Inavguracijsko predavanje prof. dr. Marjetke Golež Kaučič

Vabimo vas na inavguracijsko predavanje, ki ga bo ob izvolitvi v naziv redne profesorice za področje folkloristike imela prof. dr. Marjetka Golež Kaučič:

 

Ekologizacija kulture in družbe:

razmerja med človeškimi in ne-človeškimi subjekti skozi zoopoetiko smrti živali.

 

Slovesen dogodek bo v torek, 6. oktobra 2020, ob 11. uri, v Mali dvorani ZRC SAZU, Novi trg 4, 2. nadstropje, Ljubljana.

 

Zaradi novih ekoloških in etičnih (bioetike) spoznanj v širšem družbenem in kulturnem prostoru (ekologizacija v družbenem in kulturnem prostoru) in spremenjenega stanja sveta, ki so nenazadnje povzročili premik fokusa pogleda iz antropo- v ekocentrizem, so tudi v slovenskem znanstvenem prostoru nujne kompleksne raziskave tako živali (zoofolkloristika, etnozoologija, ekokritika, kulturna in kritična animalistika) in narave (ekofolkloristika, ekopoetika, etnobotanika, kulturna botanika) ter relacij človeka do njih v folklori, literaturi in kulturi.

 

Na podlagi konceptov in diskurzov zgoraj omenjenih raziskovalnih smeri se predavanje osredotoča na razmerja med človekom in živaljo, ki so še posebej izpostavljena v zadnji konsekvenci živalskega bivanja. V predavanju preiskuje možnosti subjektivizacije živali prek reprezentacije njihovih smrti v nekaterih ljudskih pesmih ter izbranih besedilih Zofke Kveder in Jureta Detele ter skuša odgovoriti na vprašanje, kako lahko folklora in literatura konstituirata zavest o »planetarnem zločinu« nad živalmi. Tematizacijo živalskega vprašanja v izbranih folklornih in literarnih besedilih ‒ ob njihovem novem branju ‒ razume kot etični in ontološki obrat, ki omogoča videti žival kot posamezno bitje, kot moralni subjekt in védenje o tem, kaj se z njo dogaja, kajti le tako je ta obrat sploh mogoč in se začne zares dogajati ekologizacija kulture in družbe.

 

Lepo vabljeni!

 


V luči preprečevanja širjenja Covid-19, je lahko v dvorani največ 15 ljudi. Dvorano se lahko uporablja ob doslednem spoštovanju vseh navodil NIJZ ter internih navodil PŠ ZRC SAZU in ZRC SAZU glede organizacije dogodkov:

  • obvezna uporaba obraznih mask;
  • razkuževanje rok;
  • ustrezna (vsaj 1,5 m) razdalja med udeleženci.

Na dogodek se prosimo predhodno najavite: podiplomska.sola@zrc-sazu.si