Urnik

20. 04. 2021
 • Peter Klepec: Korona kot nočna mora

  20. 04. 2021  17:00 - 18:30
  ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

  ZOOM predavanje.

  Modul: Transformacija moderne misli - filozofija, psihoanaliza, kultura
  Predmet: Psihoanaliza in družbena vez
  Nosilca predmeta: izr. prof. dr. Peter Klepec, red. prof. dr. Alenka Zupančič
  Predavatelj: izr. prof. dr. Peter Klepec
  Lokacija: Filozofski inštitut ZRC SAZU, Novi trg 2, 3. nadstropje, Ljubljana.

  V torek, 13. aprila 2021 bo ob 17. uri po spletni seji ZOOM (Meeting ID: 865 6779 7148, Passcode: 826826) s ciklom dveh predavanj v okviru predmeta Psihoanaliza in družbena vez pričel izr. prof. dr. Peter Klepec:

  Korona kot nočna mora.

  Dve predavanji, ki bosta potekali pod naslovom "Korona kot nočna mora", bosta posvečeni temu, kako lahko s pomočjo psihoanalize pojasnimo dojemanje, razumevanje, a tudi občutenje družbenih sprememb, ki jih prinaša aktualna pandemija Covida-19. Zdi se, da smo se s celotno situacijo, ki jo je povzročila pandemija znašli v »svoji najhujši nočni mori«. Še več, zdi se, da to občutenje ni nekaj posamičnega ali individualnega, saj je ideološko hegemonijo sedanje situacije vzpostavilo razpoloženje ali »štimunga« (v smislu Heideggerjeve Grundstimmung) nočne more. Od tod vprašanje, ki nas bo zanimalo v predavanjih: kaj je sploh nočna môra? Načeloma gre za sanje, v katerih za sanjalca nastopa nekaj skrajno neznosnega, v nekem splošnem smislu pa se nočna mora nanaša na situacijo, ko se tisto (za vsakogar singularno) najhujše ne neha. V predavanjih bomo skušali najprej opredeliti kontekst, v katerega se vpisuje »štimunga« nočne more (obdobje permanentne krize, interregnuma, dialektičnega zastoja, nastopa das Unheimliche, grozljivega), potem pa si bomo ogledali, kaj o nočni mori lahko pove psihoanaliza. Pričeli bomo s Freudom in se kasneje navezali na Ernesta Jonesa, ki v delu On the Nightmare (1951) postavi tezo, da gre pri nočni mori za konflikt/ambivalenco glede »potlačene« seksualne želje/akta. Lacan je v svojem desetem seminarju »Tesnoba« Jonesovo tezo podrobneje opredeli kot pritisk užitka Drugega, kar je sicer združljivo z njegovo lastno tezo o tesnobi kot »umanjkanja manka«, ko se znajdemo preblizu objet petit a. Na koncu predavanj si bomo ogledali vprašanje, ali se je mogoče iz sanj (in seveda tudi nočne more) prebuditi, kar bomo navezali na aktualno situacijo.

  Drugo predavanje bo v torek, 20. aprila 2021, tudi ob 17. uri, na isti ZOOM povezavi. Vabljeni!

  See more details

22. 04. 2021
 • Aleš Bunta: Nietzschejeva kritika objektivnosti

  22. 04. 2021  19:00 - 20:30
  ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

  ZOOM predavanje.

  Modul: Transformacija moderne misli - filozofija, psihoanaliza, kultura
  Predmet: Oblikovanje pojmov
  Nosilca predmeta: doc. dr. Aleš Bunta, doc. dr. Tadej Troha
  Predavatelj: doc. dr. Aleš Bunta
  Lokacija: Filozofski inštitut ZRC SAZU, Novi trg 2, 3. nadstropje, Ljubljana.

  V četrtek, 15. aprila, a ob 19. uri bo po spletni seji ZOOM (Meeting ID: 813 1026 2189, Passcode: 129576)s ciklom dveh predavanj na predmetu Oblikovanje pojmov pričel doc. dr. Aleš Bunta:

  Nietzschejeva kritika objektivnosti.

  V ciklusu dveh predavanj se bomo posvetili kompleksni in s filozofskega vidika zelo aktualni temi Nietzschejeve kritike objektivnosti. Nietzsche, ki je med drugim podal znamenito tezo »ravno dejstev sploh ni, samo interpretacije so«, velja za enega najostrejših kritikov koncepta objektivnega spoznanja. Takšna ocena je v številnih pogledih nedvomno upravičena: Nietzsche je ne le razvil kritiko vseh obstoječih utemeljitev objektivnega spoznanja, temveč tudi ostro nastopal proti sami težnji po objektivnosti v sodobni filozofiji. Kljub temu, pa izraz »kritika objektivnosti« vsebuje določeno kontroverznost: ne zato, ker Nietzsche ne bi kritiziral tako rekoč vseh oblik pojmovanja objektivnosti, pač pa zato, ker Nietzschejeva kritika objektivnosti v sebi vključuje tudi zahtevo po radikalni preobrazbi samega pojma kritike. V ciklusu predavanj bomo pojasnili nekatere ključne pojme Nietzschejeve epistemologije, pojasnili pa bomo tudi nekatere ključne pojme Nietzschejeve teorije vrednot.

  Drugo predavanje bo v četrtek, 22. aprila 2021, prav tako ob 19. uri, na isti ZOOM povezavi.

  See more details

12. 05. 2021
 • Jelica Šumič Riha: Filozofija in psihoanaliza

  12. 05. 2021  17:00 - 18:30
  ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

  ZOOM predavanje.

  Modul: Transformacije moderne misli - filozofija, psihoanaliza, kultura
  Predmet: FILOZOFIJA IN PSIHOANALIZA
  Predavatelj: red. prof. dr. Jelica ŠUMIČ RIHA
  Lokacija: Filozofski inštitut ZRC SAZU, Novi trg 2, 3. nadstropje, Ljubljana.

  See more details

13. 05. 2021
 • M. Petrović Šteger: bralni krožek 'Sodobna antropologija'

  13. 05. 2021  13:00 - 15:00
  Gosposka ulica 16, 1000 Ljubljana, Slovenija

  Tudi letos ste prijazno vabljeni na redna srečevanja antropologov in zainteresirane javnosti znotraj bralnega krožka ‘Sodobna antropologija’. Namen krožka, ki teče že 9. leto, je ustvarjati prostor za kolegialne, odkrite in sistematične pogovore o klasičnih in sodobnih antropoloških perspektivah. Na srečanjih izbrane znanstvene članke in poglavja umeščamo v zgodovinski okvir ter razpravljamo o različnih načinih analitskih izvajanj. Etnografije in antropološke teorije komentiramo tako, da negujemo konstruktivno vživljanje in razumevanje raznolikih antropoloških pristopov, pisanj, konceptov in metodologij. 

  Srečujemo se enkrat na mesec, ob četrtkih med 13h in 15h v prostorih Zemljepisnega muzeja v Ljubljani, na Gosposki 16
   
  Za lažje načrtovanje vam sporočam, da se bomo v akademskem letu 2020/2021 srečali devetkrat:
  8. oktobra 2020 
  5. novembra 2020 
  3.decembra 2020 
  7. januarja 2021 
  4. februarja 2021 
  4. marca 2021 
  8. aprila 2021 
  13. maja 2021 
  in 10. junija 2021 

  Vse zainteresirane pa prosim, da svojo udeležbo potrdite na e-naslov "majapetrovicsteger (at) gmail.com", na podlagi česar vam bom v prihodnje pošiljala tekste. 

  V vednost pošiljam pogoje uporabe dvorane Zemljepisnega muzeja v luči preprečevanja širjenja Covid 19. Glede na velikost dvorane, je v njej lahko do 20 ljudi. Dvorano se lahko uporablja ob doslednem spoštovanju vseh navodil NIJZ ter internih navodil ZRC SAZU glede organizacije dogodkov:

  - obvezna uporaba mask;
  - razkuževanje rok; 
  - ustrezna (vsaj 1,5 m) razdalja med udeleženci; 

  Veselim se ponovnega srečanja in pogovorov!

  doc. dr. Maja Petrović-Šteger

  See more details

 • Tadej Troha: Oblikovanje pojmov

  13. 05. 2021  19:00 - 20:30
  ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

  ZOOM predavanje.

  Modul: Transformacija moderne misli - filozofija, psihoanaliza, kultura
  Predmet: Oblikovanje pojmov
  Nosilca predmeta: doc. dr. Aleš Bunta, doc. dr. Tadej Troha
  Predavatelj: doc. dr. Tadej Troha
  Lokacija: Filozofski inštitut ZRC SAZU, Novi trg 2, 3. nadstropje, Ljubljana.

  See more details

18. 05. 2021
 • Alenka Zupančič: Psihoanaliza in družbena vez

  18. 05. 2021  17:00 - 18:30
  ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

  ZOOM predavanje.

  Modul: Transformacija moderne misli - filozofija, psihoanaliza, kultura
  Predmet: Psihoanaliza in družbena vez
  Nosilca predmeta: izr. prof. dr. Peter Klepec, red. prof. dr. Alenka Zupančič
  Predavateljica: red. prof. dr. Alenka Zupančič
  Lokacija: Filozofski inštitut ZRC SAZU, Novi trg 2, 3. nadstropje, Ljubljana.

  See more details

19. 05. 2021
 • Jelica Šumič Riha: Filozofija in psihoanaliza

  19. 05. 2021  17:00 - 18:30
  ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

  ZOOM predavanje.

  Modul: Transformacije moderne misli - filozofija, psihoanaliza, kultura
  Predmet: FILOZOFIJA IN PSIHOANALIZA
  Predavatelj: red. prof. dr. Jelica ŠUMIČ RIHA
  Lokacija: Filozofski inštitut ZRC SAZU, Novi trg 2, 3. nadstropje, Ljubljana.

  See more details