Razpis za vpis na študijske programe 2. in 3. stopnje v 2021/2022!

Podiplomska šola ZRC SAZU objavlja

 

Razpis za vpis na podiplomske študijske programe 2. in 3. stopnje v študijskem letu 2021/2022

 

Študijski program 2. stopnje Vede o Zemlji in okolju 

(prenesi besedilo razpisa)

 

Doktorski študijski program 3. stopnje Okoljske in regionalne študije

(prenesi besedilo razpisa)

 

Doktorski študijski program 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur

(prenesi besedilo razpisa)