homeheader1

PŠ ZRC SAZU zagotavlja najbolj kakovostni podiplomski študijski program 2. in 3. stopnje na podlagi raziskovalnega in izobraževalnega procesa v intenzivnem raziskovalno-razvojnem ter inovativnem okolju. Znanje nastaja v ustvarjalnem dialogu med raziskovalkami in raziskovalci, visokošolskimi učiteljicami in učitelji ter študentkami in študenti. Prenaša se na mlajše generacije, v širše kulturno, družbeno in gospodarsko okolje.

Podiplomska šola ZRC SAZU je zaprta do 29. 3. 2020

Do preklica se na Podiplomski šoli ZRC SAZU prekine z izvajanjem vseh oblik neposrednega pedagoškega dela. Odpove se sprejemanje študentk in študentov, zunanjih obiskovalk in obiskovalcev ter gostovanja tujih sodelavk in sodelavcev v prostorih Podiplomske šole ZRC SAZU, ki so v prostorih ustanovitelja, ZRC SAZU. Šola je zaprta.

Preberi več
Gostujoče predavanje dr. Ane Ljubojević na kulturni zgodovini

Vabljeni na gostujoče predavanje, ki ga bo imela dr. Ana Ljubojević na modulu Kulturna zgodovina.

Preberi več
Wulf Kansteiner: Migracije, rasizem in digitalni mediji v sodobnem evropskem spominu

Podiplomska šola ZRC SAZU vabi na gostujoče predavanje, ki ga bo na modulu Kulturna zgodovina imel dr. Wulf Kansteiner, profesor zgodovine na Univerzi...

Preberi več

NOVICE IN DOGODKI

Načrt nemotenega dela v času pojavljanja koronavirusa

Skladno z navodili MIZŠ je Podiplomska šola ZRC SAZU oblikovala koordinacijsko skupino, ki je pripravila Načrt PŠ ZRC SAZU nemotenega dela v času koronavirusa (SARS-CoV-2).

6. 03. 2020

OBVESTILO – koronavorus

Koronavirus – navodila za preventivo.

5. 03. 2020
homeheader2