Med Fulbrightovimi štipendisti kar dva s Podiplomske šole ZRC SAZU

Kot izjemen uspeh tudi za Podiplomsko šolo ZRC SAZU lahko štejemo vest, da sta med petimi letošnjimi Fulbright štipendisti kar dva prejemnika štipendij s Podiplomske šole ZRC SAZU.

 

Septembra v ZDA potujeta Marisa Žele, študentka filozofskega modula in Blaž Gselman, študent literarnega modula doktorskega študijskega programa 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur.

 

Študentki in študentu iskreno čestitamo!