Humana geografija

Koordinator modula

Doc. dr. Jani Kozina Znanstveni sodelavec na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU, docent za geografijo na Podiplomski šoli ZRC SAZU.

ZRC SAZU, Gosposka ulica 13, 2. nadstropje, Ljubljana
01 4706 546

OPIS MODULA

Humanogeografski modul postavlja v ospredje odnos med posameznikom, družbo in prostorom. Posameznik in družba delujeta v prostoru in ga stalno preoblikujeta, pri čemer nastaja značilna kulturna pokrajina, obenem pa tudi prostor zaznamuje družbo in posameznika.

Modul obravnava kulturne vrednote, prakse, diskurzivne in materialne izraze in artefakte ljudi, kulturno raznolikost in pluralnost družbe ter kako so kulture razporejene po prostoru, kako nastajajo kraji in identitete, kako si ljudje zamišljajo kraje in gradijo čute za kraj ter kako ljudje proizvajajo in prenašajo znanje in pomen. Modul se prav tako ukvarja s trajnostnim razvojem ter upravljanjem s prostorom, kjer se osredotoča na akterje in njihovo delovanje v prostoru. Obravnava odnos družbe do virov (sistemi človek-okolje, trajnostno upravljanje z naravnimi in kulturnimi viri, ekosistemske storitve in njihov doprinos za ljudi, prehrambeni sistemi, pokrajina in trajnost, okoljska pravičnost, ranljivost in prožnost), organizacijo družbe v prostoru ter preučuje različne prakse delovanja.

 

Posebna pozornost je namenjena preučevanju družbenih inovacij, opolnomočenja lokalnih skupnosti, družbenih odnosov in struktur upravljanja. Na prostor gleda kot manifestacijo številnih sodobnih in zgodovinskih procesov, ga vrednoti s sodobnimi metodami preučevanja in interpretira ter razlaga kot pomemben del dediščine in delovanja družbe.

Izbirni predmeti modula z nosilci in nosilkami

Kulturna geografija

Doc. dr. Jani Kozina,

ECTS: 6

Družbena geografija krasa

Doc. dr. Mateja Breg Valjavec,

ECTS: 6

Družbene inovacije in prostor

Doc. dr. David Bole,

ECTS: 6

Interpretacija dediščine

Doc. dr. Aleš Smrekar,

ECTS: 6

Okoljsko vedenje

Doc. dr. Katarina Polajnar Horvat,

ECTS: 6

Trajnostni razvoj

Doc. dr. Daniela Alexandra Teixeira da Costa Ribeiro,

ECTS: 6

Zgodovinska geografija

Izr. prof. dr. Matija Zorn,

ECTS: 6