Odobren TRANSFER projekt

Z veseljem sporočamo, da je bil projekt TRANSFER, predložen v okviru 2. razpisa Adrion programa (INTERREG VB), odobren. Podiplomska šola ZRC SAZU je med projektnimi partnerji.