assoc. Prof. Marjetka Golež Kaučič, Ph.D.,

ECTS: 6

Intertextuality and Cultural Memory

Prof. Marko Juvan, Ph. D.,

ECTS: 6

Ritual

Assoc. Prof. Marjetka Golež Kaučič, Ph.D.,

ECTS: 6

Short folklore forms in culture and society

Asist. prof. Saša Babič, Ph. D.,

ECTS: 6

Slovenian Emigrants between Tradition and the Present

Prof. Marina Lukšič Hacin, Ph.D.,

ECTS: 6

The etics of Drama

Prof. Krištof Jacek Kozak, Ph. D.,

ECTS: 6

The Language of Objects: Topics in Slovenian Material Culture

Prof. Maja Godina Golija, Ph.D.,

ECTS: 6

The Linguistic Identity of Slovenian Regions

Prof. Jožica Škofic, Ph.D.,

ECTS: 6

The Role of Woman in Slovenian Society and Culture

Assoc. Prof. Mirjam Milharčič Hladnik, Ph.D.,

ECTS: 6

Tradition and Ethics

Prof. Edvard Kovač, Ph.D.,

ECTS: 6

Tragedy in Theater, Culture, and Society

Prof. Krištof Jacek Kozak, Ph. D.,

ECTS: 6

Word – Music – Ritual

Assist. Prof. Katarina Šter, Ph. D. ,

ECTS: 6

Prof. Krištof Jacek Kozak, Ph. D.

Researh Adviser, Department of Slovenian Studies, Institute for Intercultural Studies, Faculty of Humanities, University of Primorska

Office: UP FHŠ, Titov trg 4, 6000 Koper, room 13
Phone: +386 6 663-7744
E-mail: kjkozak@fhs.upr.si
Office hours: after e-mail appointment

Education:

 • B.A.: Comparative Literature, Philosophy (University of Ljubljana, 1995);
 • M. A.: Comparative Literature (University of Ljubljana, 1998);
 • Ph.D.: Comparative Literature (University of Alberta, Edmonton, Canada, 2003).

 

Research and Artistic Work:

 • Project: Tromeja skozi čas: jezikovna prepletanja na slovensko-avstrijsko-italijanskem stičnem območju (ARRS 2015-2108);
 • Dramaturg by the Slovenian staging of D. Jančar’s play The Light Cavalry under the direction of Zvone Šedlbauer (2008);
 • Project: Jezikovna prepletanja v istrskem in kraškem prostoru (ARRS, 2004-2007).

 

Research Interests:

 • Philosophy of literature;
 • Philosophy of Drama;
 • Theory and History of Drama;
 • Theory and History of Tragedy;
 • Contemporary Drama;
 • Postmodern Drama;
 • Travel Literature;
 • Slovenian Literature between the two World Wars;
 • Comparative Literature.


 • Scholarship of the Slovenian Research Foundation (Ljubljana, 1995-1997);
 • Janineum Institute Research Scholarship (Vienna, Austria, January – February 1997);
 • F. S. Chia Scholarship (University of Alberta, Canada 1997-2001);
 • Dissertation Fellowship (University of Alberta, Canada 2001-2002);
 • Joseph Kuchar Post-Doctoral Fellowship (Wirth Institute for Austrian and Central European Studies, University of Alberta, Canada 2003-2006);
 • Akademia Techniczno Humanistyczna, Bielsko-Biała, Poland (2009-2011);
 • Institute for Slavic Studies, Vienna University, Austria (2013/14, 2014/15).

 • Associate Director of the Wirth Institute for Austrian and Central European Studies, University of Alberta, Edmonton, Canada (September 2003 – January 2005);
 • Secretary of the Programme Council of the Forum of Slavic Cultures (January-September 2006); 
 • Associate Dean for International Co-operation and Development UP FHŠ (February 2006 – April 2012);
 • Chair of the Dept. of Slovenian Studies UP FHŠ (October 2008 – October 2012); 
 • Member of the Council of the Slovenian Theatre Institute (2009-2014); 
 • Member of the Editorial Board of the intercultural literature book series Pont Annales (Koper, 2012-);
 • Member of the Committee for Performing Arts at the Ministry of Culture of the Rep. of Slovenia (since 2014).

Awards:

 • Decoration Chevalier de l’Ordre national des palmes académiques by the Ministry of Education of the Republic of France (2011);
 • Faculty-level Prešeren Award for B. A. at the Department of Comparative Literature and Literary Theory (1995).

 • Contemporary Tragedy : the Tragic Subject in B.-M. Koltès, S. Pollock and D. Greig, (Bibliothèque de Littérature générale et comparée, 130). Paris: Honoré Champion, 2015;
 • Tragedy as the ethical pointer of the contemporary world. V: Henriques, Bruno M., Camões, José, Almeida, Maria João (ur.). Théâtre : esthétique et pouvoir. Tome 2, XXe et XXIe siècles. Paris: Éditions Le Manuscrit. 2016, str. 397-416.
 • Medkulturnost v luči literarne vede. Slavica litteraria, ISSN 1212-1509, 2016, ročník 19, číslo 1, str. 7-16.
 • The Re-Appearance of Tragedy in Contemporary Drama. V: JOCHMANOVÁ, Andrea (ur.). Current issues in performance analysis : proceedings of the International Theatrological Conference (Theatre Faculty of Janáček Academy of Music and Performing Arts Brno, 21-22 November 2014) : in memoriam prof. Ph.D.r. Bořivoj Srba, DrSc.. 1st ed. Brno: The Janáček Academy of Music and Performing Arts. 2017, str. 51-59.
 • Rozwój współczesnego systemu organizacji teatrów w Słowenii. V: PRYKOWSKA-MICHALAK, Karolina (ur.). System organizacji teatrów w Europie. Warszawa: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. 2016, str. 251-261.
 • Zofia, czyli mądrość : Simona Semenič i współczesna dramaturgia słoweńska. Dialog, feb. 2016, 61/2 (711), str. 217-225;
 • O utopiji in sreči ali zakaj ju človek (še) vedno išče?. V: Pagon, Neda (ur.), Pagon, Saša (ur.), Borak, Neven. Utopije – še vedno : zbornik o utopijah v 21. stoletju. Ljubljana: Studia humanitatis, 2015, str. 163-179, 510;
 • Tragedija kot pozicijski vektor novega sveta. Dialogi 2014, 50/1-2, 96-107;
 • “Avangardistički divlji lovac” : dvojnik avangardnog pjesnika. V: Kovač, Zvonko, Kozak, Krištof Jacek, Pregelj, Barbara (ur.). Obzorja jezika – obnebja jezika : poezija Tomaža Šalamuna. Zagreb: FF Press, 2014, 65-77;
 • Orientalističeskij vzgljad na Rossiju v slovenskoj putevoj literature. V: Lipatov, Aleksandr Vladimirovič (ur.), Sozina, Julija Anatol´evna (ur.). Rossija i russkij čelovek v vosprijatii slavjanskih narodov. Moskva: Centr knigi Rudomino, 2014, 192-217;
 • “Tekučaja sovremennost´” slovenskoj dramaturgii : raspad mira po merke čeloveka. Vestnik Evropy, 2013, tom 37, 204-215;
 • Prítažlivá osudovost : subjekt a tragédia, (Edícia Svetové divadlo). 1. vyd. Bratislava: Divadelný ústav, 2012;
 • With Pregelj, Barbara. The reception of Federico García Lorca in Slovenia. IberoSlavica, 2011, 92-100;
 • “Pod egido ruskega orla” ali orientalistični izleti A. Aškerca. Primerjalna književnost 2011, 34/3, 153-172;
 • Politika književnosti i međukulturalnost. Sarajevske sveske 2011, 32/33, 151-162;
 • Privlačna fatalnost : subjekt i tragedija, (Biblioteka Književne nauke, umetnost i kultura, Kolekcija Znak). Beograd: Službeni glasnik, 2010;
 • Contemporary Slovenian drama between postmodernism and neo-realism. V: Bayerdörfer, Hans-Peter (ur.). Vom Drama zum Theatertext? : Zur Situation der Dramatik in Ländern Mitteleuropas, (Theatron, Zv. 52). Tübingen: M. Niemeyer, 2007, 103-108;
 • Nine circles of hell or the freeing of comedy. Maske und Kothurn, ISSN 0025-4606, 2005, jg. 51, h. 4, str. 41-50;
 • Privlačna usodnost : subjekt in tragedija, (Knjižnica Mestnega gledališča ljubljanskega, zv. 139). Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 2004;
 • O tragičnem danes – iz perspektive subjekta in situacije. Primerjalna književnost, dec. 2003 26/2, 101-121.

MODULE GENERAL ELECTIVE COURSES

Ecoculture: Studies of Animals and Nature in Folklore, Literature and Culture

Assoc. Prof. Marjetka Golež Kaučič, Ph.D.,

ECTS: 6

Folk and Literary: Folklore and Intertextual Aspects

Assoc. Prof. Marjetka Golež Kaučič, Ph.D.,

ECTS: 6

Intertextuality and Cultural Memory

Prof. Marko Juvan, Ph. D.,

ECTS: 6

Ritual

Assoc. Prof. Marjetka Golež Kaučič, Ph.D.,

ECTS: 6

Short folklore forms in culture and society

Asist. prof. Saša Babič, Ph. D.,

ECTS: 6

Slovenian Emigrants between Tradition and the Present

Prof. Marina Lukšič Hacin, Ph.D.,

ECTS: 6

The etics of Drama

Prof. Krištof Jacek Kozak, Ph. D.,

ECTS: 6

The Language of Objects: Topics in Slovenian Material Culture

Prof. Maja Godina Golija, Ph.D.,

ECTS: 6

The Linguistic Identity of Slovenian Regions

Prof. Jožica Škofic, Ph.D.,

ECTS: 6

The Role of Woman in Slovenian Society and Culture

Assoc. Prof. Mirjam Milharčič Hladnik, Ph.D.,

ECTS: 6

Tradition and Ethics

Prof. Edvard Kovač, Ph.D.,

ECTS: 6

Tragedy in Theater, Culture, and Society

Prof. Krištof Jacek Kozak, Ph. D.,

ECTS: 6

Word – Music – Ritual

Assist. Prof. Katarina Šter, Ph. D. ,

ECTS: 6

Prof. Maja Godina Golija, Ph.D.

Research Adviser, Institute of Slovenian Ethnology, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts and Profesor at Faculty of Arts, University of Maribor

Office: ZRC SAZU, Novi trg 5/II
01 4706 294
maja.godina@zrc-sazu.si
Office hours: Wednesday 13-15

Education: 

B.Sc. Ethnology and Philosophy (University of Ljubljana, 1986)

M.Sc. Ethnology (University of Ljubljana, 1990)

Ph.D. Ethnology (University of Ljubljana, 1995)

 

Fieldwork:

 • Slovenia: Styria (Maribor, Celje, Prlekija, Slovenske Gorice, Dravsko in Ptujsko polje, Pohorje, Savinjska dolina), Prekmurje, Koroška, Kras, Bohinj…
 • Italy – Friuli Venetia Giulia 
 • Research in Serbia, Hungary, Poland, Estonia, Ireland. 

 

Research projects:

 • Protected Areas along the Slovenian-Hungarian Border. Challenges of Cooperation and Sustainable Development (2017―2020);
 • ALPFOODWAY: a cross-disciplinary approach to food cultural heritage, Interreg Alpine Space (2016―2019);
 • Food Culture Within Social Changes of 20th  and the Beginning of 21st  Century  
 • (Institute of Ethnology and Folklore Research, Zagreb) (2007― 2013);
 • Srbi in Slovenci: izseljenci, manjšina, kolektivne identitete in spomini/ Serbs and Slovenes: emigrants, minorities, collective identities and memories (2011―2013);  
 • Tradicija in njeni po‐ustvarjalci/Tradition and its po-creators (2005―2008);
 • ETNOFOLK ― Preservation and Enhancement of Folk Cultural Heritage (European Territorial Co-operation, Central Europe Program) ( 2011―2014);
 • Informatizacija neoprijemljive dediščine za etnologijo in folkloristiko/ Informatization of an intangible heritage for ethnology and folklore research (2004―2007);
 • Etnološki pogledi in podobe/Ethnological Views and Images (19th to 21st Century) (2004-2007);
 • AQUADAPT: Strategic tools to support adaptive, integrated water resource manager level (2002― 
 • 2005) (EU project);
 • Inovacije v prehrani na Slovenskem v prehodu iz 19. v 20. stoletje/ Innovation in Food Culture in Slovenia
 • at the Turn of the 19th Century (1996―2001);
 • Slovar etnologije Slovencev/ Slovenian ethnological dictionary (1997―1999);
 • Etnološke raziskave kulture v Sloveniji in v zamejstvu/ Ethnological research in culture in Slovenia and abroad (1999―2003);
 • Etnološke in folkloristične raziskave v slovenskem in evropskem kulturnem prostoru/ Ethnological and folklore research in the Slovenian and European cultural space (2003―2008);
 • Preučevanje kulturne ustvarjalnosti na Slovenskem/Study of cultural creativity in Slovenia (1988―1995).

Research interests:

 • Food culture
 • Urban Ethnology
 • Material Culture
 • German Population in Slovenia
 • Industrial Heritage
 • History of Ethnology
 • Ethnological Methodology


 • Research Student, Department of Ethnology, Karl University Prague (1989);
 • Research Student, Department of Ethnology, University of v Łodz (1990);
 • Ph.D. Student and Researcher, Institute of Ethnology and Institute of Economic and Social History, Westfälische Wilhelms Universität Münster (1991–1993);
 • Postdoctoral Research Fellow, Institute of Ethnology and Institute of Economic and Social History,
 • Westfälische Wilhelms Universität Münster (1997); 
 • Visiting Research Fellow, Department of Irish Folklore, Dublin (2007);
 • Visiting Professor, Department of Irish Folklore, Dublin (2010);
 • Visiting Research Fellow, Estonian Literary Museum, Tartu (2011); 
 • Visiting Research Fellow,  Department of Ethnology and cultural Anthropolgy, University of Łodz (2014);
 • Visiting Professor, Institut für  empirische Kulturwissenschaften/ Fach Kulturanthropologie/Volkskunde, Johannes Gutenberg-Universität Mainz (2017).

Drugo:

 • Member of the Committee for the Study of National Minorities of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (1996-1998);
 • Organizer of the conference of the International Commission for Ethnological Food Research (ICEFR) in Slovenia in 2000, in cooperation with  SIEF;
 • Member of the editorial board of the International ethnological bibliography DEMOS;
 • Editor-in-chief Traditiones;
 • Member of the Coordination Committee of the Historical Seminar of the ZRC SAZU;
 • Member of the Editorial board of Etnolog magazine;
 • Member of the Editorial board Bealoideas. Dublin: Folklore Society of Ireland;
 • Member of the Editorial Board of the Glasnik Ethnographic Institute, SANU, Belgrade;
 • Member of the Presidency of the International Commission of European Food History (ICREFH);
 • Member of the Scientific Council of ZRC SAZU;
 • An invited reviewer for the field of ethnology at the Czech Academy of Sciences (CAV);
 • Member of the ARRS Scientific Council for Humanities;
 • Head of Research Station ZRC Maribor and Research Centers ZRC Prekmurje (2010-2016);
 • Vice President of the International Commission for Ethnological Food Research at the International organization of ethnologists and folklorists of SIEF.

 • Godina Golija, M. 2017. Novi Maribor. Maribor: Založba Premzl.
 • Godina Golija, M. 2016. Povednost materialnega: slovenske praznične jedi in Slovenci v Srbiji.
 • Glasnik Etnografskog instituta, 64, [sv.] 1, str. 65–75.
 • Godina Golija M. et. al. 2016. Taste of Maribor. Maribor: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem.
 • Godina Golija M. et. al. 2015. Maribor in Mariborčani. Ljubljana: Založba ZRC.
 • Godina Golija, M. 2015. The impact of weather on rhythms and structure of meals in Slovenia. V: Becker, K. (ur.), Moriniaux, V. (ur.), Tabeaud, M. (ur.). L’alimentation et le temps qu’il fait /Food and weather. Paris: Hermann: 329–338.
 • Godina Golija, M. 2015.Die dingliche Welt der Marburger Deutschen von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg. V: Heppner, H. (ur.), Miladinović Zalaznik, M. (ur.). Provinz als Denk- und Lebensform: der Donau-Karpatenraum im langen 19. Jahrhundert. Frankfurt am Main: P. Lang: 91–107. 
 • Godina Golija, M. 2014. Hrana in praznovanja: meso in mesne jedi v prazničnih jedilnih obrokih na Slovenskem. Etnolog 24 (75): 59–79.
 • Godina Golija, M. 2014. Potica in njene zgodbe: Slovenci v Srbiji in simbolni pomen hrane. Dve domovini, 39: 55–66. 
 • Godina Golija, M. 2012. Contemporary appropriations of culinary tradition in Slovenia. Traditiones 41 (2): 91–104. 
 • Godina Golija, M. 2011. Hunger and misery: the influence of the First World War on the diet of Slovenian civilians. V: Zweiniger-Bargielowska, I. (ur.). Food and war in twentieth century Europe. Farnham: Ashgate: 85–97. 
 • Godina Golija, M. 2011.Slovenia. V: Albala, K. (ur.). Food cultures of the world encyclopedia. Santa Barbara; Denver; Oxford: Greenwood, vol. 4: 339–346.
 • Godina Golija, M. 2006. Prehranski pojmovnik za mlade. Maribor: Aristej.
 • Godina Golija, M. 2004. The influence of cookbooks on food culture in Slovenia in the nineteenth century and at the beginning of the twentieth century. V: Lysaght, P. (ur.). Changing tastes: food culture and the processes of industrialization. Basel: Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde; Dublin: Department of Irish Folklore, University College: 191–197.
 • Godina Golija, M. 2003. Food culture in Slovene urban inns and restaurants between the end of the nineteenth century and World War II. V: Scholliers, P. (ur.), Jacobs, M.Eating out in Europe : picnics, gourmet dining and snacks since the late eighteenth century. Oxford; New York: Berg: 125–135.
 • Godina Golija, M. 1996. Prehrana v Mariboru v dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja. Maribor: Obzorja.
 • Godina Golija, M. 1992. Iz mariborskih predmestij: o življenju in kulturi mariborskih delavcev v letih od 1919 do 1941. Maribor: Obzorja.
 • Godina Golija, M. 1986. Maribor 1919-1941: oris družabnega življenja. Maribor: Obzorja.

MODULE GENERAL ELECTIVE COURSES

Ecoculture: Studies of Animals and Nature in Folklore, Literature and Culture

Assoc. Prof. Marjetka Golež Kaučič, Ph.D.,

ECTS: 6

Folk and Literary: Folklore and Intertextual Aspects

Assoc. Prof. Marjetka Golež Kaučič, Ph.D.,

ECTS: 6

Intertextuality and Cultural Memory

Prof. Marko Juvan, Ph. D.,

ECTS: 6

Ritual

Assoc. Prof. Marjetka Golež Kaučič, Ph.D.,

ECTS: 6

Short folklore forms in culture and society

Asist. prof. Saša Babič, Ph. D.,

ECTS: 6

Slovenian Emigrants between Tradition and the Present

Prof. Marina Lukšič Hacin, Ph.D.,

ECTS: 6

The etics of Drama

Prof. Krištof Jacek Kozak, Ph. D.,

ECTS: 6

The Language of Objects: Topics in Slovenian Material Culture

Prof. Maja Godina Golija, Ph.D.,

ECTS: 6

The Linguistic Identity of Slovenian Regions

Prof. Jožica Škofic, Ph.D.,

ECTS: 6

The Role of Woman in Slovenian Society and Culture

Assoc. Prof. Mirjam Milharčič Hladnik, Ph.D.,

ECTS: 6

Tradition and Ethics

Prof. Edvard Kovač, Ph.D.,

ECTS: 6

Tragedy in Theater, Culture, and Society

Prof. Krištof Jacek Kozak, Ph. D.,

ECTS: 6

Word – Music – Ritual

Assist. Prof. Katarina Šter, Ph. D. ,

ECTS: 6