Študijski koledar

ŠTUDIJSKI KOLEDAR 2020/2021

Na podlagi 37. in 66. člena veljavnega Zakona o visokem šolstvu (Ur. L. RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14) ter v skladu s 40. členom Statuta Podiplomske šole ZRC SAZU, je Senat Podiplomske šole ZRC SAZU sprejel študijski koledar za šolsko leto 2020/2021.

V obeh semestrih organiziranega pedagoškega dela je zagotovljenih vsaj 15 delovnih tednov. Zagotovljena so tri izpitna obdobja, v okviru katerih nosilci in nosilke predmetov sami razporejajo izpitne roke.

PRVI (ZIMSKI) SEMESTER

Organizirano pedagoško delo:

Od četrtka, 1. 10. 2020 do petka, 22. 1. 2021.

Pedagoškega dela prosti dnevi:

  • novoletne počitnice od petka, 25. 12. 2020 (božič) do petka, 1. 1. 2021 (novo leto).

Zimske (semestrske) počitnice in zimsko izpitno obdobje:

Od ponedeljka, 20. 1. do petka, 7. 2. 2020 (trije tedni).

DRUGI (POLETNI) SEMESTER

Organizirano pedagoško delo:

od ponedeljka, 15. 2. do petka, 4. 6. 2021.

Pedagoškega dela prosti dnevi:

  • ponedeljek, 5. 4. 2021 (velikonočni ponedeljek),
  • prvomajski prazniki od ponedeljka, 26. 4. do petka, 1. 5. 2021 (praznik dela).

Poletne počitnice (poletno in jesensko izpitno obdobje):

Od ponedeljka, 7. 6. do četrtka, 30. 9. 2021.

V Ljubljani, 25. 3. 2020