Halid Bulić | Prvi korpus SMS sporočil v bosanskem jeziku

Vabimo vas na predavanje na Podiplomski šoli ZRC SAZU v soorganizaciji Sekcije za leksiko pri Zvezi društev Slavistično društvo Slovenije, ki ga bo imel dr. Halid Bulić (Filozofska fakulteta Univerze v Sarajevu):

 

Prvi korpus SMS sporočil v bosanskem jeziku.

 

SMS sporočila kot komunikacijsko sredstvo so v prvem desetletju 21. stoletja doživela »zlato dobo«, nato pa se je potreba po njih zmanjšala, potem ko so na telefonskem trgu začeli prevladovati t. i. pametni telefoni, ki so omogočili brezplačno pošiljanje neposrednih sporočil. Vendar SMS sporočila še vedno obstajajo, nekateri načini komuniciranja ter jezikovno-slogovne inovacije, ki so se razvile v SMS diskurzu, pa so se z novimi orodji prenesli v komunikacijo, tako da so SMS sporočila še vedno pomembno jezikovno gradivo, vredno resne raziskave. Na splošno jezikoslovci niso posvečali veliko pozornosti opisovanju jezika in stila SMS sporočil. Prvi korpus SMS sporočil v bosanskem jeziku je nastal na Filozofski fakulteti Univerze v Sarajevu z namenom omogočiti lažje raziskovanje SMS diskurza in doseči celovitejša znanja o bosanskem jeziku. Predavanje obravnava njegov izvor, strukturo, namen in metodologijo izdelave.

 

Predavanje bo v bosanskem jeziku v torek, 20. junija 2023, ob 16. uri, po spletni seji ZOOM.

 

Dr. Halid Bulić je izredni profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Sarajevu. Njegova raziskovalna področja so sodobni bosanski, hrvaški in srbski jezik, slovnica, splošno jezikoslovje, pragmatika, zgodovina jezikoslovja, sociolingvistika, jezikovna politika, stilistika, bosanščina kot drugi in tuji jezik. Je avtor več monografij: Iz morfologije i sintakse savremenog bosanskog jezika (Slavistični komite, Sarajevo, 2011), Teme iz lingvističke bosnistike (Inštitut za bosanski jezik in književnost, Tuzla, 2016), Pragmatički aspekti romana Ponornica Skendera Kulenovića (Inštitut za bosanski jezik in književnost, Tuzla, 2018), Pragmatika (Bookline, Sarajevo, 2019, v soavtorstvu s Sabino Bakšić), Nove teme iz lingvističke bosnistike (Inštitut za bosanski jezik in književnost, Tuzla, 2019), Veznici u savremenom bosanskom jeziku (Filozofska fakulteta Univerze v Sarajevu, Sarajevo, 2021).

 

Vabljeni!