pszrcsazu-header1

Podiplomska šola ZRC SAZU

Poslanstvo Podiplomske šole ZRC SAZU (PŠ ZRC SAZU) je zagotoviti najbolj kakovostni podiplomski študijski program 2. in 3.  stopnje na podlagi raziskovalnega in izobraževalnega procesa v intenzivnem raziskovalno-razvojnem inovativnem okolju. Znanje nastaja v ustvarjalnem dialogu med raziskovalkami in raziskovalci, visokošolskimi učiteljicami in učitelji ter študentkami in študenti in se prenaša na mlajše generacije in v širše kulturno, družbeno in gospodarsko okolje. PŠ ZRC SAZU si prizadeva za krepitev vloge in pomena znanosti kot enega ključnih dejavnikov kulturnega, družbenega in gospodarskega razvoja.

 

Svoje poslanstvo uresničuje, ko deluje kot središče odličnosti, kjer se tesno prepletata temeljno raziskovanje in podiplomsko izobraževanje. S tem, da ponuja izbran in natančno definiran spektrum vednosti s področja humanistike in družboslovja, odpira nova raziskovalna področja, spodbuja sodelovanje z domačimi in tujimi visokošolskimi in raziskovalnimi ustanovami ter krepi mednarodne povezave na ravni podiplomskega študija humanistike in družboslovja.

pszrcsazu-header2

VIZIJA

PŠ ZRC SAZU je vrhunska raziskovalno-izobraževalna ustanova na področju humanistike in družboslovja in uveljavljena in konkurenčna raziskovalno-visokošolska ustanova tako v domačem kot v mednarodnem merilu. Zato od visokošolskih učiteljic in učiteljev pričakujemo, da so raziskovalke in raziskovalci oziroma strokovnjakinje in strokovnjaki, uveljavljeni preko meja države Slovenije. preberi več »

RAZISKOVALNI PROFIL

Predavatelji in predavateljice Podiplomske šole ZRC SAZU so vključeni v raziskovalne programe in projekte, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Programske skupine sestavlja večje število raziskovalk in raziskovalcev, ki so uspešno zaključili doktorat, in katerih raziskave na nekem skupnem tematskem področju potekajo skozi daljše časovno obdobje (npr. petih let). preberi več »

USTANOVITEV

PŠ ZRC SAZU je bila ustanovljena kot nedržavna, raziskovalna in študentkam ter študentom prijazna visokošolska ustanova za izvajanje podiplomskega študija s področij humanistike in družboslovja na magistrski 2. in na doktorski 3. stopnji. Podiplomsko šolo ZRC SAZU je 22. aprila 2011 ustanovil Upravni odbor Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU). preberi več »