Drugi rok predstavitev tem doktorskih disertacij v akademskem letu 2021/2022

Vabljeni na drugi rok predstavitev tem doktorskih disertacij v okviru Samostojnega raziskovalnega dela I. v 1. letniku študija in predstavitev izsledkov doktorskih disertacij v okviru Samostojnega raziskovalnega dela III. v 3. letniku študija. Predstavitve se bodo odvile v torek, 31. maja 2022, od 14. ure dalje v sejni sobi ZRC SAZU na Novem trgu 2, 1. nadstropje, Ljubljana. Zadnja predstavitev bo potekala hibridno tudi po spletni seji ZOOM.

 

14:00 | Leksikologija, leksikografija, slovničarstvo | SRD III | Manca Černivec:

Normativnost v enojezičnih splošnih razlagalnih slovarjih.

Mentorica: doc. dr. Natašo Gliha Komac, somentorica: izr. prof. dr. Heleno Dobrovoljc.

Komisija: izr. prof. dr. Kozma Ahačič, doc. dr. Tina Lengar Verovnik in doc. dr. Nataša Jakop.

 

15:00 | Transformacije moderne misli – filozofija, psihoanaliza kultura | SRD III | Bojan Volf:

Psihologija kot materialna praksa.

Mentorica: red. prof. dr. Alenka Zupančič.

Komisija: doc. dr. Aleš Bunta, doc. dr. Tadej Troha, red. prof. dr. Alenka Zupančič.

 

16:00 | Transformacije moderne misli – filozofija, psihoanaliza kultura | SRD III | Barbara Drole:

Psihoanalitična teorija seksualnosti: ženska seksualnost onstran Ojdipa.

Mentorica: red. prof. dr. Alenka Zupančič.

Komisija: doc. dr. Aleš Bunta, doc. dr. Tadej Troha, red. prof. dr. Alenka Zupančič.

 

17:00 | Transformacije moderne misli – filozofija, psihoanaliza kultura | SRD III | Marisa Žele:

Dialektika varljivosti – varljivec v znaku in interpretaciji.

Mentor: doc. dr. Aleš Bunta.

Komisija: doc. dr. Aleš Bunta, doc. dr. Tadej Troha, red. prof. dr. Alenka Zupančič.

 

Udeležba ostalih študentk in študentov doktorskega študija Primerjalni študij idej in kultur na predstavitvah kolegov in kolegic je obvezna za opravljanje študijske obveznosti Raziskovalnega seminarja I. (v 1. letniku) in Raziskovalnega seminarja II. (v 2. letniku) in se bo beležila s prezenčno listo.

 

Vabljeni tudi drugi zainteresirani!