pszrcsazu-header1

Primerjalni študij idej in kultur (3. stopnja)

Doktorski študijski program 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur, ki se izvaja v prostorih Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU), temelji na intelektualni izmenjavi med domačimi in tujimi univerzitetnimi učiteljicami in učitelji, raziskovalkami, raziskovalci, študentkami in študenti na področju humanistike in družboslovja. V študij so vključeni raziskovalci in raziskovalke ter univerzitetni učitelji in učiteljice s področja filozofije, arheologije, zgodovine, etnologije in folkoristike, antropologije, umetnostne zgodovine, jezikoslovja, literarnih ved in sociologije.

pszrcsazu-header2

SKUPNI PREDMETI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA:

Doktorska disertacija

Red. prof. dr. Jelica Šumič Riha,

ECTS: 30

Raziskovalni seminar I

Red. prof. dr. Jelica Šumič Riha,

ECTS: 26

Raziskovalni seminar II

Red. prof. dr. Jelica Šumič Riha,

ECTS: 44

Samostojno raziskovalno delo I

Red. prof. dr. Jelica Šumič Riha,

ECTS: 16

Samostojno raziskovalno delo II

Red. prof. dr. Jelica Šumič Riha,

ECTS: 44

Samostojno raziskovalno delo III

Red. prof. dr. Jelica Šumič Riha,

ECTS: 30

TEMELJNI CILJI ŠTUDIJA Glavni cilj študijskega programa je ustvarjanje znanja, ki temelji na premišljeni metodologiji, vsebinski poglobljenosti, prefinjeni analizi, argumentirani kritičnosti in neizbežni vpetosti v sodobne humanistične, družboslovne in druge znanstvene razprave. Študentke in študenti se seznanijo z vodilnimi idejami, predstavami, koncepti in praksami, ki oblikujejo sodobni svet. Študij temelji na potekajočih raziskavah tako predavateljic in predavateljev kot tudi študentk in študentov. Inovativnost, aktualnost, mednarodnost in etičnost so tisti cilji, ki naj bi jih študentke in študenti tekom študija ponotranjili. Študentke in študenti razpoznavajo medsebojno odvisnost dvo in večstranskih kulturnih, družbenih in političnih izmenjav ter se soočijo z aktualno dialektičnostjo odnosa med navidezno statičnostjo tradicije in nenehno spreminjajočim se življenjskim svetom, med lokalnimi značilnostmi in globalnimi trendi. Po zaključku študija so študentke in študenti usposobljeni za samostojno znanstvenoraziskovalno, pedagoško in strokovno delo.