Tretja generacija doktorjev in doktoric znanosti

Podiplomska šola ZRC SAZU je v četrtek, 10. decembra 2020 podelila listine doktoratov desetim doktoricam in doktorjem znanosti na študijskem programu 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur. Zaradi trenutnih epidemioloških razmer bo šola tretjo generacijo doktorjev in doktoric znanosti na slovesnem dogodku sprejela takoj, ko bo to mogoče.

 

Mag. Branko Kromar je postal doktor znanosti na modulu Kulturna zgodovina z disertacijo: Diplomacija in etika: nekateri izbrani aktualni vidiki.
Mentor: red. prof. dr. Milan Jazbec, somentorica: doc. dr. Ana Hofman.

 

Simona Kostanjšek Brglez je postala doktorica znanosti na modulu Kulturna zgodovina z disertacijo: Antična mitologija v likovni umetnosti 20. in 21. stoletja na Slovenskem.
Mentorica: izr. prof. dr. Barbara Murovec.

 

Alan Shear je postal doktor znanosti na modulu Transformacija moderne misli – filozofija, psihoanaliza, kultura z disertacijo: Martin Heidegger: kraj in spomin v skulpturi. Heideggerjevska interpretacija spominskih skulptur Bogdana Bogdanovića.
Mentor: red. prof. dr. Aleš Erjavec.

 

Aljoša Kolenc je postal doktor znanost na modulu Transformacija moderne misli – filozofija, psihoanaliza, kultura z disertacijo: Od nezavednega do pomote.
Mentorica: red. prof. dr. Alenka Zupančič.

 

Tanja Cukjati je postala doktorica znanosti na modulu Kulturna zgodovina z uspešno obrambo disertacije: Konstituiranje javne podobe ženske kot družbenoekonomske akterke med svetovnima vojnama: primer slovenskega periodičnega tiska.
Mentorica: red. prof. dr. Marina Lukšič Hacin in somentorica: izr. prof. dr. Mirjam Milharčič Hladnik.

 

Magdalena Germek je postala doktorica znanosti na modulu Transformacija moderne misli – filozofija, psihoanaliza, kultura z disertacijo: Dialektika formalizacije v projektu druge Kritike Alaina Badiouja.
Mentor: red. prof. dr. Rado Riha.

 

Aleksandar Matković je postal doktor znanosti na modulu Transformacija moderne misli – filozofija, psihoanaliza, kultura z disertacijo: Fašistična abstrakcija: o vlogi dela v politični ekonomiji fašizma.
Mentor: izr. prof. dr. Peter Klepec in somentor: red. prof. dr. Mladen Dolar.

 

Lea Kuhar je postala doktorica znanosti na modulu Transformacija moderne misli – filozofija, psihoanaliza, kultura z disertacijo: Problem specifične predmetnosti v Marxovi kritiki politične ekonomije.
Mentor: red. prof. dr. Rado Riha.

 

Vanja Huzjan je postala doktorica znanosti na modulu Slovenske študije – tradicija in sodobnost z disertacijo: Gmotna kultura otrok v Ljubljani in okolici od začetka 20. stoletja do 2. svetovne vojne.
Mentorica: red. prof. dr. Maja Godina Golija.

 

Dr. Nina Ditmajer je drugič postala doktorica znanosti na modulu Literatura v kontekstu z disertacijo: Slovensko pesništvo na Štajerskem med letoma 1758 in 1848: vzori, žanri in recepcija.
Mentor: doc. dr. Luka Vidmar.

 

Tretji generaciji doktorandov in doktorandk Podiplomske šole ZRC SAZU iskreno čestitamo!

 

Red. prof. dr. Jelica Šumič Riha
v. d. dekanje