Rezultati iskanja

Dokumentarni film | Geoglifi v jugozahodni Amazoniji


Inštitut za antropološke in prostorske študije, ZRC SAZU in Podiplomska šola ZRC SAZU vabita na ogled dokumentarnega filma “Geoglifi v jugozahodni Amazoniji”. Ogled filma, po katerem sledi pogovor bo v četrtek, 20. junija 2024 ob 15. uri v Atriju ZRC, Novi trg 2, Ljubljana.

11. 06. 2024


Peter Holozan, Andreja Žele | Raba vejice v povezavi z besednim redom v slovenščini


V ponedeljek, 10. junija vas vabimo na javno predavanje, ki ga bosta na modulu Leksikologija, leksikografija, slovničarstvo imela dr. Peter Holozan in red. prof. dr. Andreja Žele: Raba vejice v povezavi z besednim redom v slovenščini.

3. 06. 2024


Pozdravni nagovor novega dekana Podiplomske šole ZRC SAZU


Obveščamo vas, da je Upravni odbor na predlog Senata in s soglasjem Skupščine dne 27. 5. 2024 imenoval doc. dr. Janija Kozino za dekana Podiplomske šole ZRC SAZU za obdobje od 27. 5. 2024 do 26. 5. 2028.

27. 05. 2024


Marko Snoj | Medmeti


Akad. prof. dr. Marko Snoj bo v ponedeljek, 27. maja ob 13h predaval o besedah, ki jih iz praktičnih razlogov uvrščamo v kategorijo »medmeti«, v resnici pa so izvorno deloma samostojen sistem manj natančnega, a hkrati bolj povednega izražanja predvsem čustev, deloma vezni člen med zunajjezikovnimi zvoki in glasovi na eni strani in jezikom na drugi. Vabljeni!

23. 05. 2024


Zagovor doktorske disertacije dr. Gavina Keeneyja


Vabimo vas na zagovor doktorske disertacije z naslovom “Dela za dela: brez pravic” dr. Gavina Keeneyja, ki bo v petek, 31. maja 2024, ob 10. uri v Dvorani štirih letnih časov ZRC SAZU, Novi trg 4, 2. nadstropje, Ljubljana. Doktorsko disertacijo je pisal pod mentorstvom red. prof. dr. Jelice Šumič Riha.


Zagovor doktorske disertacije Anteja Jerića


Obveščamo vas, da bo v torek, 28. maja 2024 ob 10. uri na doktorskem študijskem programu 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur, modul Transformacije moderne misli – filozofija, psihoanaliza, kultura, Ante Jerić javno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom: The Irreducibility of Consciousness (Ireducibilnost zavesti). Zagovor bo potekal v angleškem jeziku. Vabljeni!

20. 05. 2024


Nastopno predavanje dr. Nine Ledinek


Vabimo vas na nastopno predavanje dr. Nine Ledinek, kandidatke za izvolitev v naziv docentke za predmetno področje jezikoslovja. Nastopno predavanje z naslovom: “Obravnava izhodiščno terminološke leksike v enojezičnih splošnih razlagalnih slovarjih slovenščine” bo imela v petek, 24. maja 2024 ob 10. uri v Dvorani štirih letnih časov ZRC SAZU, Novi trg 4, 2.nadstropje, Ljubljana. Vabljeni!

16. 05. 2024


Zagovor doktorske disertacije Rebecce Rose


Vabimo vas na zagovor doktorske disertacije z naslovom “Napetosti materinskega časa”, ki jo bo v sredo, 22. maja 2024, ob 10. uri zagovarjala Rebecca Rose v Dvorani štirih letnih časov ZRC SAZU, Novi trg 4, 2. nadstropje, Ljubljana. Doktorsko disertacijo je pisala pod mentorstvom red. prof. dr. Jelice Šumič Riha.

14. 05. 2024


Matej Meterc | »Zakaj?« »Za čaj.« Okoliščine in funkcije rabe nekonvencionalnih frazeoloških replik v odgovorih anketirancev


Doc. dr. Matej Meterc se bo v predavanju z naslovom: »Zakaj?« »Za čaj,« posvetil tipu frazeoloških replik, ki se od drugih intersubjektivnih frazemov ločijo po tem, da predstavljajo nepričakovan, neustrezen in pogosto (ne pa nujno) humoren odziv na izjavo sogovornika. Vabljeni v ponedeljek, 20. maja ob 16. uri v sejno sobo Podiplomske šole ZRC SAZU.

13. 05. 2024


Nastopno predavanje dr. Mije Michelizza


Vabljeni na nastopno predavanje dr. Mije Michelizza, kandidatke za izvolitev v naziv docentke za predmetno področje jezikoslovja, ki ga bo imela v ponedeljek, 20. maja ob 12.30 uri. V predavanju bo obravnavala besedje, povezano z računalniki, internetom in digitalnimi tehnologijami, vključeno v enojezične slovarje za slovenščino, in predstavila nekatere njegove značilnosti.


Page 1 of 66