Vpisni pogoji

Na doktorski študijski program Primerjalni študij idej in kultur se lahko vpišejo kandidati in kandidatke, ki so zaključili: 

 

  • študijski program druge stopnje;
  • dodiplomski študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;
  • enovit magistrski študij, če je trajal pet let in je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami;
  • podiplomske študijske programe za pridobitev specializacije in so pred tem končali dodiplomski študijski program za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, če so opravili dodatne študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk; 
  • izobraževanje v tujini, enakovredno prej navedenim programom.