Transformacije moderne misli – filozofija, psihoanaliza, kultura

Koordinator modula

Red. prof. dr. Rado Riha Znanstveni svetnik, redni profesor za filozofijo.


rriha@zrc-sazu.si

OPIS MODULA

Modul Transformacije moderne misli – filozofija, psihoanaliza, kultura, je po svoji osnovni disciplinarni naravnanosti filozofski. Vendar filozofija v njem ni predstavljena v okviru običajnih šolskih členitev in opredelitev filozofije. Osrednji raziskovalni in izobraževalni predmet modula je sodobna filozofija in njeni klasični viri, sodobno filozofsko misel pa raziskuje in predstavlja modul v njenih aktualnih in zgodovinskih problemskih srečanjih z znanostjo, umetnostjo in politiko. Namen modula je, da uvaja študirajoče v filozofijo kot specifičen način mišljenja. Filozofijo predstavlja kot diciplino fleksibilnega, a strogega mišljenja, ki razvija našo zmožnost za natančno zastavljanje, razvijanje in reševanje teoretičnih in praktičnih problemov, hkrati pa nam razkriva naše lastno mesto v njih. Kot takšen način kritičnega in samokritičnega mišljenja filozofija razvija našo zmožnost, da pri reševanju znanstvenih problemov prekoračujemo disciplinarne in področne meje.

 

Predavatelji in predavateljice na filozofskem moduli so domače filozofinje in domači filozofi, uveljavljeni v domači in mednarodni znanstveni skupnost, prav tako pa tudi uveljavljeni gostujoči predavatelji in predavateljice iz tujine.

Študijski modul sestavljajo:

  1. nabor predavanj in seminarjev, ki seznanjajo študentke in študente z načini in problemi srečevanja filozofije z drugimi oblikami diskurzivnosti: znanstvene, politične, kulturne.
  2. nabor specializiranih tem, ki jih predavatelji in predavateljice organizirajo okoli raziskovalnih tem, povezanih s študijskim področjem.

 

Osvetljena bodo naslednja vprašanja:

  • mesto in vloga etike v globaliziranem svetu;
  • usoda freudovskih pojmov v teoretski misli 20. stoletja in na širšem področju kulture;
  • ključni sodobni pojmi in pojmovanja delovanja družbene oblasti in sodobne teorije politične emancipacije;
  • novi režimi vidnosti, spoznavnosti in reprezentacije, ki jih ustvarajajo nove tehnologije in mediji ter t.i. virtualna okolja;
  • ključni momenti v zgodovini filozofije in znanosti, ki so bili konstitutivni za znanstveno in filozofsko revolucijo, katere rezultat je t.i. moderni svet.

Izbirni predmeti modula z nosilci in nosilkami

Filozofija in psihoanaliza

Red. prof. dr. Jelica Šumič Riha,

Red. prof. dr. Rado Riha,

ECTS: 6

Filozofija in znanstvena revolucija

Izr. prof. dr. Matjaž Vesel,

ECTS: 6

Ideologija in filozofija

Izr. prof. dr. Jan Völker,

ECTS: 6

Kritična estetika in umetnost 20. stoletja

Red. prof. dr. Aleš Erjavec,

Red. prof. dr. Lev Kreft,

ECTS: 6

Nemški idealizem in njegovi nasledki

Izr. prof. dr. Frank Ruda,

ECTS: 6

Oblikovanje pojmov

Doc. dr. Aleš Bunta,

Doc. dr. Tadej Troha,

ECTS: 6

Psihoanaliza in družbena vez

Red. prof. dr. Alenka Zupančič,

Izr. prof. dr. Peter Klepec,

ECTS: 6

Sodobna filozofija in moderna literatura

Doc. dr. Rok Benčin,

ECTS: 6

Sodobne teorije umetnosti in kulture ter estetika novih tehnologij

Red. prof. dr. Marina Gržinić Mauhler,

ECTS: 6