Študijski koledar

ŠTUDIJSKI KOLEDAR 2018/2019

Na podlagi 37. in 66. člena veljavnega Zakona o visokem šolstvu (Ur. L. RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14) ter v skladu s 40. členom Statuta Podiplomske šole ZRC SAZU sprejel, se oblikuje študijski koledar za šolsko leto 2018/2019.

V obeh semestrih organiziranega pedagoškega dela je zagotovljenih vsaj 15 delovnih tednov. Zagotovljena so tri izpitna obdobja, v okviru katerih nosilci in nosilke predmetov sami razporejajo izpitne roke.

 

PRVI (ZIMSKI) SEMESTER

Organizirano pedagoško delo: 

 

  • od ponedeljka, 1. 10. 2018 do petka, 18. 1. 2019.

 

Pedagoškega dela prosti dnevi: 

 

  • sreda, 31. 10. (Dan reformacije) in četrtek, 1. 11. 2018 (Dan spomina na mrtve);
  • od torka, 25. 12. 2018 (božič) do srede, 2. 1. 2019 (novoletne počitnice).

 

Zimske (semestralne) počitnice in zimsko izpitno obdobje:

od ponedeljka, 21.  1. do petka, 8. 2. 2019 (dan kulture).

 

DRUGI (POLETNI) SEMESTER

Organizirano pedagoško delo:

 

  • od ponedeljka, 11. 2. do petka, 7. 6. 2019.

 

Pedagoškega dela prosti dnevi:

 

  • ponedeljek, 22. 4. 2019 (velikonočni ponedeljek),
  • sreda, 1. in četrtek, 2. 5. 2019 (praznik dela).

 

Poletne počitnice (poletno in jesensko izpitno obdobje):

od ponedeljka, 10. 6. do ponedeljka, 30. 9. 2019

 

V Ljubljani, 15. 3. 2018