Študijski koledar

ŠTUDIJSKI KOLEDAR 2021/2022

Na podlagi 37. in 66. člena veljavnega Zakona o visokem šolstvu (Ur. L. RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14) ter v skladu s 40. členom Statuta Podiplomske šole ZRC SAZU, je Senat Podiplomske šole ZRC SAZU sprejel študijski koledar za šolsko leto 2021/2022.

V obeh semestrih organiziranega pedagoškega dela je zagotovljenih vsaj 15 delovnih tednov. Zagotovljena so tri izpitna obdobja, v okviru katerih nosilci in nosilke predmetov sami razporejajo izpitne roke.


PRVI (ZIMSKI) SEMESTER

Organizirano pedagoško delo:

  • od petka, 1. 10. 2021 do petka, 21. 1. 2022.

Pedagoškega dela prosti dnevi:

  • ponedeljek, 1. 11. 2021 (Dan spomina na mrtve);
  • od ponedeljka, 27. 12. 2021 do petka, 31. 12. 2021 (novoletne počitnice).

Zimske (semestrske) počitnice in zimsko izpitno obdobje:

  • od ponedeljka, 24. 1. 2022 do petka, 11. 2. 2022.

DRUGI (POLETNI) SEMESTER

Organizirano pedagoško delo:

  • od ponedeljka, 14. 2. 2022 do petka, 3. 6. 2022.

Pedagoškega dela prosti dnevi:

  • torek, 8. 2. 2022 (Prešernov dan)
  • ponedeljek, 18. 4. 2022 (velikonočni ponedeljek),
  • od srede, 27. 4 2022 (dan upora proti okupatorju) do ponedeljka, 2. 5. 2022 (praznik dela).

Poletne počitnice (poletno in jesensko izpitno obdobje):

  • od ponedeljka, 6. 6. 2022 do petka, 30. 9. 2022.

V Ljubljani, 19. 4. 2021