homeheader1

PŠ ZRC SAZU zagotavlja najbolj kakovostni podiplomski študijski program 2. in 3. stopnje na podlagi raziskovalnega in izobraževalnega procesa v intenzivnem raziskovalno-razvojnem ter inovativnem okolju. Znanje nastaja v ustvarjalnem dialogu med raziskovalkami in raziskovalci, visokošolskimi učiteljicami in učitelji ter študentkami in študenti. Prenaša se na mlajše generacije, v širše kulturno, družbeno in gospodarsko okolje.

Marisa Žele | Zagovor doktorske disertacije

Obveščamo vas, da bo v četrtek, 15. junija 2023, ob 11. uri, Marisa Žele na doktorskem študijskem programu 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur javno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom:
Genealogija ideje konca sveta med eshatologijo in antropocentričnim pričakovanjem. Vabljeni!

Preberi več
Andreja Legan Ravnikar | Polisemija, hominimija in konverzija v razlagalnem zgodovinskem slovaropisju

Vabimo vas na predavanje, ki ga bo imela doc. dr. Andreja Legan Ravnikar v ponedeljek, 5. junija, ob 16. uri: Polisemija, hominimija in...

Preberi več
Janoš Ježovnik | Morfološki pristop k preučevanju slovenskih narečij

Vabimo vas na javno predavanje, ki ga bo v ponedeljek, 29. maja 2023, ob 16. uri, imel dr. Janoš Ježovnik: Morfološki pristop k...

Preberi več

NOVICE IN DOGODKI

Razpis za vpis na podiplomske študijske programe v 2023/2024

Podiplomska šola ZRC SAZU objavlja razpis za vpis na podiplomske študijske programe 2. in 3. stopnje v študijskem letu 2023/2024.

27. 03. 2023

Platforma 5 | Vabilo k pisanju prispevkov

Vabimo vas k pisanju izvirnih znanstvenih člankov za Platformo 5. Rok oddaje povzetkov je 20. februar 2023, rok oddaje člankov pa 5. maj 2023. Več v prispevku.

27. 01. 2023
homeheader2