Raziskovalni profil

Predavatelji in predavateljice Podiplomske šole ZRC SAZU so vključeni v raziskovalne programe in projekte, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Programske skupine sestavlja večje število raziskovalk in raziskovalcev, ki so uspešno zaključili doktorat, in katerih raziskave na nekem skupnem tematskem področju potekajo skozi daljše časovno obdobje (npr. petih let). Projektne skupine so manjše, posamezni raziskovalci in raziskovalke so iz različnih ustanov (univerz, inštitutov), cilji projektov pa naj bi bili realizirani v krajšem časovnem obdobju (npr. treh let). Poleg osnovnega financiranja v okviru programov, temeljnih in aplikativnih projektov, so predavatelji in predavateljice vključeni tudi v številne mednarodne projekte. Njihove inovativne in aktualne raziskave se odražajo tudi v pedagoškem delu. Predavatelji in predavateljice namreč svoje sodobne metodološke pristope, aktualne teme in najnovejša spoznanja prenašajo tudi na študentke in študente.