Rezultati iskanja

Marisa Žele | Zagovor doktorske disertacije


Obveščamo vas, da bo v četrtek, 15. junija 2023, ob 11. uri, Marisa Žele na doktorskem študijskem programu 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur javno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom:
Genealogija ideje konca sveta med eshatologijo in antropocentričnim pričakovanjem. Vabljeni!

2. 06. 2023


Andreja Legan Ravnikar | Polisemija, hominimija in konverzija v razlagalnem zgodovinskem slovaropisju


Vabimo vas na predavanje, ki ga bo imela doc. dr. Andreja Legan Ravnikar v ponedeljek, 5. junija, ob 16. uri: Polisemija, hominimija in konverzija v razlagalnem zgodovinskem slovaropisju. V predavanju bo poudarek na leksikoloških kriterijih za razločevanje večpomenskosti od homonimije in konverzije od homonimije ter na leksikografskih dilemah, ki se pojavljajo pri njihovem slovarskem prikazu v razlagalnem zgodovinskem Slovarju slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja

31. 05. 2023


Page 1 of 61