Platforma 5 | Vabilo k pisanju prispevkov

Platforma 5

Vabilo k pisanju prispevkov

 

  • Rok oddaje povzetkov: 15. marec 2023

  • Rok oddaje člankov: 5. maj 2023

 

Drage študentke in študentje Podiplomske šole ZRC SAZU,

 

vabimo vas k pisanju izvirnih znanstvenih člankov za Platformo 5. Platforma: zbornik študentk in študentov Podiplomske šole ZRC SAZU je prostor, kjer lahko študentke in študentje predstavite svoje dosedanje raziskovalno delo. Zbornik avtoric in avtorjev ne zavezuje k isti temi in jih ne združuje glede na vnaprej določen nabor raziskovalnih vprašanj. Ravno obratno. Povezati želi prispevke, ki prihajajo iz najrazličnejših področij humanistike in družboslovja ter pri svojem delu izhajajo iz raznolikega spektra raziskovalnih vprašanj. Na spletni strani Založbe ZRC si lahko ogledate Platformo 1, Platformo 2 in Platformo 3. Platforma 4 bo dostopna kmalu.

 

V kolikor bi želeli sodelovati pri peti številki Platforme, vas prosimo, da nam to sporočite do 15. marca 2023 na naslov: zbornik.platforma (@) gmail.com. V sporočilu napišite naslednje podatke:

  • ime in priimek;
  • študijski program in modul PŠ ZRC SAZU, s katerega prihajate ali program in modul na katerem ste opravljali izbirni predmet;
  • delovni naslov članka in
  • povzetek (500–750 besed).

 

V odgovoru na vašo prijavo vam bomo poslali natančna navodila, ki se jih morate držati pri pisanju članka: citiranje, reference, opombe, dolžina, ipd.

 

K pisanju ste lepo vabljene tudi vse bivše študentke in študentje PŠ ZRC SAZU, ki ste doktorirali v zadnjih dveh letih in študentke in študentje doktorskih programov ostalih fakultet, ki ste na PŠ ZRC SAZU opravljali izbirni predmet.

 

Članki bodo lektorirani in anonimno recenzirani. Publikacija bo izšla pri Založbi ZRC.

 

Končni rok oddaje člankov je 5. maj 2023.

 

Uredništvo Platforme

zbornik.platforma (@) gmail.com