Norbert Bachleitner: Prevodoslovje in zgodovina knjig na primeru nemških prevodov Scotta in Flauberta

Vabimo vas na gostujoče predavanje, ki ga bo na modulu Literatura v kontekstu imel prof. dr. Norbert Bachleitner:

 

Prevodoslovje in zgodovina knjig na primeru nemških prevodov Scotta in Flauberta.

 

Predavanje v angleškem jeziku bo v četrtek, 20. maja 2021, ob 11. uri, preko spletne seje ZOOM (povezava, meeting ID: 869 7207 3300, passcode: 005101).

 

Za preučevanje prevodov je primeren sistemski pristop zgodovine knjig, ker osvetljuje dejavnike, ki vplivajo na njihov nastanek in razširjanje – na primer posrednike, prevajalce, založnike, cenzorje in bralce. V dvajsetih letih 19. stoletja, ko se je znatno povečala proizvodnja in prevajanje knjig, so prevajanje del Walterja Scotta v glavnem »hekersko« izvajali »špekulativni« založniki, ki se niso ozirali na mednarodno zaščito avtorskih pravic. V Avstriji so bili prevodi Scottovih del cenzurirani, da bi ustrezali verskim in političnim standardom. Kljub takšnim posegom je Scott hitro postal ljubljenec nemške bralne javnosti, kar se kaže v nakladah brez primere. Tudi Flaubert je imel podobno usodo: prvi nemški prevod Gospe Bovary, vključen v priljubljeno serijo romanov, je poln sledi prevajalčeve samocenzure.

 

Norbert Bachleitner je profesor primerjalne književnosti na Univerzi na Dunaju. Bil je gostujoči profesor na različnih univerzah, vključno s Sorbonne nouvelle v Parizu, in je član Academia Europaea. Njegova področja zanimanja vključujejo recepcijo angleške in francoske literature na nemškem govornem območju; študije literarnega prevajanja in kulturnega transfera; družbeno zgodovino literature; cenzuro; literaturo v periodičnih publikacijah; medbesedilnost in digitalno literaturo. Njegove najnovejše knjižne objave so monografija Die literarische Zensur in Österreich von 1751 bis 1848 (Wien, Köln, Weimar Böhlau, 2017; angleški prevod v pripravi) in uredništvo zbornikov: z Ino Hein, Karoly Kókai in Sandro Vlasta Brüchige Texte, brüchige Identitäten: Avantgardistisches und exophones Schreiben von der klassischen Moderne bis zur Gegenwart (Göttingen: Vienna University Press, 2018), z Achimom Hölterjem in Johnom A. McCarthyjem pa Taking Stock – Twenty-Five Years of Comparative Literary Research (Leiden, Boston: Brill, 2020) in samostojno Literary Translation, Reception, and Transfer (Proceedings of the ICLA Conference in Vienna 2016, vol. 2, Berlin, Boston: De Gruyter, 2020).