Nastopno predavanje dr. Nine Ledinek

Vabimo vas na nastopno predavanje, ki ga bo imela kandidatka za izvolitev v naziv docentke za predmetno področje jezikoslovja dr. Nina Ledinek:

Obravnava izhodiščno terminološke leksike v enojezičnih splošnih razlagalnih slovarjih slovenščine.

 

V predavanju se posvečamo procesu determinologizacije – prehodu specializiranih terminov iz strokovnih in znanstvenih besedil, v katerih se uporabljajo primarno, v splošno leksiko, in sicer prek besedil, namenjenih širšemu krogu uporabnikov. Osredotočamo se na redakcijo izhodiščno terminološke leksike v enojezičnih splošnih razlagalnih slovarjih slovenščine, pri čemer obravnavamo dva vidika. Po eni strani opozarjamo na konceptualne razlike pri obravnavi izhodiščno terminološke leksike v prvih dveh izdajah Slovarja slovenskega knjižnega jezika glede na eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika, tretjo izdajo, ki so v precejšnji meri posledica različnega dojemanja statusa te leksike pri leksikografih. Po drugi strani se ukvarjamo s konkretnimi leksikografskimi dilemami, ki se zaradi procesa determinologizacije v eSSKJ pojavljajo pri obravnavi sorazmerno obsežnega in hibridnega segmenta izhodiščno terminološke leksike.

 

Nastopno predavanje bo v petek, 24. maja 2024 ob 10. uri v Dvorani štirih letnih časov, Novi trg 4, 2. nadstropje, Ljubljana.

 

Nina Ledinek je raziskovalka v Leksikološkem oddelku Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Raziskovalno se ukvarja predvsem s sodobno leksikologijo in leksikografijo, terminologijo ter korpusnim jezikoslovjem. Je članica uredniških odborov portalov Fran in Franček ter soavtorica oziroma sourednica temeljnih slovarskih priročnikov za slovenski jezik eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika, tretja izdaja, Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, Slovar novejšega besedja slovenskega jezika in Šolski slovar slovenskega jezika. Je tudi soavtorica standarda oznak za oblikoskladenjsko označevanje slovenščine JOS/MULTEXT-East in soavtorica prvega skladenjsko označenega korpusa slovenščine Slovenska odvisnostna drevesnica.

 

Vabljeni!

 


Photo by freddie marriage on Unsplash