TRANSFER: nov evropski projekt za trajnostni in celostni pristop pri upravljanju z arheološkimi parki

Integrirani modeli upravljanja arheoloških parkov (Integrated Management Models for Archaeological Parks) – TRANSFER
Nov evropski projekt za trajnostni in celostni pristop pri upravljanju z arheološkimi parki

 

Februarja letos sta Mestna občina Ptuj in Podiplomska šola ZRC SAZU skupaj še z 10 partnerji iz 6 držav začeli izvajati evropski projekt Integrirani modeli upravljanja arheoloških parkov – TRANSFER pod vodstvom Univerze v Macerati (Italija). Glavni cilj projekta je razvoj trajnostnega in celostnega pristopa pri upravljanju arheoloških parkov in vzpostavitev skupnega modela upravljanja. Slovenski projektni partnerji se bodo skupaj s pridruženimi partnerji osredotočili na vzpostavitev novega arheološkega parka na Panorami na Ptuju (Arheološki park Petoviona). Panorama ponuja na eni strani pomembne vsebine iz antičnega obdobja in na drugi strani izjemen potencial za delovanje arheološkega parka, ki lahko postane vzorčni model.

 

Grič Panorama na Ptuju skriva odlično ohranjene ostanke rimskega mesta Poetovio in predstavlja eno najpomembnejših arheoloških najdišč na slovenskem prostoru. Naravno privlačno in izjemno razgledno območje meščani že sedaj uporabljajo za sprostitev in rekreacijo. V zadnjih letih Občina Ptuj ureja na Panorami Arheološki park Petoviona, katerega namen je približati antično dediščino mesta domačinom, dvigniti splošno kakovost življenja in dopolniti turistično ponudbo. Prvi koraki v smeri parka so bili že narejeni (konservatorski načrt, začasna ureditev sprehajalnih poti, informativne table, marmorne kopije rimskih spomenikov). Strokovno osnovo za oblikovanje arheološkega parka omogočajo arheološke raziskave, predvsem geofizikalni pregledi in sondiranja, ki potekajo v sodelovanju z različnimi ustanovami, med katerimi lahko izpostavimo ZRC SAZU, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož in Podiplomsko šolo ZRC SAZU. Da bi Arheološki park Petoviona resnično lahko zaživel, manjkata še dva pomembna koraka – upravljalski načrt parka in idejna krajinska zasnova. Dolgoročno načrtovanje in trajnostni razvoj arheološkega parka predstavljata namreč velik izziv, tako v organizacijskem kot v finančnem pogledu.

 

Prav zaradi kakovosti arheoloških ostankov ter potenciala za splošno dobrobit in trajnostni razvoj je bil Arheološki park Petoviona vključen v mednarodni projekt TRANSFER – Integrirani modeli upravljanja arheoloških parkov. Projekt, ki ga vodi Univerza v Macerati (Italija), sestavlja dvanajst partnerjev iz šestih držav jadransko-jonskega območja (iz Albanije, Hrvaške, Grčije, Italije, Srbije in Slovenije). Cilj projekta je razvoj trajnostnega in celostnega pristopa pri upravljanju arheoloških parkov in vzpostavitev skupnega modela upravljanja. Le-ta bo preizkušen s pilotnimi akcijami v šestih sodelujočih arheoloških parkih, ki ležijo na območjih pomembnih antičnih mest. Poleg Petovione so to še Urbs Salvia (Italija), Antigoneja (Albanija), Dodona (Grčija), Mirine / Fulfinum na Krku in Bribirska glavica ter Velika Mrdakovica pri Šibeniku (Hrvaška). Slovenska partnerja projekta sta Mestna občina Ptuj in Podiplomska šola ZRC SAZU. Mestna občina Ptuj bo v prihodnjem letu koordinirala najpomembnješi del projekta: razvoj upravljalskih načrtov za posamezne arheološke parke in izvedbo pilotnih akcij. Arheološka dediščina bo na Panorami predstavljena tudi s pomočjo informacijsko komunikacijskih tehnologij.

 

V okviru mednarodnega projekta TRANSFER bo torej pripravljen upravljalski načrt Arheološkega parka Petoviona, kar pomeni enega od odločilnih korakov v urejanju griča Panorama in hkrati v celovitem pristopu do antične dediščine Ptuja. Praktičen model upravljalskega načrta bo uporaben tudi za druge arheološke parke v Sloveniji, saj gre za področje, ki pri nas še ni dovolj skladno urejeno in dorečeno, da bi lahko dosegali optimalne rezultate in finančno vrzdržnost.

 

Projekt z uradnim imenom Integrated Management Models for Archaeological Parks (akronim: TRANSFER) / Integrirani modeli upravljanja arheoloških parkov je sofinanciran iz evropskega transnacionalnega programa ADRION (Interreg V-B Jadransko-jonski program).


Splošne informacije o projektu:
Trajanje: 1. 2. 2020–31. 7. 2022
Vrednost projekta: 1.664.336,80 EUR


Projektni partnerji:
Univerza Macerata (Italija)
Playmarche (Italija)
Inštitut za arheologijo (Albanija)
Horizont (Albanija)
Mestna občina Ptuj (Slovenija)
Podiplomska šola ZRC SAZU (Slovenija)
Inštitut za filozofijo in družbeno teorijo (Srbija)
Evropski mladinski center (Srbija)
Ephorate of Antiquities of Ioannina (Grčija)
Občina Omišalj (Hrvaška)
Inštitut za računalniško tehnologijo in tisk „Diophantus“ (Grčija)
Razvojna agencija Šibeniško-kninske županije (Hrvaška)


Za dodatne informacije:
Jasmina Kranjc, Mestna občina Ptuj, jasmina.krajnc@ptuj.si
Jana Horvat, Podiplomska šola ZRC SAZU, jana.horvat@zrc-sazu.si