Aina Vidal-Pérez | Globalno Sredozemlje: reprezentacije obale v krizi v sodobnem romanu (1990–2020)

Vabimo vas na gostujoče predavanje, ki ga bo na modulu Literatura v kontekstu imela Aina Vidal-Pérez:

 

Globalno Sredozemlje: reprezentacije obale v krizi v sodobnem romanu (1990–2020).

 

Predavanje v angleškem jeziku bo v četrtek, 26. maja 2022, ob 14.30. uri v Mali dvorani ZRC SAZU, Novi trg 4, 2. nadstropje, Ljubljana.

 

Kljub razmeroma marginalnemu položaju med raziskovalci je Sredozemsko morje kot globaliziran in kot tak okoljsko ranljiv prostor pritegnil pozornost romaneskne produkcije zadnjih treh desetletij. V predavanju bo roman obravnavan kot kritični okvir, reprezentacije Sredozemskega morja pa kot prostor, ki ga zaznamujejo medsebojno prepletene in pospeševane krize. Morje se bo izkazalo za kompleksno pripovedno okolje, v katerem vznikajo večravninski problemi, kot so ekstraktivizem, deteritorializacija, neokolonializem, kozmopolitizem, migracije, množični turizem, državno in globalno nasilje ter predvsem okoljska kriza in antropocen. Ob romanih Donne Leon, Rafaela Chirbesa, Zene el Khalil, Ahmeda Kaleda Tavfika in drugih bodo na eni strani upoštevane pripovedne strategije, ki izhajajo iz omenjenih problemov, na drugi strani pa obtok teh pripovedi, pri čemer bosta tako Sredozemlje kakor romaneskni žanr obravnavana kot predmeta in obenem dejavnika globalizacije.

 

Aina Vidal-Pérez je doktorska študentka programa humanističnih in komunikacijskih ved na Odprti univerzi Katalonije. S pomočjo štipendije Vlade Katalonije (FI 2019), ki jo sofinancira Evropski socialni sklad, sodeluje v laboratoriju Global Literary Studies (GlobaLS-UOC) in pri projektu »Roman kot globalna forma: literarni izzivi in čezmejni literarni obtok«, ki ga financira špansko ministrstvo za znanost in inovacije. V disertaciji se posveča pripovednim reprezentacijam sredozemske obale z globalne perspektive. V povezavi s to temo bo leta 2023 izšel njen prispevek k zborniku The Routledge Companion to Crime Fiction and Ecology.

 

Predavanje je namenjeno širši zainteresirani javnosti.

Vabljeni!