Boris Kern | Spolno vključujoča raba jezika

Vabimo vas na javno predavanje, ki ga bo na modulu Leksikologija, leksikografija, slovničarstvo, imel doc. dr. Boris Kern:

 

Spolno vključujoča raba jezika.

 

Za razvoj področja jezika in spola je bila v slovenskem prostoru pomembna javna razprava leta 1995, v okviru katere so nastale tudi prve smernice za spolno vključujočo rabo jezika Nekaj izhodiščnih prizadevanj za odpravo seksistične rabe jezika I. Ž. Žagarja in M. Milharčič Hladnik (1996). Od takrat je nastalo več smernic, ki so želele spolno asimetrijo v jeziku korigirati zlasti s sočasno rabo oblik za ženski in moški slovnični spol ter spolno nevtralnih možnosti. V zadnjih letih tovrstne smernice vključujejo tudi skupnost nebinarnih transspolnih oseb. Predavanje se bo poleg prikaza dosedanjih prizadevanj na tem področju osredotočilo zlasti na izzive, ki jih prinaša transsvključujoča raba jezika.

 

Predavanje bo v torek, 21. marca 2023, ob 16. uri, v sejni sobi ZRC SAZU, Novi trg 2, 1. nadstropje, Ljubljana.

 

Doc. dr. Boris Kern je raziskovalec v Leksikološki sekciji Inštituta za slovenski jezik Fran Ramovša ZRC SAZU. Ukvarja se z vprašanji sodobne leksikologije in leksikografije, besedotvorja, pomenoslovja, pravopisa in kvir jezikoslovja. V slovensko jezikoslovje je vpeljal stopenjsko besedotvorje, leta 2017 je pri Založbi ZRC izšla njegova znanstvena monografija Stopenjsko besedotvorje (Na primeru glagolov čutnega zaznavanja). Od leta 2021 je član Komisije za besedotvorje pri Mednarodnem slavističnem komiteju in vodja temeljnega raziskovalnega ARRS-projekta Kombinatorika besedotvornih obrazil v slovenščini. Kot raziskovalec sodeluje pri pripravi tretje izdaje Slovarja slovenskega knjižnega jezika (eSSKJ). Zanima ga družbeni vidik tako jezika kot slovaropisja, predvsem s stališča različnih marginaliziranih skupin, kot soorganizator je sodeloval pri Posvetu o terminologiji na področju invalidnosti (2018).

 

Vabljeni!

 

(vir fotografije)