Peter Klepec | Nam danes vlada sadizem?

V okviru predmeta Psihoanaliza in družbena vez bo s ciklom predavanj začel izr. prof. dr. Peter Klepec:

 

Nam danes vlada sadizem?

 

Danes se marsikomu zdi, da so nam zavladali sadisti, perverzneži, zlobneži. Videz in občutek, da se nekje nahaja neka elita, ki nam dejansko vlada, spada v takšne ali drugačne teorije zarote, ki so se v zadnjem desetletju zelo namnožile. Toda kaj imajo s tem sadisti? Od kod in zakaj danes govor o sadizmu? V kakšen historičen kontekst spada? Kakšne družbene in diskurzivne spremembe ga postavljajo v ospredje? Kdaj je termin sadizem sploh nastal in kako se je skozi zgodovino spreminjalo njegovo razumevanje? V kakšni povezavi je sadizem s Sadom? Nazadnje, ne pa na zadnjem mestu, kako nam teza o vseprisotnosti sadizma pomaga pri analizi aktualnosti?

 

Predavanje bo v letnem semestru v torek 14. decembra 2021, ob 17. uri ob isti uri na istem mestu – ZOOM.

 

Vabljeni!