Barbara Hrovatin | Zagovor doktorske disertacije

Obveščamo vas, da bo v torek, 17. oktobra 2023, ob 14. uri, Barbara Hrovatin na doktorskem študijskem programu 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur, modul Antropologija: razumevanje svetotvornih praks, javno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom:

 

Understanding of healing in Biomedicine – reflections of Physicians-Teachers [Razumevanje zdravljenja v biomedicini – razmišljanja zdravnikov-učiteljev].

 

Mentorica: izr. prof. dr. Duška Knežević Hočevar

Komisija: izr. prof. dr. Uršula Lipovec Čebron, red. prof. dr. Borut Telban in red prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec, dr. med.

 

Zagovor bo v Dvorani štirih letnih časov ZRC SAZU, Novi trg 4, 2. nadstropje, Ljubljana.

 

Vljudno vabljeni!

 


Photo by Matheus Ferrero on Unsplash.