Študijski koledar

ŠTUDIJSKI KOLEDAR 2023/2024

Na podlagi 37. in 66. člena veljavnega Zakona o visokem šolstvu (Ur. L. RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14) ter v skladu s 40. členom Statuta Podiplomske šole ZRC SAZU, je Senat Podiplomske šole ZRC SAZU sprejel študijski koledar za šolsko leto 2023/2024.

V obeh semestrih organiziranega pedagoškega dela je zagotovljenih vsaj 15 delovnih tednov. Zagotovljena so tri izpitna obdobja, v okviru katerih nosilci in nosilke predmetov sami razporejajo izpitne roke.


PRVI (ZIMSKI) SEMESTER

Organizirano pedagoško delo:

  • od ponedeljka, 2. 10. 2023 do petka, 22. 1. 2024.

Pedagoškega dela prosti dnevi:

  • torek, 31. 10. 2023 (Dan reformacije);
  • sreda, 1. 11. 2023 (Dan spomina na mrtve);
  • od ponedeljka, 25. 12. 2023 (božič) do torka, 2. 1. 2024 (novo leto).

Zimske (semestrske) počitnice in zimsko izpitno obdobje:

  • od ponedeljka, 22. 1. do petka, 9. 2. 2024.

DRUGI (POLETNI) SEMESTER

Organizirano pedagoško delo:

  • od ponedeljka, 12. 2. do petka, 31. 5. 2024.

Pedagoškega dela prosti dnevi:

  • četrtek, 8. 2. 2024 (Prešernov dan)
  • ponedeljek, 1. 4. 2024 (velikonočni ponedeljek),
  • od ponedeljka, 29. 4. do petka, 3. 5. 2024 (prvomajski prazniki).

Poletne počitnice (poletno in jesensko izpitno obdobje):

  • od ponedeljka, 3. 6. do ponedeljka, 30. 9. 2024.

V Ljubljani, 27. 3. 2023 Ljubljani, 27. 3. 2023