Ljiljana Pajović Dujović | Družbeno-kulturni kontekst črnogorske družbe skozi prizmo tradicionalnih poročnih obredov

V sredo, 25. maja 2022, vas ob 11. uri vabimo na gostujoče predavanje na modulu Slovenske študije – tradicija in sodobnost, ki ga bo imela prof. dr. Ljiljana Pajović Dujović:

 

Družbeno-kulturni kontekst črnogorske družbe skozi prizmo tradicionalnih poročnih obredov.

 

Predavanje bo opozorilo na pomen običajev kot enega od pomembnih elementov kulturne identitete. Zaradi široke palete običajev, ki so značilni za črnogorsko družbo in kulturo, bo predavanje osredotočeno na običaje, povezane z organizacijo poročnega obreda, pa tudi na vse faze in obrede, ki ga spremljajo. Da bi celovito pristopili k analizi poročnih običajev in videli njihov pomen, smo upoštevali primerjavo tradicionalnih (patriarhalnih) in sodobnih poročnih praks ter analizo vrednostnih usmeritev, ki prežemajo običajne prakse na različnih stopnjah družbenega in kulturnega razvoja.

 

Predavanje v angleškem jeziku bo v Mali dvorani ZRC SAZU, Novi trg 4, 1000 Ljubljana.

 

Dr. Ljiljana Pajović Dujović je redna profesorica na Filološki fakulteti v Črni Gori, na Katedri za južnoslovansko književnost. Glavno težišče njenega raziskovanja je na odnosu ljudskega, tradicionalnega in pripovedne proze, na problemu intertekstualnosti ustnega in pisnega, primerjalne književnosti in imagologije. Objavila je več znanstvenih člankov na področju kulturološkihštudij, literarne zgodovine, literarne teorije in kritike.

 

Vabljeni!