Pravilniki

Pravilniki in dokumenti PŠ ZRC SAZU:

 

  • Akt o ustanovitvi
  • Statut PŠ ZRC SAZU
  • Pravilnik o študiju na programih 3. stopnje PŠ ZRC SAZU
  • Merila za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev PŠ ZRC SAZU