OPIS PREDMETA

Raziskovalni seminar II


Program:

Primerjalni študij idej in kultur (3. stopnja)

Modul:

Koda predmeta: 04
Letnik: 2. letnik


Mentor, somentor
ECTS: 4

Vrsta predmeta: temeljni
Jeziki: slovenski, angleški, drugi svetovni jezik
Metode poučevanja in učenja: seminar

Opravljanje obveznosti raziskovalnega seminarja pomeni aktivno udeležbo na predstavitvah tem doktorskih disertacij, ki jo imajo študentje v 1. letniku študija in na predstavitvah zaključkov na doktorskih disertacijah, ki jo imajo študnetje v 3. letniku študija.

 

Za opravljeno obveznost Raziskovalnega seminarja II. v drugem letniku študija se šteje vsaj 75 % udeležba na predstavitvah, ki so se zvrstile v posameznem študijskem letu in se beleži s prezenčnimi listami.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI