Nastopno predavanje dr. Alenke Jelovšek

Vabimo vas na nastopno predavanje, ki ga bo imela kandidatka za izvolitev v naziv docentke za predmetno področje jezikoslovja, dr. Alenka Jelovšek:

 

Najstarejša knjižna slovenščina in ljubljanski govor – znova.

 

Nastopno predavanje bo v petek, 20. oktobra 2023, ob 10. uri, v Dvorani štirih letnih časov (prej Mala dvorana), Novi trg 4, 2. nadstropje, Ljubljana.

 

V predavanju bo znova ovrednotena teza, da je osnova za knjižno slovenščino ljubljanski govor Trubarjevega časa. Po kratki predstavitvi historiata jezikovnih obravnav in polemik v zvezi s tem vprašanjem bodo na podlagi jezikovnih podatkov, ki jih ponujajo pisni viri iz 16. in začetka 17. stoletja predstavljene predvidene jezikovne značilnosti ljubljanskega govora in njihovo razmerje do knjižnega jezika slovenskih protestantov. Poleg z ozko jezikoslovnega stališča pa bo vprašanje obravnavano tudi s sociolingvističnega zornega kota.

 

Dr. Alenka Jelovšek je raziskovalka v Sekciji za zgodovino slovenskega jezika na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša. V raziskovalnem delu se ukvarja predvsem s knjižno slovenščino 16. stoletja, zlasti z razvojem pisne norme in z osebnimi zaimki, ter z razvojem ogovornih oblik v slovenščini skozi zgodovino. Pri raziskovanju preizkuša možnosti uporabe sodobnih jezikovnih tehnologij pri analizi zgodovinskih besedil. Je soavtorica in sourednica nastajajočega Slovarja slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja (prvi zvezek A–D je izšel 2021), članica uredniškega odbora in tehnična urednica revije Jezikoslovni zapiski ter članica uredniškega odbora Jezikovne svetovalnice. Prek občasnega nastopanja v medijih širšo javnost seznanja z vprašanji iz slovenske jezikovne zgodovine in nekaterimi sodobnimi pravopisnimi dilemami.

 

Vabljeni!


Vir fotografije.