OPIS PREDMETA

Samostojno raziskovalno delo II


Program:

Primerjalni študij idej in kultur (3. stopnja)

Modul:

Koda predmeta: 03
Letnik: 2. letnik


Mentor, somentor
ECTS: 44

Vrsta predmeta: temeljni
Jeziki: slovenski, angleški, drugi svetovni jezik
Metode poučevanja in učenja: individualno raziskovalno delo (1320 ur)

Obveznost v okviru Samostojnega raziskovalnega dela, ki poteka v vseh treh letih doktorskega študija, pomeni pomeni individualno delo študenta oz. študentke na doktorski disertaciji.

 

Za opravljeno obveznost Samostojnega raziskovalnega dela II. v drugem letniku študija se šteje delo na doktorski disertaciji in oddana prijava teme doktorske disertacije na Senat šole.

 

Vloga – prijava teme doktorske teze na Senat šole se šteje kot opravljena obveznost Samostojnega raziskovalnega dela II. v drugem letniku študija.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI