Urnik

29. 11. 2021
 • Tadej Kralj: zagovor doktorske disertacije

  29. 11. 2021  12:00 - 15:00
  Novi trg 4, 1000 Ljubljana, Slovenija

  Obveščamo vas, da bo v ponedeljek, 29. novembra 2021, ob 11. uri, Tadej kralj na doktorskem študijskem programu 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur, modul Slovenske študije - tradicija in sodobnost, javno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom:

  Raba slovenskega jezika pri predstavnikih slovenske skupnosti v Torontu.

  Mentorica: doc. dr. Nataša Gliha Komac,
  somentorica: red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič.

  Zagovor bo v Mali dvorani ZRC SAZU, Novi trg 4, 2. nadstropje, Ljubljana.

  Udeležba na dogodku je možna ob izpolnjevanju pogoja PCT in z maskami

  Vljudno vabljeni!

  See more details

 • Marko Snoj: Etimologija je odkrivanje pogleda na svet

  29. 11. 2021  16:00 - 17:30
  ZRC SAZU, Novi trg 4, 1000 Ljubljana, Slovenija

  Študijski program: Primerjalni študij idej in kultur
  Stopnja študija: doktorski študij 3. stopnje
  Modul: Leksikologija, leksikografija, slovničarstvo
  Predmet: ETIMOLOŠKA IN DIALEKTOLOŠKA LEKSIKOLOGIJA IN LEKSIKOGRAFIJA
  Nosilca predmeta: red. prof. dr. Marko Snoj, red. prof. dr. Jožica Škofic
  Predavatelj: red. prof. dr. Marko Snoj

  Vabimo vas na predavanje na doktorskem študiju 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur, ki ga bo v okviru modula Leksikologija, leksikografija, slovničarstvo imel akad. prof. dr. Marko Snoj:

  Etimologija je odkrivanje pogleda na svet.

  Etimologija je jezikoslovna znanost, ki odkriva, kdaj, zakaj in kako so nastale pomenonosne prvine posameznega jezika, ki so morfem, beseda, neprozorna stalna besedna zveza in frazem. Te prvine namreč niso od včeraj. Velika večina je bila tu že pred našim rojstvom. Naučili smo se jih od staršev, oni od svojih staršev in tako nazaj vse do rojstva posamezne besede ali časa, ko je iz tujega jezika prišla v našega. Tako kot vsak človek ima tudi vsaka beseda svoje prednike in sorodnike, ki nam ne povedo samo tega, kakšna je bila ob svojem rojstvu, temveč tudi, kakšne so bile okoliščine njenega spočetja. Povedano bolj eksaktno: kakšno predstavo so imeli tedanji ljudje o poimenovanem, pri čemer spoznanja o teh predstavah niso stvar bolj ali manj posrečenega ugibanja, temveč so rezultat matematično natančne metode, ki korak za korakom pripelje do rezultata.

  Slovani so v pojmu ‘prav’ videli usmerjenost naravnost naprej, v pojmu ‘narobe’ pa krivino. Iz tega obdobja imamo pri nas tvorjenki pravica in krivica, ki v samostalniški obliki izražata, kaj je prav in kaj narobe. Prislov krivo, ki je še nedavno pomenil ‘narobe’, se je pri nas umaknil inovaciji narobe, ki je izvorno sklop iz predložne zveze na robe, ta pa je označevala način, da je kdo oblekel obleko na robe, danes bi rekli na robove, tj. tako, da se vidijo robovi, ob katerih so sešiti ukrojeni deli obleke. Kaj to pove o miselnosti naših tedanjih prednikov, je stvar interpretacije. Kakor je tudi stvar interpretacije, zakaj je beseda s pomenom ‘delo’ pri različnih narodih tako različno motivirana. V slovenščini je delo prvotno ‘sestavljanje’, pri Hrvatih in Srbih je rad prvotno ‘skrb’, pri Makedoncih in Bolgarih je rabota ‘tisto, kar pripada služabniku, sužnju, rabu’, Madžari pa so si besedo munka, ki pomeni ‘delo’, izposodili iz slovanske mǫka, ki je pomenila ‘muka’. Etimologija odgovarja na vprašanja, kaj (so si naši predniki predstavljali, da) je življenje, kaj je bilo (po predstavah naših prednikov) prej, kura ali jajce. Kakšna je temeljna razlika med ‘ljubiti’ in ‘marati’. Ugotavlja, da je za Slovane ‘svet’ to, kar se vidi, kar se sveti, za Grke in Rimljane ‘urejenost, okras’ in za Germane ‘čas človekovega življenja’. In tako za vsako stvar, reč, dejanje, razmerje. Vse, kar je mogoče ubesediti, je predmet obravnave etimološke stroke, ki prek poimenovanj razkriva miselnost naših davnih prednikov, od katerih nam je sicer ostalo le kako grobišče ali pa še to ne.
  In zakaj je vse to potrebno sodobnemu človeku? Zato, da se spoznavamo, saj smo v večji ali manjši meri potomci ljudi s temi predstavami. Smo utelešenje njihovega življenjskega načina, ta pa je bil bolj ali manj skladen z njihovimi predstavami o svetu, ki so ga soustvarjali.

   

  Predavanje bo v ponedeljek, 29. novembra 2021, ob 16. uri, po spletni seji ZOOM.

  Join Zoom Meeting
  https://us02web.zoom.us/j/84505873151?pwd=V0tZbkUrcFRXbGVxZ2FqTzFxUkE2dz09
  Meeting ID: 845 0587 3151
  Passcode: 966413

   

  Akad. prof. dr. Marko Snoj se od začetka svoje poklicne poti posveča vprašanjem slovenske, slovanske in indoevropske etimologije, naglasoslovja in slovaropisja. Sodeloval je pri štirih knjigah temeljnega Bezlajevega Etimološkega slovarja slovenskega jezika. Njegova bibliografija poleg tega obsega še vrsto člankov z omenjenih področij in naslednja samostojna knjižna dela: Kratka albanska slovnica (1991), Rückläfiges Wörterbuch der albanischen Sprache (1994), Slovenski etimološki slovar v treh izdajah (1997, 2003, 2016), ki je prosto dostopen tudi na Franu, Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen (2009), Slovar jezika Janeza Svetokriškega (2006) in Slovar Pohlinovega jezika (2020). V letih 2008 do 2018 je bil predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

   

  Vabljeni!

  See more details

1. 12. 2021
 • Nataša Gregorič Bon: Prostor in gibanje - antropologija lokacij in migracij

  1. 12. 2021  15:00 - 16:30
  Podiplomska šola ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

  Študijski program: Primerjalni študij idej in kultur
  Stopnja študija: doktorski študij 3. stopnje
  Modul: Antropologija: razumevanje svetotvornih praks
  Predmet: Prostor in gibanje: antropologija lokacij in migracij
  Predavateljica: doc. dr. Nataša Gregorič Bon

  Lokacija: sejna soba ZRC SAZU, Novi trg 2, 1. nadstropje, Ljubljana.

  See more details

2. 12. 2021
 • Špela Ledinek Lozej: Dediščine, dediščinski procesi in prakse

  2. 12. 2021  11:00 - 12:00
  Podiplomska šola ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

  Seminar.
  Modul: Slovenske študije - tradicija in sodobnost
  Predmet: Dediščine, dediščinski procesi in prakse
  Predavatelj: doc. dr. Špela Ledinek Lozej

  Lokacija: študentska soba ZRC SAZU, Novi trg 2, 1. nadstropje, Ljubljana.

  See more details

6. 12. 2021
 • Tomaž Erjavec: Raziskovalna infrastruktura CLARIN.SI in njen pomen za jezikoslovne študije

  6. 12. 2021  16:00 - 17:30
  ZRC SAZU, Novi trg 4, 1000 Ljubljana, Slovenija

  Študijski program: Primerjalni študij idej in kultur
  Stopnja študija: doktorski študij 3. stopnje
  Modul: Leksikologija, leksikografija, slovničarstvo
  Predmet: KORPUSNI PRISTOP IN JEZIKOVNE TEHNOLOGIJE V LEKSIKOGRAFIJI
  Nosilca predmeta: izr. prof. dr. Tomaž Erjavec, izr. prof. dr. Darja Fišer
  Predavatelj: izr. prof. dr. Tomaž Erjavec


  Predavanje bo v ponedeljek, 6. 12. 2021, ob 16. uri, po spletni seji ZOOM.

  Join Zoom Meeting
  https://us02web.zoom.us/j/84505873151?pwd=V0tZbkUrcFRXbGVxZ2FqTzFxUkE2dz09
  Meeting ID: 845 0587 3151
  Passcode: 966413

  See more details

 • Matjaž Vesel: Filozofija in znanstvena revolucija

  6. 12. 2021  18:00 - 19:30
  Podiplomska šola ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

  Študijski program: primerjalni študij idej in kultur
  Stopnja študija: doktorski študij 3. stopnje
  Modul: Transformacija moderne misli - filozofija, psihoanaliza, kultura
  Predmet: FILOZOFIJA IN ZNANSTVENA REVOLUCIJA
  Predavatelj: izr. prof. dr. Matjaž VESEL
  Lokacija: Filozofski inštitut ZRC SAZU, Novi trg 2, 3. nadstropje, Ljubljana.

  ZOOM predavanje

  See more details

8. 12. 2021
 • Nataša Gregorič Bon: Prostor in gibanje - antropologija lokacij in migracij

  8. 12. 2021  15:00 - 16:30
  Podiplomska šola ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

  Študijski program: Primerjalni študij idej in kultur
  Stopnja študija: doktorski študij 3. stopnje
  Modul: Antropologija: razumevanje svetotvornih praks
  Predmet: Prostor in gibanje: antropologija lokacij in migracij
  Predavateljica: doc. dr. Nataša Gregorič Bon

  Lokacija: sejna soba ZRC SAZU, Novi trg 2, 1. nadstropje, Ljubljana.

  See more details

13. 12. 2021
 • Jožica Škofic: Zemljepisna lastna imena med narečjem in knjižnim jezikom

  13. 12. 2021  16:00 - 17:30
  ZRC SAZU, Novi trg 4, 1000 Ljubljana, Slovenija

  Študijski program: Primerjalni študij idej in kultur
  Stopnja študija: doktorski študij 3. stopnje
  Modul: Leksikologija, leksikografija, slovničarstvo
  Predmet: ETIMOLOŠKA IN DIALEKTOLOŠKA LEKSIKOLOGIJA IN LEKSIKOGRAFIJA
  Nosilca predmeta: red. prof. dr. Marko Snoj, red. prof. dr. Jožica Škofic
  Predavateljica: red. prof. dr. Jožica Škofic


  Predavanje bo v ponedeljek, 13. 12. 2021, ob 16. uri, po spletni seji ZOOM.

  Join Zoom Meeting
  https://us02web.zoom.us/j/84505873151?pwd=V0tZbkUrcFRXbGVxZ2FqTzFxUkE2dz09
  Meeting ID: 845 0587 3151
  Passcode: 966413

  See more details

 • Matjaž Vesel: Filozofija in znanstvena revolucija

  13. 12. 2021  18:00 - 19:30
  Podiplomska šola ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

  Študijski program: primerjalni študij idej in kultur
  Stopnja študija: doktorski študij 3. stopnje
  Modul: Transformacija moderne misli - filozofija, psihoanaliza, kultura
  Predmet: FILOZOFIJA IN ZNANSTVENA REVOLUCIJA
  Predavatelj: izr. prof. dr. Matjaž VESEL
  Lokacija: Filozofski inštitut ZRC SAZU, Novi trg 2, 3. nadstropje, Ljubljana.

  ZOOM predavanje

  See more details

14. 12. 2021
 • Peter Klepec: Psihoanaliza in družbena vez

  14. 12. 2021  17:00 - 18:30
  ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

  ZOOM predavanje.

  Modul: Transformacija moderne misli - filozofija, psihoanaliza, kultura
  Predmet: Psihoanaliza in družbena vez
  Nosilca predmeta: izr. prof. dr. Peter Klepec, red. prof. dr. Alenka Zupančič
  Predavatelj: izr. prof. dr. Peter Klepec
  Lokacija: Filozofski inštitut ZRC SAZU, Novi trg 2, 3. nadstropje, Ljubljana.

  See more details

15. 12. 2021
 • Nataša Gregorič Bon: Prostor in gibanje - antropologija lokacij in migracij

  15. 12. 2021  15:00 - 16:30
  Podiplomska šola ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

  Študijski program: Primerjalni študij idej in kultur
  Stopnja študija: doktorski študij 3. stopnje
  Modul: Antropologija: razumevanje svetotvornih praks
  Predmet: Prostor in gibanje: antropologija lokacij in migracij
  Predavateljica: doc. dr. Nataša Gregorič Bon

  Lokacija: sejna soba ZRC SAZU, Novi trg 2, 1. nadstropje, Ljubljana.

  See more details

 • Lev Kreft: From Marx to Majstorović: Between Democratization of Culture and Cultural Democracy

  15. 12. 2021  17:00 - 18:30
  Podiplomska šola Zrc Sazu, Novi trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

  ZOOM predavanje.

  Modul: Transformacija moderne misli - filozofija, psihoanaliza, kultura
  Predmet: KRITIČNA ESTETIKA IN UMETNOST 20. STOLETJA
  Nosilca predmeta: red. prof. dr. Aleš Erjavec, red. prof. dr. Lev Kreft
  Predavatelj: red. prof. dr. Lev Kreft  From Marx to Majstorović: Between Democratization of Cultureand Cultural Democracy - abstract

  Lev Kreft

  To understand the relationship between equality and equity inthe politics of culture of the socialist Yugoslavia from 1960s and 1970s, it isnecessary to start with young Marx's criticism of political emancipation.Hegelian reading of young Marx was very influential, and as it included liberalwing of the League of Communists it had nearly hegemonic position in academia,but with a caveat: to use Marx’s critical method in domestic politicalmatters may be unwelcome, even dangerous. Cultural politics had threecharacteristics which are still of interest: self-management of culture whichmeant that fields of material production and of culture exchanged their goodsoutside market and through agreement of cultural producers and culturalrecipients; non-alignment international politics which included struggle forde-Westernization of international – world culture; and democratization ofculture through cultural action. These and other features of Yugoslav culturalpolitics needed theoretical/ideological support, and it emerged in many formsof different theories of culture and its revolutionary importance forsocialism.  Among these was one thattransgressed its supportive use – that of Stevan Majstorović who introduceddifferentiation between democratization of culture from cultural democracy. Itcorresponds to the difference and tension between equality and equity asconcerning the right to culture.  

  See more details

16. 12. 2021
 • A. Bunta, T. Troha: Oblikovanje pojmov

  16. 12. 2021  17:00 - 18:30
  ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

  ZOOM predavanje.

  Modul: Transformacija moderne misli - filozofija, psihoanaliza, kultura
  Predmet: OBLIKOVANJE POJMOV
  Nosilca predmeta: doc. dr. Aleš Bunta, doc. dr. Tadej Troha

  See more details

20. 12. 2021
 • Mateja Jemec Tomazin: Terminološki viri in odprti dostop v luči novega terminološkega portala

  20. 12. 2021  16:00 - 17:30
  ZRC SAZU, Novi trg 4, 1000 Ljubljana, Slovenija

  Študijski program: Primerjalni študij idej in kultur
  Stopnja študija: doktorski študij 3. stopnje
  Modul: Leksikologija, leksikografija, slovničarstvo
  Predmet: TERMINOLOGIJA IN TERMINOGRAFIJA
  Izvajalki predmeta: doc. dr. Mateja Jemec Tomazin, dr. Mojca Žagar Karer
  Predavateljica: doc. dr. Mateja Jemec Tomazin


  Predavanje bo v ponedeljek, 20. 12. 2021, ob 16. uri, po spletni seji ZOOM.

  Join Zoom Meeting
  https://us02web.zoom.us/j/84505873151?pwd=V0tZbkUrcFRXbGVxZ2FqTzFxUkE2dz09
  Meeting ID: 845 0587 3151
  Passcode: 966413

  See more details

21. 12. 2021
 • Predstavitve doktorskih disertacij - I. rok v 2021/2022

  21. 12. 2021  14:00 - 17:00
  ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

  Študijski program: Primerjalni študij idej in kultur
  Stopnja študija: doktorski študij 3. stopnje
  Študijske obveznosti: 

  • Samostojno raziskovalno delo I., 
  • Samostojno raziskovalno delo III. 
  • Raziskovalni seminar I. 
  • Raziskovalni seminar II.

  V torek, 21. decembra 2021, bo prvi rok v 2021/2022 za predstavitve tem doktorskih disertacij v okviru Samostojnega raziskovalnega dela I. v prvem letniku študija in predstavitve izsledkov doktorskih disertacij v okviru Samostojnega raziskovalnega dela III. v tretjem letniku študija. vse predstavitve v tem roku bodo potekale na filozofskem modulu Transformacija moderne misli - filozofija, psihoanaliza, kultura.

  • ob 14. uri bo mag. Matej Ažman v okviru Samostojnega raziskovalnega dela III. predstavil izsledke na svoji doktorski disertaciji: Problemi sodobne teoretizacije znanosti (Heidegger, francoska epistemologija, Badiou), ki jo zaključuje pod mentorstvom red. prof. dr. Rada Rihe.
  • ob 15. uri bo ddr. Boris Mihalj v okviru Samostojnega raziskovalnega dela III.  predstavil svojo doktorsko disertacijo z naslovom: Misliti igro, ki jo zaključuje pod mentorstvom red. prof. dr. Mladena Dolarja in somentorstvom izr. prof. dr. Urbana Kordeša.
  • ob 16. uri bo Jaka Lobmar v okviru Samostojnega raziskovalnega dela I. predstavil temo doktorske disertacije, ki jo namerava pisati pod mentorstvom red. prof. dr. Alenke Zupančič.  Udeležba ostalih študentk in študentov na predstavitvah kolegov in kolegic je obvezna za opravljanje študijske obveznosti Raziskovalnega seminarja I. (v 1. letniku) in II. (v 2. letniku) in se bo beležila s prezenčno listo.

  Vabljeni tudi drugi zainteresirani!

  See more details