homeheader1

PŠ ZRC SAZU zagotavlja najbolj kakovostni podiplomski študijski program 2. in 3. stopnje na podlagi raziskovalnega in izobraževalnega procesa v intenzivnem raziskovalno-razvojnem ter inovativnem okolju. Znanje nastaja v ustvarjalnem dialogu med raziskovalkami in raziskovalci, visokošolskimi učiteljicami in učitelji ter študentkami in študenti. Prenaša se na mlajše generacije, v širše kulturno, družbeno in gospodarsko okolje.

Predstavitve doktoratov | 1. rok v 2022/2023

Paleoekološka rekonstrukcija vpliva človeka na spremembe okolja na območju Julijskih Alp ter Rimski vojaški tabor v Ljubljani sta temi doktorskih disertacij, ki bosta predstavljeni na prvem roku v 2022/2023 v okviru doktorskega študija Primerjalni študij idej in kultur. Vabljeni!

Preberi več
Gržinić & Pristovšek | Rasa in njene daljnosežne sodobne ontološke in epistemološke implikacije

V petek, 16. decembra 2022, ob 16. uri, bosta imeli red. prof. dr. Marina Gržinić Mauhler in dr. Jovita Pristovšek, prvo letošnje predavanje z naslovom:...

Preberi več
Alenka Zupančič | Freud o vojni, smrti in utajitvi

Vabimo vas na predavanje red. prof. dr. Alenke Zupančič, ki ga bo v torek, 29. 11. 2022, ob 17. uri, v sejni sobi...

Preberi več

NOVICE IN DOGODKI

Razpis za vpis na podiplomske študijske programe v 2022/2023

Podiplomska šola ZRC SAZU objavlja razpis za vpis na podiplomske študijske programe 2. in 3. stopnje v študijskem letu 2022/2023: Vede o Zemlji in okolju, Okoljske in regionalne študije ter Primerjalni študij idej in kultur.

6. 04. 2022

Call for participants for study visit to archaeological parks in Italy, Albania, Slovenia, Greece and Croatia during the Summer 2022!

The Adrion project TRANSFER has opened a Call for Expression of Interest for young people who are passionate and interested in history, archaeological parks, traveling, and experiencing
different cultures and cultural heritage in general.

6. 04. 2022
homeheader2