TRANSFER – Integrirani modeli upravljanja arheoloških parkov

Projekt: TRANSFER – Integrirani modeli upravljanja arheoloških parkov

 

Program: Interreg V-B Jadransko-jonski program sodelovanja (ADRION)

 

Vodilni partner: Univerza v Macerati

 

Trajanje: 1. februar 2020 – 31. julij 2022

 

Koordinator projekta: Prof. dr. Roberto Perna

 

Cilj projekta TRANSFER je razviti in širše uveljaviti Skupni model upravljanja arheoloških parkov, ki bo presegel tradicionalni spomeniškovarstveni pristop ter katerega namen je ustrezno ovrednotenje kulturne dediščine in vzpostavitev možnosti za njen trajnostni razvoj in rast. S pilotnimi akcijami bomo preizkusili Splošni model upravljanja v šestih sodelujočih arheoloških parkih: Urbs Salvia (Italija), Antigonea (Albanija), Ptuj (Slovenija), Dodona (Grčija), Omišalj in Šibenik (Hrvaška) .

 

Partnerji projekta: Univerza v Macerati (Italija), Playmarche (Italija), Inštitut za arheologijo (Albanija), Horizont-Albanija, Občina Ptuj (Slovenija), Podiplomska šola ZRC SAZU (Slovenija), Inštitut za filozofijo in družbeno teorijo (Srbija), Evropski mladinski center (Srbija), Urad za starine iz Ioannine (Grčija), Občina Omišalj (Hrvaška), Inštitut za računalniško tehnologijo in tisk „Diophantus“ (Grčija), Razvojna agencija javnih zavodov Šibeniško-kninske županije (Hrvaška).

 

Projekt TRANSFER sofinancira evropski nadnacionalni program ADRION, ki spodbuja sodelovanje med osmimi državami: Albanijo, Bosno in Hercegovino, Hrvaško, Grčijo, Italijo, Črno goro, Srbijo in Slovenijo. Cilj programa je v partnerskih državah podpreti inovativno upravljanje naravnih, kulturnih in človeških virov ter hkrati okrepiti gospodarske, družbene in ozemeljske povezave na jadranskem in jonskem območju.

 

Povezava do spletnega mesta: https://transfer.adrioninterreg.eu/