Konstituiranje javne podobe ženske kot družbenoekonomske akterke med svetovnima vojnama

V ponedeljek, 11. novembra 2019 bo ob 11. uri mag. Tanja Cukjati javno zagovarjala svojo doktorsko disertacijo na modulu Kulturna zgodovina, z naslovom:

 

Konstituiranje javne podobe ženske kot družbenoekonomske akterke med svetovnima vojnama: primer slovenskega periodičnega tiska.

 

Mentorica: izr. prof. dr. Marina Lukšič Hacin,
somentorica: izr. prof. dr. Mirjam Milharčič Hladnik.

 

Zagovor bo v Mali dvorani ZRC SAZU, Novi trg 4, 2. nadstropje, Ljubljana.

 

Vljudno vabljeni!