Mateja Jemec Tomazin | Terminološki viri in odprti dostop v luči novega terminološkega portala

Vabimo vas na predavanje na doktorskem študiju 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur, ki ga bo v okviru modula Leksikologija, leksikografija, slovničarstvo imela doc. dr. Mateja Jemec Tomazin:

 

Terminološki viri in odprti dostop v luči novega terminološkega portala.

 

Stroke različnih področij razvijajo in oblikujejo svojo terminologijo. Predstavitev terminološkega, torej poimenovalnega sistema stroke v terminološkem slovarju ali bazi omogoča doslednejšo rabo terminov tako področnim strokovnjakom kot tudi drugim, ki neko stroko šele spoznavajo, npr. študenti, ter zlasti novinarjem, prevajalcem, vsakemu med nami, saj lahko dobimo pravilno informacijo. Izdelava terminološkega vira zahteva čas in sodelovanje, z novimi orodji, ki bodo odprto dostopna na Slovenskem terminološkem portalu, pa se bodo izdelave terminološkega vira lotili vsi registrirani uporabniki. V predavanju se bomo dotaknili tudi prednosti in slabosti odprtih podatkov z vidika normiranja terminologije..

 

Predavanje bo v ponedeljek, 20. decembra 2021, ob 16. uri, po spletni seji ZOOM.

 

Mateja Jemec Tomazin je vodja Jezikovnotehnološkega raziskovalnega centra na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša in raziskovalka v Terminološki sekciji. Raziskovalno se posveča terminologiji v slovenščini, razvoju terminologije v slovenskem jeziku, glagolskim terminom in njihovi vključitvi v slovar. Ukvarja se z vprašanji odprte znanosti in avtorskih pravic ter zagotavljanja trajnega dostopa do raziskovalnih podatkov.

 

Predavanje je namenjeno širši zainteresirani javnosti. Vabljeni!

 

(Vir fotografije)