Kulturna zgodovina

Koordinator modula

Red. prof. dr. Oto Luthar Direktor ZRC SAZU, znanstveni svetnik na Inštitutu za kulturne in spominske študije ZRC SAZU, redni profesor za zgodovino na Podiplomski šoli ZRC SAZU.

ZRC SAZU, Novi trg 2, 2. nadstropje, Ljubljana.
01 47 06 412

OPIS MODULA

Osrednji poudarek zgodovinskega modula velja procesom oblikovanja kolektivnega spomina od antike do današnjih dni. Študentke in študenti se seznanjajo tako s pomembnejšimi avtorji in avtoricami, teksti, kot tudi s prelomnimi zgodovinskimi procesi, ki so odločilno vplivali na protokole skupinskega spominjanja.

Delovno se modul ukvarja predvsem s tistimi procesi in njihovimi akterji in akterkami, ki zaznamujejo začetek modernega spominjanja narodov in nacionalnih skupin. Predavatelji in predavateljice pri tem študentkam in študentom pomagajo predvsem s posredovanjem svežih odgovorov na kljuna vprašanja in razmišljanja:

  • razlogi za oblikovanje kolektivne preteklosti;
  • spomin ljudstev proti spominu imperijev/držav;
  • pogoji in okoliščine oblikovanja modernega kolektivnega spomina;
  • kako ljudsko postane nacionalno;
  • kako opredeliti kolektivni spomin danes.

 

Študijski modul sestavljajo:

  1. nabor predavanj, ki poglabljajo poznavanje obče in nacionalne zgodovine;
  2. nabor specializiranih tem, ki jih predavateljice in predavatelji organizirajo okoli raziskovalih tem povezanih s študijskim področjem.

RAZISKOVALNI PROFIL MODULA

Študij v okviru modula Kulturna zgodovina temelji na spremljanju in kritičnem premisleku načinov historične interpretacije s poudarkom na analizi historičnega revizionizma in negacionizma. K temu sodi sistematična analiza politik preteklosti, sprememb v spominski krajini v srednji in jugovzhodni Evropi ter poglobljen primerjalnimi razmislek o razsežnostih (re)apropriacije in izpogajanja spomina na različnih družbenih ravneh in v stičišču med lokalnim, nacionalnim, evropskim in globalnim.

Profesorji in profesorice ter študentke in študentje se pri tem osredotočajo na prostorske kontekstualizacije in materializacije preteklosti ter na reprezentacijo spomina, zgodovine v digitalnih medijih, pri čemer poseben poudarek namenjamo afektivnemu odnosu do tehnologije in preteklosti.

Izbirni predmeti modula z nosilci in nosilkami

Mediji, spomin in zgodovina

Izr. prof. dr. Petra Svoljšak,

ECTS: 6

Spomin in zgodovina

Red. prof. dr. Oto Luthar,

ECTS: 6

Spomin na socializem v jugovzhodni in centralni Evropi

Red. prof. dr. Tanja Petrović,

ECTS: 6

Spomin narodov v historični perspektivi

Red. prof. dr. Oto Luthar,

ECTS: 6

Zgodovina nasilja

Izr. prof. dr. Petra Svoljšak,

ECTS: 6

Zgodovina, identiteta in popularna kultura

Izr. prof. dr. Ana Hofman,

ECTS: 6