Tomaž Erjavec | Raziskovalna infrastruktura CLARIN.SI in njen pomen za jezikoslovne študije

Vabimo vas na predavanje na doktorskem študiju 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur, ki ga bo v okviru modula Leksikologija, leksikografija, slovničarstvo imel izr. prof. dr. Tomaž Erjavec:

 

Raziskovalna infrastruktura CLARIN.SI in njen pomen za jezikoslovne študije.

 

Predavanje bo predstavilo raziskovalno infrastrukturo za jezikovne vire in tehnologije CLARIN.SI, s poudarkom na podpori, ki jo lahko nudi jezikoslovnih študijam. Na kratko bomo povzeli zgodovino CLARIN.SI in njeno vpetost v evropsko infrastrukturo CLARIN, nato pa se bomo posvetili trem stebrom delovanja CLARIN.SI: repozitoriju jezikovnih virov, spletnim storitvam in podpori raziskav. Za jezikoslovce sta najbolj pomembna druga dva stebra, zato bomo podrobno predstavili spletna konkordančnika infrastrukture in njihove korpuse, s poudarkom na novem korpusu MetaFida, ki združuje 34 obstoječih korpusov slovenskega jezika in vsebuje 3,6 milijarde besed. Na kratko bomo predstavili tudi podporo raziskavam, od financiranja priprave jezikovnih virov za vključitev v repozitorij, do vsakoletnega razpisa za projekte.

 

Predavanje bo v ponedeljek, 6. decembra 2021, ob 16. uri, po spletni seji ZOOM.

 

Izr. prof. dr. Tomaž Erjavec  je zaposlen na Odseku za tehnologije znanja na Institutu »Jožef Stefan« ter na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša na ZRC SAZU. Glavna področja njegovega dela so razvoj standardov za kodiranje jezikovnih podatkov ter metode označevanja in izdelave jezikovnih virov. Erjavec je najbolj citiran raziskovalec s področja jezikoslovja v Sloveniji. Je član tehničnega odbora »Informatika, dokumentacija in splošna terminologija« pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo in nacionalni koordinator CLARIN.SI.

 

Vabljeni!

 

(Vir fotografije)