Andreja Žele | Knjižnost in standardnost v slovenskem jeziku

Vabimo vas na predavanje, ki ga bo v okviru predmeta Leksikologija, leksikografija in slovničarstvo sodobnega jezika imela red. prof. dr. Andreja Žele:

 

Knjižnost in standardnost v slovenskem jeziku.

 

Predavanje bo skušalo zgolj osvežiti utemeljevanja, zakaj je v kontekstu rabe slovenskega jezika potrebno oz. nujno govoriti tako o knjižnosti kot o standardiziranosti (razumevanje obojega pa naj bi se odražalo tudi pri uporabi poimenovanj kot slovenski jezik, slovenski knjižni jezik, knjižna slovenščina, standardna slovenščina, knjižna standardna slovenščina).

 

Predavanje bo v sredo, 22. novembra 2023, ob 15. uri, v sejni sobi ZRC SAZU, Novi trg 2, 1. nadstropje, Ljubljana.

 

Dr. Andreja Žele je redna profesorica za slovenski jezik na FF UL, na Oddelku za slovenistiko, dopolnilo pa sodeluje pri nastajanju novega razlagalnega slovarja slovenskega knjižnega jezika NSSKJ na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

 

Vabljeni!