Zagovor doktorata: Fašistična abstrakcija

V četrtek, 3. septembra 2020, ob 11. uri, bo Aleksandar Matković na doktorskem študijskem programu 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur, modul Transformacija moderne misli – filozofija, psihoanaliza, kultura, javno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom:

 

The Fascist abstraction: on the role of laborin the political economy of Fascism

(Fašistična abstrakcija: o vlogi dela v politični ekonomiji fašizma).

Mentor: izr. prof. dr. Peter Klepec,

somentor: red. prof. dr. Mladen Dolar.

 

Zagovor bo potekal v angleškem jeziku preko ZOOM povezave:

Povezava

Meeting ID: 848 8673 1960

Passcode: 178939

 

Doktorska disertacija bo teden dni pred zagovor na vpogled v tajništvu Podiplomske šole ZRC SAZU.

Vljudno vabljeni.