Študijski koledar

ŠTUDIJSKI KOLEDAR 2019/2020

Na podlagi 37. in 66. člena veljavnega Zakona o visokem šolstvu (Ur. L. RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14) ter v skladu s 40. členom Statuta Podiplomske šole ZRC SAZU sprejel, se oblikuje študijski koledar za šolsko leto 2019/2020.

V obeh semestrih organiziranega pedagoškega dela je zagotovljenih vsaj 15 delovnih tednov. Zagotovljena so tri izpitna obdobja, v okviru katerih nosilci in nosilke predmetov sami razporejajo izpitne roke.

PRVI (ZIMSKI) SEMESTER

Organizirano pedagoško delo:

  • od torka, 1. 10. 2019 do petka, 17. 1. 2020.

Pedagoškega dela prosti dnevi:

  • četrtek, 31. 10. (Dan reformacije) in petek, 1. 11. 2019 (Dan spomina na mrtve);
  • od srede, 25. 12. 2019 (božič) do petka, 3. 1. 2020 (novoletne počitnice).

Zimske (semestrske) počitnice in zimsko izpitno obdobje:

  • od ponedeljka, 20. 1. do petka, 7. 2. 2020.

DRUGI (POLETNI) SEMESTER

Organizirano pedagoško delo:

  • od ponedeljka, 10. 2. do petka, 5. 6. 2020.

Pedagoškega dela prosti dnevi:

  • ponedeljek, 13. 4. 2020 (velikonočni ponedeljek),
  • ponedeljek, 27. 4. do petka, 1. 2. 2020 (prvomajski prazniki).

Poletne počitnice (poletno in jesensko izpitno obdobje):

  • od ponedeljka, 8. 6. do srede, 30. 9. 2020

V Ljubljani, 19. 3. 2019