Antropologija: razumevanje svetovnotvornih praks

Koordinator modula

Red. prof. dr. Borut Telban Znanstveni svetnik na Inštitutu za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU, redni profesor za antropologijo.

Pisarna: ZRC SAZU, Novi trg 2, 2. nadstropje, soba št. 301, Ljubljana.
borut@zrc-sazu.si

Govorilne ure.: sreda 8.00 - 10.00

OPIS MODULA

Antropologija preučuje načine, kako ljudje doživljajo, razumejo in izražajo medsebojne odnose in odnose do sveta. Veda raziskuje tako skupnosti manjšega obsega kot tudi širše kulturne, ekonomske in politične procese, ki se oblikujejo v sodobni družbi, ki jo vedno bolj označujejo transnacionalni, virtualni in globalni interesi. Izhaja iz predpostavke, da so tako posamezniki in posameznice kot tudi družbe stvaritve in stvaritelji naših vsakdanjih družbenih in političnih »realnosti«. Antropološke raziskave temeljijo na v podrobnosti usmerjenem dolgotrajnem terenskem delu, ki preprašuje prakse in odnose, ki jih posameznice in posamezniki, institucije in družbe ustvarjajo, ohranjajo in spreminjajo znotraj specifičnih družbenih in kulturnih okolij.

Proučujejo se tako individualne kot tudi kolektivne diskurzivne in materialne prakse. Raziskave se osredotočajo tudi na posameznikove družbene in kulturne načine bivanja in nastajanja, etično držo, vzorce vedenja, ideje in oblike imaginacije, ki strukturirajo in organizirajo človekovo razmišljanje ter so podlaga za artikulacijo in doživljanje sveta. Namen antropologije ni le razkrivanje pomenov, ki so vgrajeni v raznolike družbene in kulturne fenomene, pač pa tudi razumevanje vzrokov za njihov pojav in pogojev za njihov obstoj. Z drugimi besedami, antropologija dokumentira, kontekstualizira in razlaga dinamiko preteklih in sodobnih oblik človekovega svetotvorja.

Doktorski študijski program Antropologija: razumevanje svetotvornih praks na Podiplomski šoli ZRC SAZU vabi študentke in študente k intenzivnemu študiju, ki temelji na antropološki teoriji in praksi. Študentke in študentje bodo osvojili glavne teoretske smernice te discipline; šolali se bodo v kritičnem razmišljanju in branju; naučili se bodo, kako izvajati dolgotrajno terensko delo in natančno zbirati, primerjati in analizirati etnografske podatke. V obdobju pisanja jih bodo mentorji usmerjali tako pri obravnavi podrobnosti kot tudi pri odstiranju novih obzorij, ki jih omogoča prav etnografska deskripcija. 

Predavatelji in predavateljice na antropološkem modulu so priznani raziskovalci in raziskovalke, ki raziskujejo in v svojih delih obravnavajo raznovrstna tematska področja, kot so na primer: kozmologije in družbeni odnosi, predstave subjektivnosti, prostorska in politična organiziranost, reševanje konfliktov in nasilja, družbena gibanja, človekove pravice, okoljske tematike, agrarna antropologija, arheoastronomija, študij mladostnikov in mladostnic, smrt in umiranje, odnosi med spoli, duševno zdravje, semiotika, jezikovna raznolikost itd. Predavateljice in predavatelji redno opravljajo lastne terenske raziskave na različnih območjih, kot so Albanija, Amazonija, Mehika, Papua Nova Gvineja, Srbija in Slovenija in se odlikujejo z ekspertnim regionalnim poznavanjem Jugovzhodne Evrope, Latinske Amerike in Oceanije.

RAZISKOVALNI PROFIL MODULA

Raziskave večine predavateljev in predavateljic na antropološkem modulu temeljijo na terenskem delu in originalnosti zbranih podatkov na predhodno neraziskanih območjih in temah. Raziskovalci in raziskovalke nenehno razvijajo nove metodološke pristope. Ker se posvečajo predvsem preučevanju načinov življenja, pogledov na svet, konceptov in jeziku na splošno pri ljudeh, ki živijo ali pa so živeli v različnih geografskih območjih in časovni razdobjih, se poglabljajo v in razvijajo tudi nova teoretska spoznanja. Le-ta prispevajo k bolj poglobljenemu razumevanju raznolikosti človeških idej, notranje logike različnih kultur ter kompleksnosti medčloveške interakcije.

Njihove raziskave temeljijo na trdnih etičnih načelih, ki zavračajo esencializme, spolno in versko nestrpnost ter poglede na svet, ki so bili značilni za kolonializem in imperializem.

Povezava na program Antropološke in prostorske raziskave, v katerem sodeluje večje število predavateljev in predavateljic z antropološkega modula na Podiplomski šoli ZRC SAZU.

Izbirni predmeti modula z nosilci in nosilkami

Antropologija rodnosti

izr. prof. dr. Duška Kneževič Hočevar,

ECTS: 6

Kozmologija mezoameriških ljudstev

Red. prof. dr. Ivan Šprajc,

ECTS: 6

Angažirana antropologija in aktivizem

Izr. prof. dr. Ana Hofman,

ECTS: 6

Antropologija zavesti in zavedanja

Doc. dr. Maja Petrović Šteger,

ECTS: 6

Metodologija raziskav v antropološki lingvistiki

Red. prof. dr. Borut Telban,

Dr. Karmen Kenda-Jež,

ECTS: 6

Politični smeh: k antropologiji humorja

Red. prof. dr. Tanja Petrović,

ECTS: 6

Prostor in gibanje: antropologija lokacij in migracij

Doc. dr. Nataša Gregorič Bon,

ECTS: 6

Skupnosti, odnosi, dogodki: antropološki pristop

Red. prof. dr. Borut Telban,

ECTS: 6