Vabilo na nastopno predavanje dr. Edise Lozić

Vabimo vas na nastopno predavanje, ki ga bo imela kandidatka za izvolitev v naziv docentke za predmetno področje arheologije, dr. Edisa Lozić:

 

Rimskodobni nagrobni spomeniki: indici rimskodobnih kamnolomov.

 

Nastopno predavanje bo v ponedeljek, 12. julija 2021, ob. 11. uri, preko spletne seje ZOOM.

 

Iskanje primernega lokalnega kamnoloma, katerega kamniti izdelki so se uporabljali za gradnjo novo ustanovljenih mest in potrebne infrastrukture, je bila ena od prvih nalog nove rimske uprave. Kljub temu, da so rimska mesta v arheološkem zapisu najbolje prepoznana prav po velikih infrastrukturnih projektih grajenih iz lokalnega kamna, je poznavanje lokacije samih kamnolomov in njihove vloge v ekonomskem smislu zelo slabo poznana. Raziskave rimskih kamnolomov, z izjemo nekaterih klasičnih grško-rimskih kamnolomov marmorja, so dolgo časa ostajale v ozadju arheoloških raziskav, predvsem zato, ker je sledove njihove uporabe brez intenzivne arheološkega pregleda in/ali arheoloških izkopavanj zelo težko prepoznati.

 

Napredek v tehnologiji ponuja nove možnosti njihovega odkrivanja. Prednost kamnolomov pred drugi vrstami arheoloških sledi je namreč to, da so pustil zelo jasno sled v prostoru, ki jo je mogoče zaznati s tehnikami daljinskega zaznavanja, predvsem zračnega laserskega skeniranja. Vendar je vsako daljinsko zaznavanje omejeno na detekcijo potencialnih lokaciji in je šele prvi korak k odkrivanju rimskih kamnolomov. A z natančnimi prostorskimi analizami, ki omogočajo povezovanje in oprezovanje podatkov o rimski infrastrukturi (ceste, mesta, prostorska distribucija kamnitih spomenikov), naravnimi geografskimi dejavniki (relief, vodna mreža, geološke danosti) ter rezultati geoloških analiz in geološko ekspertizo, lahko podamo natančno arheološko interpretacijo prostora, ki omogoča razmeroma natančno določevanje potencialnih lokacij rimskih kamnolomov.

 

V predavanju bo kandidatka predstavila, zakaj rimski (kamniti) nagrobni spomeniki, ki so dolgo časa služili zgolj kot vir epigrafskih in umetnostno-zgodovinskih študij, predstavljajo dobro izhodišče za raziskave rimskih kamnolomov predvsem na območjih geografsko izoliranih rimskih provinc.

 

Dr. Edisa Lozić je asistentka z doktoratom na Inštitutu za Arheologijo ZRC SAZU. Po uspešnem habilitacijskem postopku postala sodelavka arheološkega modula na doktorskem študiju 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur na Podiplomski šoli ZRC SAZU.

 

Vabljeni!

 


Vir fotografije.