homeheader1

PŠ ZRC SAZU zagotavlja najbolj kakovostni podiplomski študijski program 2. in 3. stopnje na podlagi raziskovalnega in izobraževalnega procesa v intenzivnem raziskovalno-razvojnem ter inovativnem okolju. Znanje nastaja v ustvarjalnem dialogu med raziskovalkami in raziskovalci, visokošolskimi učiteljicami in učitelji ter študentkami in študenti. Prenaša se na mlajše generacije, v širše kulturno, družbeno in gospodarsko okolje.

Obvestilo o zagovorih doktoratov

Vabimo vas na zagovor doktorata Vesne Krmelj v torek, 15. februarja 2022 in doktorata Aleša Rojca v sredo, 16. februarja 2022.

Preberi več
Doktorski seminar

V sredo, 26. januarja 2022, ob 13. uri, bo Tina Berden predstavila doktorsko disertacijo v okviru Samostojnega raziskovalnega dela III. Doktorat z naslovom:...

Preberi več
Trije doktorati v obliki knjig

Tri doktorandke Podiplomske šole ZRC SAZU, ki so svoj doktorat zaključile v okviru doktorskega študija 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur, modul...

Preberi več

NOVICE IN DOGODKI

Platforma 4: vabilo k pisanju prispevkov

Medtem, ko je Platforma 3 tik pred izidom, vas vabimo k pisanju izvirnih znanstvenih člankov za Platformo 4. Platforma: zbornik študentk in študentov Podiplomske šole ZRC SAZU je prostor, kjer lahko študentke in študentje vseh študijskih modulov predstavite svoje dosedanje raziskovalno delo.

17. 11. 2021

Erasmus listina za terciarno izobraževanje 2021-2027

Podiplomska šola ZRC SAZU je imetnica Erasmus listine za terciarno izobraževanje 2021-2027.

6. 10. 2021
homeheader2