homeheader1

PŠ ZRC SAZU zagotavlja najbolj kakovostni podiplomski študijski program 2. in 3. stopnje na podlagi raziskovalnega in izobraževalnega procesa v intenzivnem raziskovalno-razvojnem ter inovativnem okolju. Znanje nastaja v ustvarjalnem dialogu med raziskovalkami in raziskovalci, visokošolskimi učiteljicami in učitelji ter študentkami in študenti. Prenaša se na mlajše generacije, v širše kulturno, družbeno in gospodarsko okolje.

Predstavitve doktorskih tez v prvem roku v 2020/2021

V četrtek, 21. in v petek, 22. januarja 2021 bodo v okviru prvega roka v šolskem letu 2020/2021 potekale predstavitve tem doktorskih disertacij v okviru Samostojnega raziskovalnega dela I. v prvem letniku študija in predstavitve izsledkov doktorskih disertacij v okviru Samostojnega raziskovalnega dela III. v tretjem letniku študija. Udeležba ostalih študentk in študentov na predstavitvah kolegov in kolegic je obvezna za opravljanje študijske obveznosti Raziskovalnega seminarja I. (v prvem letniku) in Raziskovalnega seminarja II. (v drugem letniku)

Preberi več
Mednarodni kolokvij: Reaktiviranje kritičnega mišljenja v sodobni filozofiji in teoriji

Vabimo vas, da se nam v petek, 15. januarja 2021, pridružite na tradicionalnem letnem mednarodnem kolokviju: Reaktiviranje kritičnega mišljenja v sodobni filozofiji in...

Preberi več
Zagovor doktorata: Arheološka interpretacija Dravske ravni in okoliških vzpetin v zgodnjem srednjem veku

V torek, 19. januarja 2021, ob 11. uri, bo Andrej Magdič preko spletne seje ZOOM javno zagovarjal doktorsko disertacijo: Arheološka interpretacija Dravske ravni...

Preberi več

NOVICE IN DOGODKI

Platforma 3: vabilo k pisanju prispevkov

Vabilo k pisanju prispevkov za Platformo 3: rok oddaje povzetkov je 30. november 2020, rok oddaje člankov je 15. februar 2021.

18. 11. 2020

TRANSFER – Integrirani modeli upravljanja arheoloških parkov

Projekt TRANSFER sofinancira evropski nadnacionalni program ADRION, ki spodbuja sodelovanje med osmimi državami: Albanijo, Bosno in Hercegovino, Hrvaško, Grčijo, Italijo, Črno goro, Srbijo in Slovenijo. Cilj programa je v partnerskih državah podpreti inovativno upravljanje naravnih, kulturnih in človeških virov ter hkrati okrepiti gospodarske, družbene in ozemeljske povezave na jadranskem in jonskem območju.

27. 05. 2020
homeheader2