Uvodno srečanje študentov in študentske volitve

Vsi študentje in študentke Podiplomske šole ZRC SAZU (tako redno vpisani, kot pavzirajoči) ste najlepše vabljeni na letošnje uvodno študentsko srečanje. Dobimo se v torek, 15. oktobra, ob 18. uri, v Študentski sobi (Novi trg 2, 1. nadstropje, Ljubljana).

V okviru srečanja bomo izvedli volitve treh študentskih predstavnikov oziroma predstavnic v organe šole: enega predstavnika za upravni odbor in dveh predstavnikov za senat. Na srečanju bosta prisotni aktualni študentski predstavnici v senatu in upravnem odboru, Vita Zalar in Vilja Lukan, ki vam bosta na voljo za morebitna vprašanja glede aktivnosti organov šole. Pasivno in aktivno volilno pravico imate vsi redno vpisani študentje in študentke. V tem študijskem letu je redno vpisanih 20 študentk in študentov; vas še posebej naprošamo, da se udeležite tega uvodnega srečanja in izkoristite svojo volilno pravico.

Preostanek srečanja bomo namenili pogovoru o dosedanjih in prihodnjih študentskih aktivnostih – vsakršni predlogi, vprašanja, pripombe so zelo dobrodošli.

Za morebitna vprašanja vam je Študentski svet na voljo na naslovu: studentski.svet.zrc@gmail.com

Veselimo se vaše udeležbe!

Študentski svet PŠ ZRC SAZU