Študijski koledar

ŠTUDIJSKI KOLEDAR 2022/2023

Na podlagi 37. in 66. člena veljavnega Zakona o visokem šolstvu (Ur. L. RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14) ter v skladu s 40. členom Statuta Podiplomske šole ZRC SAZU, je Senat Podiplomske šole ZRC SAZU sprejel študijski koledar za šolsko leto 2022/2023.

V obeh semestrih organiziranega pedagoškega dela je zagotovljenih vsaj 15 delovnih tednov. Zagotovljena so tri izpitna obdobja, v okviru katerih nosilci in nosilke predmetov sami razporejajo izpitne roke.


PRVI (ZIMSKI) SEMESTER

Organizirano pedagoško delo:

  • • od ponedeljka, 3. 10. 2022 do petka, 20. 1. 2023.

Pedagoškega dela prosti dnevi:

  • ponedeljek, 31. 10. 2022 (Dan reformacije);
  • torek, 1. 11. 2022 (Dan spomina na mrtve);
  • od ponedeljka, 26. 12. 2022 do ponedeljka, 2. 1. 2023 (novoletne počitnice).

Zimske (semestrske) počitnice in zimsko izpitno obdobje:

  • od ponedeljka, 23. 1. 2023 do petka, 10. 2. 2023..

DRUGI (POLETNI) SEMESTER

Organizirano pedagoško delo:

  • • od ponedeljka, 13. 2. 2023 do petka, 2. 6. 2023.

Pedagoškega dela prosti dnevi:

  • sreda, 8. 2. 2023 (Prešernov dan);
  • ponedeljek, 10. 4. 2023 (velikonočni ponedeljek),
  • od četrtka, 27. 4 2023 (dan upora proti okupatorju) do torka, 2. 5. 2023 (praznik dela).

Poletne počitnice (poletno in jesensko izpitno obdobje):

  • od ponedeljka, 5. 6. 2023 do petka, 29. 9. 2023.

V Ljubljani, 22. 3. 2022