homeheader1

PŠ ZRC SAZU zagotavlja najbolj kakovostni podiplomski študijski program 2. in 3. stopnje na podlagi raziskovalnega in izobraževalnega procesa v intenzivnem raziskovalno-razvojnem ter inovativnem okolju. Znanje nastaja v ustvarjalnem dialogu med raziskovalkami in raziskovalci, visokošolskimi učiteljicami in učitelji ter študentkami in študenti. Prenaša se na mlajše generacije, v širše kulturno, družbeno in gospodarsko okolje.

Aina Vidal-Pérez | Globalno Sredozemlje: reprezentacije obale v krizi v sodobnem romanu (1990–2020)

Vabimo vas na gostujoče predavanje, ki ga bo v četrtek, 26. maja ob 14:30 uri imela imela Aina Vidal-Pérez: Globalno Sredozemlje – reprezentacije obale v krizi v sodobnem romanu (1990–2020).

Preberi več
Gostujoči predavanji Sanje Šubarić in Liljane Pajović Dujović na modulu Slovenske študije

Vabimo vas na dve gostujoči predavanji, ki bosta na modulu Slovenske študije - tradicija in sodobnost, ki bosta v torek, 24. in v...

Preberi več
Nastopno predavanje dr. Martine Bofulin

Vabimo vas na nastopno predavanje, ki ga bo imela kandidatka za izvolitev v naziv docentke za predmetno področje antropologije, dr. Martina Bofulin: Strauss...

Preberi več

NOVICE IN DOGODKI

Razpis za vpis na podiplomske študijske programe v 2022/2023

Podiplomska šola ZRC SAZU objavlja razpis za vpis na podiplomske študijske programe 2. in 3. stopnje v študijskem letu 2022/2023: Vede o Zemlji in okolju, Okoljske in regionalne študije ter Primerjalni študij idej in kultur.

28. 03. 2022

Erasmus listina za terciarno izobraževanje 2021-2027

Podiplomska šola ZRC SAZU je imetnica Erasmus listine za terciarno izobraževanje 2021-2027.

18. 11. 2021
homeheader2