homeheader1

PREDMETNIK

Angažirana antropologija in aktivizem ǀ

Izr. prof. dr. Ana Hofman,

ECTS: 6

Antropologija rodnosti ǀ

izr. prof. dr. Duška Kneževič Hočevar,

ECTS: 6

Antropologija zavesti in zavedanja ǀ

Doc. dr. Maja Petrović Šteger,

ECTS: 6

Kozmologija mezoameriških ljudstev ǀ

Red. prof. dr. Ivan Šprajc,

ECTS: 6

Metodologija raziskav v antropološki lingvistiki ǀ

Dr. Karmen Kenda-Jež,

Red. prof. dr. Borut Telban,

ECTS: 6

Politični smeh: k antropologiji humorja ǀ

Red. prof. dr. Tanja Petrović,

ECTS: 6

Prostor in gibanje: antropologija lokacij in migracij ǀ

Doc. dr. Nataša Gregorič Bon,

ECTS: 6

Skupnosti, odnosi, dogodki: antropološki pristop ǀ

Red. prof. dr. Borut Telban,

ECTS: 6

Arheologija zgodnjega srednjega veka ǀ

Izr. prof. dr. Benjamin Štular,

ECTS: 6

Arheološke analize nekeramičnih najdb železne dobe ǀ

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Interdisciplinarno raziskovanje arheoloških najdišč ǀ

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Koliščarska doba na območju jugovzhodnih Alp ǀ

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Mlajša kamena in bakrena doba severnega Jadrana ǀ

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Od drobnih arheoloških najdb do zgodovine ǀ

Izr. prof. dr. Janka Istenič,

ECTS: 6

Palinologija ǀ

Doc. dr. Maja Andrič,

ECTS: 6

Rimska mesta med Jadranom in Donavo ǀ

Izr. prof. dr. Jana Horvat,

ECTS: 6

Romanizacija ǀ

Izr. prof. dr. Jana Horvat,

Izr. prof. dr. Janka Istenič,

ECTS: 6

Zakladne najdbe orodja latenske in rimske dobe ǀ

Izr. prof. dr. Jana Horvat,

ECTS: 6

Družbena geografija krasa ǀ

Doc. dr. Mateja Breg Valjavec,

ECTS: 6

Družbene inovacije in prostor ǀ

Doc. dr. David Bole,

ECTS: 6

Interpretacija dediščine ǀ

Doc. dr. Aleš Smrekar,

ECTS: 6

Kulturna geografija ǀ

Doc. dr. Jani Kozina,

ECTS: 6

Okoljsko vedenje ǀ

Doc. dr. Aleš Smrekar,

ECTS: 6

Trajnostni razvoj ǀ

Doc. dr. Nika Razpotnik Visković,

ECTS: 6

Upravljanje prostora ǀ

Doc. dr. Janez Nared,

ECTS: 6

Zgodovinska geografija ǀ

Izr. prof. dr. Matija Zorn,

ECTS: 6

Mediji, spomin in zgodovina ǀ

Izr. prof. dr. Petra Svoljšak,

ECTS: 6

Spomin in zgodovina ǀ

Red. prof. dr. Oto Luthar,

ECTS: 6

Spomin na socializem v jugovzhodni in centralni Evropi ǀ

Red. prof. dr. Tanja Petrović,

ECTS: 6

Spomin narodov v historični perspektivi ǀ

Red. prof. dr. Oto Luthar,

ECTS: 6

Zgodovina nasilja ǀ

Izr. prof. dr. Petra Svoljšak,

ECTS: 6

Zgodovina, identiteta in popularna kultura ǀ

Izr. prof. dr. Ana Hofman,

ECTS: 6

Etimološka in dialektološka leksikologija in leksikografija ǀ

Red. prof. dr. Marko Snoj,

Red. prof. dr. Jožica Škofic,

ECTS: 6

Korpusni pristop in jezikovne tehnologije v leksikografiji ǀ

Izr. prof. dr. Tomaž Erjavec,

Izr. prof. dr. Darja Fišer,

ECTS: 6

Leksikologija, leksikografija in slovničarstvo sodobnega jezika ǀ

Izr. prof. dr. Nataša Jakop,

Red. prof. dr. Andreja Žele,

ECTS: 6

Normativnost in sociolingvistika v slovarjih, slovnicah in pravopisih ǀ

Izr. prof. dr. Helena Dobrovoljc,

Doc. dr. Nataša Gliha Komac,

ECTS: 6

Evropske literature in nacionalizmi ǀ

Izr. prof. dr. Marijan Dović,

ECTS: 6

Literarna geografija ǀ

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Literatura in likovna umetnost ǀ

Doc. dr. Luka Vidmar,

ECTS: 6

Modernizmi in avantgarde ǀ

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Naratologija ǀ

Doc. dr. Alenka Koron,

ECTS: 6

Sociologija (slovenske) literarne institucije ǀ

Izr. prof. dr. Marijan Dović,

ECTS: 6

Svetovni sistemi in slovenski literarni diskurz ǀ

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Tekstologija in digitalna humanistika ǀ

Doc. dr. Matija Ogrin,

ECTS: 6

Teorija diskurza in literatura ǀ

Doc. dr. Jernej Habjan,

ECTS: 6

Zgodovina knjige in cenzure ǀ

Doc. dr. Luka Vidmar,

ECTS: 6

Beseda-glasba-ritual ǀ

Doc. dr.Katarina Šter,

ECTS: 6

Dediščine, dediščinski procesi in prakse ǀ

Doc. dr.Špela Ledinek Lozej,

ECTS: 6

Ekokultura: živali in narava v folklori, literaturi in kulturi ǀ

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Etika dramatike ǀ

Red. prof. dr. Krištof Jacek Kozak,

ECTS: 6

Folklorni obrazci v kulturi in družbi ǀ

Doc. dr.Saša Babič,

ECTS: 6

Govorica predmetov – poglavja iz materialne kulture Slovencev ǀ

Red. prof. dr. Maja Godina Golija,

ECTS: 6

Jezikovna identiteta slovenskih pokrajin ǀ

Red. prof. dr. Jožica Škofic,

ECTS: 6

Ljudsko in umetno – folkloristični in medbesedilni vidiki ǀ

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Ritualnost ǀ

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Slovenski izseljenci med tradicijo in sodobnostjo ǀ

Red. prof. dr. Marina Lukšič Hacin,

ECTS: 6

Vloga ženske v slovenski družbi in kulturi ǀ

Izr. prof. dr. Mirjam Milharčič Hladnik,

ECTS: 6

Filozofija in psihoanaliza ǀ

Red. prof. dr. Jelica Šumič Riha,

Red. prof. dr. Rado Riha,

ECTS: 6

Filozofija in znanstvena revolucija ǀ

Izr. prof. dr. Matjaž Vesel,

ECTS: 6

Ideologija in filozofija ǀ

Izr. prof. dr. Jan Völker,

ECTS: 6

Kritična estetika in umetnost 20. stoletja ǀ

Red. prof. dr. Aleš Erjavec,

Red. prof. dr. Lev Kreft,

ECTS: 6

Nemški idealizem in njegovi nasledki ǀ

Izr. prof. dr. Frank Ruda,

ECTS: 6

Oblikovanje pojmov ǀ

Doc. dr. Aleš Bunta,

Doc. dr. Tadej Troha,

ECTS: 6

Psihoanaliza in družbena vez ǀ

Red. prof. dr. Alenka Zupančič,

Izr. prof. dr. Peter Klepec,

ECTS: 6

Sodobna filozofija in moderna literatura ǀ

Doc. dr. Rok Benčin,

ECTS: 6

Sodobne teorije umetnosti in kulture ter estetika novih tehnologij ǀ

Red. prof. dr. Marina Gržinić Mauhler,

ECTS: 6

Biodiverziteta in evolucija ǀ

Red. prof. dr. Andraž Čarni,

ECTS: 9

Biodiverziteta in globalne spremembe ǀ

Izr. prof. dr. Urban Šilc,

ECTS: 6

Daljinsko zaznavanje v okoljskih in regionalnih študijah ǀ

Izr. prof. dr. Žiga Kokalj,

ECTS: 6

Geomorfologija krasa ǀ

Doc. dr. Mateja Ferk,

ECTS: 6

GIS in prostorske analize v okoljskih in regionalnih študijah ǀ

Izr. prof. dr. Žiga Kokalj,

ECTS: 6

Globalne spremembe in okoljska zgodovina ǀ

Izr. prof. dr. Matija Zorn,

ECTS: 6

Izbrane študije krasoslovja ǀ

Doc. dr. Nataša Viršek Ravbar,

ECTS: 6

Naravna in antropogena degradacija pokrajine ǀ

Doc. dr. Mateja Breg Valjavec,

Doc. dr. Rok Ciglič,

ECTS: 6

Naravovarstvo ǀ

Izr. prof. dr. Urban Šilc,

ECTS: 6

Okoljski vidiki trajnostnega razvoja ǀ

Izr. prof. dr. Urban Šilc,

ECTS: 6

Osnove krasoslovja ǀ

Izr. prof. dr. Martin Knez,

ECTS: 9

Podnebne spremembe ǀ

Izr. prof. dr. Matija Zorn,

ECTS: 6

Pokrajinski vidiki naravnih nesreč ǀ

Doc. dr. Mateja Ferk,

Doc. dr. Blaž Komac,

ECTS: 6

Potenciali naravne in kulturne dediščine ǀ

Doc. dr. Mateja Ferk,

Doc. dr. Aleš Smrekar,

ECTS: 6

Projektni management ǀ

Doc. dr. Janez Nared,

ECTS: 6

Raziskovalni seminar 1. (Okoljske in regionalne študije) ǀ

Doc. dr. Jani Kozina,

Doc. dr. Nika Razpotnik Visković,

ECTS: 6

Raziskovalni seminar 2. (Okoljske in regionalne študije) ǀ

Doc. dr. Jani Kozina,

Doc. dr. Nika Razpotnik Visković,

ECTS: 9

Razvoj in upravljanje regij ǀ

Doc. dr. Janez Nared,

ECTS: 6

Sistem Zemlja ǀ

Izr. prof. dr. Aleksander Horvat,

ECTS: 9

Sodobne okoljske spremembe v pokrajini ǀ

Doc. dr. Aleš Smrekar,

ECTS: 6

Trajnostno upravljanje pokrajin ǀ

Doc. dr. Blaž Komac,

Doc. dr. Mateja Šmid Hribar,

ECTS: 6

Upravljanje naravnih nesreč ǀ

Doc. dr. Blaž Komac,

ECTS: 6

Uvod v ekosistemske storitve ǀ

Doc. dr. Mateja Šmid Hribar,

Doc. dr. Daniela Alexandra Teixeira da Costa Ribeiro,

ECTS: 6

Znanstvene metode v okoljskih in regionalnih študijah ǀ

Doc. dr. Rok Ciglič,

Izr. prof. dr. Simona Kralj-Fišer,

ECTS: 9

Znanstveni pristopi v naravoslovju ǀ

Izr. prof. dr. Simona Kralj-Fišer,

ECTS: 6

Doktorska disertacija ǀ

Red. prof. dr. Jelica Šumič Riha,

ECTS: 30

Raziskovalni seminar I ǀ

Red. prof. dr. Jelica Šumič Riha,

ECTS: 26

Raziskovalni seminar II ǀ

Red. prof. dr. Jelica Šumič Riha,

ECTS: 44

Samostojno raziskovalno delo I ǀ

Red. prof. dr. Jelica Šumič Riha,

ECTS: 16

Samostojno raziskovalno delo II ǀ

Red. prof. dr. Jelica Šumič Riha,

ECTS: 44

Samostojno raziskovalno delo III ǀ

Red. prof. dr. Jelica Šumič Riha,

ECTS: 30

homeheader2