11. simpozij raziskovalk in raziskovalcev na začetku znanstvene poti

V torek, 21. novembra 2023, bo v Atriju ZRC potekal 1. simpozij raziskovalk in raziskovalcev na začetku znanstvene poti, pod geslom Skupni problemi skupnega.

 

Program:

 

9.00–9.30 Uvodni pozdrav: dr. Oto Luthar, direktor ZRC SAZU

 

9.30–10.30 Prvi sklop

 

Moderatorka: Vesna Liponik (PŠ ZRC SAZU in FI ZRC SAZU)

 • Dino Manzoni (DMI ZRC SAZU): Razpoloženja kot socialnopsihološki pojavi
 • Dorotea Pospihalj (PŠ ZRC SAZU): Community without the group? Question of the group formations and the ‘common’ in the disintegrating world
 • Ana Reberc (PŠ ZRC SAZU in ISIMZRC SAZU): Plastenje splošnega mišljenja

 

10.30–10.45 Odmor

 

10.45–11.45 Drugi sklop

 

Moderator: Jure Donša

 • Eva Fekonja (GNI ZRC SAZU): Skupnostne prakse in ustvarjanje doma med afganistanskimi begunci v Albaniji: Primer afganistanskih restavracij
 • Mateja Slovenc Grasselli (DMI ZRC SAZU): Sodelovanje na podeželju kot vsiljena, neprepoznana in zavrnjena strategija za dobro počutje kmetov
 • Marko Senčar Mrdaković (PŠ ZRC SAZU in GIAM ZRC SAZU): Skupno dobro v raznoterem družbeno-ekonomskem razvoju starega mestnega jedra Kopra

 

11.45–12.00 Odmor

 

12.00–13.00 Tretji sklop

 

Moderator: Marko Senčar Mrdaković (PŠ ZRC SAZU in GIAM ZRC SAZU)

 • Anja Verderber (GNI): Simbolni pomeni in raznolike percepcije veselice znotraj izbranih skupnosti
 • Nastja Slavec (PŠ ZRC SAZU in IAPS ZRC SAZU): “Herriaren alde!” (“Za ljudstvo!”): vrednota skupnosti v baskovskem ljudskem plesu
 • Ivana Maričić (MI): Političnoekonomski in zgodovinski pogoji možnosti institucionalizacije muzikologije

 

13.00–14.30 Kosilo in okrogla miza 30 minut za malico: javne menze

 

14.45–15.45 Četrti sklop

 

Moderator: Ivana Maričić (MI)

 • Nike Duh (UIFS ZRC SAZU): Dokumentiranje srednjeveških grajskih stavb v fondih Cesarsko-kraljeve centralne komisije za proučevanje in ohranjanje stavbnih spomenikov
 • Jure Donša (UIFS ZRC SAZU): Vidiki kolektivnega pri naročilih Marijinih stebrov: Primer Marijinega stebra v Ljutomeru
 • Lucija Mandić (PŠ ZRC SAZU in ISLLV ZRC SAZU): Teme literarnega kanona: uporaba modeliranja tem na primeru slovenske pripovedne proze 19. stoletja

 

15.45–16.00 Odmor

 

16.00–17.00 Peti sklop

 

Moderator: Nike Duh (UIFS ZRC SAZU)

 • Adam Gabrič (IAPS ZRC SAZU): Kartiranje olesenele vegetacije z modelom U-Net
 • Sara Skok (IZRK ZRC SAZU): Vpliv mikroorganizmov v kraških jamah na globalni ogljikov krog
 • Lenart Štaut (GIAM ZRC SAZU): Daljinsko zaznavanje kulturnih teras v Sloveniji

 

17.00–17.30 Odmor

 

17.30–18.30 Šesti sklop

 

Moderator: Marko Senčar Mrdaković (PŠ ZRC SAZU in GIAM ZRC SAZU)

 • Dragan Petrevski (PŠ ZRC SAZU): Majhni medijski kanali na Youtube-u in/ali kanali globalnih medijev: grajenje skupnosti spominjanja na Jugoslavijo ali zgolj njena medijska upodobitev pod spominsko pretvezo?
 • Tjaša Cankar (PŠ ZRC SAZU in IKSS ZRC SAZU): Evropska skupnost in pomen regionalnega in nacionalnega konteksta: Zagotavljanje enakosti spolov v (Jugo)vzhodni Evropi z mehanizmi Evropske komisije
 • Jaroš Krivec (ZIMK): Cepljenje in črne koze kot javnozdravstveni problem skupnega dobrega

 

18.30–19.00 Zaključna diskusija

 

19.00 Večerno druženje

 

Več na spletni strani: https://www.zrc-sazu.si/sl/dogodki/skupni-problemi-skupnega