Ustanovitev

Podiplomska šola ZRC SAZU (PŠ ZRC SAZU) je bila ustanovljena kot nedržavna, raziskovalna in študentkam ter študentom prijazna visokošolska ustanova za izvajanje podiplomskega študija s področij humanistike in družboslovja na magistrski 2. in na doktorski 3. stopnji. Podiplomsko šolo ZRC SAZU je 22. aprila 2011 ustanovil Upravni odbor Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU). Soglasje k ustanovitvi šole je dala Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Nacionalna agencija za kvaliteto v visokem šolstvu je 18. oktobra 2012 Podiplomski šoli ZRC SAZU podelila akreditacijo. Z Univerzo v Novi Gorici je bila podpisana pogodba o prenosu doktorskega študijskega programa Primerjalni študij idej in kultur z Univerze na Podiplomsko šolo ZRC SAZU. Podiplomski študijski program je bil 11. decembra 2013 z odločbo sprejet v razvid visokošolskih zavodov in študijskih programov Republike Slovenije.